Demokratin står på spel i Turkiet

Selahattin Demirtas är en av många HDP-politiker som har fängslats på godtyckliga grunder. Här på besök i Sverige 2015. Foto: Ylva Säfvelin/AiP

Demokratins och rättsstatens principer skakas i grunden i Turkiet. Arbetarrörelsen och socialdemokratin kan inte sitta tysta, skriver Anna Sundström och Helin Sahin från Palmecentret.

De manar nu S-politiker att påminna Turkiet om demokratins spelregler.

Härom veckan avsatte den turkiska regeringen med tvång tre nyligen valda borgmästare. Selçuk Mızraklı, borgmästare i Diyarbakir, Ahmet Türk i Mardin och Bedia Ertan i staden Van. De hade med bred marginal vunnit de lokalval som hölls över hela Turkiet i mars. Alla tillhör HDP, ett av de två socialdemokratiska oppositionspartierna jämte CHP, som länge kämpat för kurdernas rättigheter och sak i landet.

De avsatta borgmästarna ersattes av statliga tjänstemän som utsågs av inrikesminister Süleyman Soylu. Den kanske mest öppet antikurdiska ministern i den turkiska regeringen.
De anklagades för samröre med den kurdiska organisationen PKK, och ska nu alltså tas ifrån sina demokratiskt valda poster bara månader efter tillträdet.

Personer från civilsamhällets många organisationer, journalister, akademiker, aktivister och demokratiskt folkvalda politiker fängslas och förföljs. Uttrycker man en tanke som motsätter eller skiljer sig från president Tayyip Erdogan och hans regeringsparti AKP är man en statens fiende i Turkiet av i dag. Ibland räcker det att man befinner sig på fel plats vid fel tid.

I Turkiet skakas just nu demokratin och rättsstatens principer i grunden. Den svenska socialdemokratin och arbetarrörelsen kan inte sitta tysta så länge de grundläggande fri- och rättigheterna kränks i Turkiet.

President Erdogan och AKP tvingade fram omval efter att även de större städerna Istanbul, Ankara, Izmir och Diyarbakir för första gången på många år fick borgmästare från oppositionspartierna – i stället för AKP – efter lokalvalen tidigare i år.

Det framtvingade omvalet i Istanbul i juni resulterade enbart i att den i mars valde CHP-borgmästaren Ekrem Imamoglu blev vald igen. Imamoglu ökade dessutom röstskillnaden från cirka 14 tusen röster till cirka 800 tusen röster.

Polis har med våld slagit ner de protester som uppstått som en följd av att borgmästarna tvingats från sina poster. Stadshuset i Diyarbakir har omgärdats av metallstaket. Med batonger, vattenkanoner och tårgas har viljan från medborgarna om att demokratin ska få ha sin gång pressats tillbaka.

Förutom de tre borgmästarna har de senaste veckorna omkring 400 andra personer arresterats på oklara grunder. Erdogan har tidigare hotat Istanbuls borgmästare Imamoglu för att han kan ställas inför rätta för ”oartighet mot en mindre stads borgmästare”. Även hans borgmästarskap hotas av en statlig tvångsförvaltning.

Fredagen den 6 september dömdes ledaren för hans parti CHP i Istanbul, Canan Kaftancıoglu, till närmare nio års fängelse. Hon anses ha varit en nyckelfigur bakom CHP:s enorma valframgångar i lokalvalet om borgmästarposten i Istanbul.

Några av de brott hon dömdes för var att hon på sociala medier ”förolämpat presidenten”, ”uppviglat hat hos folket” och ”förolämpat en offentligt anställd tjänsteman”.

De senaste två åren har flera andra folkvalda politiker blivit fängslade, bland annat HDPs före detta medordföranden Selahattin Demirtas och Figen Yüksekdag.

Förra hösten fördömde Europadomstolen för mänskliga rättigheter Turkiets agerande för dess förtryck av oppositionella politiker. Det klargjordes att HDPs före detta medordförande Selahattin Demirtas har fängslats på godtyckliga grunder. Han blev i början av september friad från vissa av de anklagelser, för vilka han sitter fängslad, av en domstol i Ankara. Huruvida Demirtas kommer att bli frigiven återstår att se då en del anklagelser mot honom kvarstår.

Osäkerheten och ovissheten som råder i Turkiet för demokratiskt valda borgmästare, andra politiskt aktiva och människorätts­kämpar kan dessvärre beskrivas i en mängd exempel. Den kan ses som ett strategiskt maktutövande av AKP-regeringen. Ett sätt att tysta, försvaga och slå oppositionella krafter i spillror. Vad den dock inte kan ses som är ett bevis på ett demokratiskt fungerande och hållbart samhälle.

Vi får inte acceptera den här utvecklingen. Våra samarbetspartners har länge vittnat om den alltmer ohållbara situationen i Turkiet. Nu måste våra ledare på alla nivåer agera i ord och handling och ta varje tillfälle i akt att fördöma AKP och president Erdogans vanstyre av Turkiet.

Vi uppmanar därför våra socialdemokratiska politiker i riksdag, regering och i EUs institutioner att påminna Turkiet i alla multi- och bilaterala sammanhang om det demokratiska samhällets spelregler.

Det är viktigt att vi alla ställer oss bakom systerpartierna HDP och CHP i deras strävan att upprätthålla grundläggande frihet och rättvisa för Turkiets folk.

Anna Sundström
generalsekreterare
Olof Palmes Internationella Center

Helin Sahin
programhandläggare för Turkiet
Olof Palmes Internationella Center

Detta är en opinionstext i Aktuellt i Politiken. Skribenten svarar för åsikter i artikeln.