Den första rösträttsmotionen

Fredrik Theodor Borg. Foto: J. Petersen/Helsingborgs museers samlingar

Fredrik Borg (1824–1895) la den första riksdagsmotionen om kvinnlig rösträtt 1884. Förslaget skulle dock endast ha inneburit rösträtt för fem… Läs mera »