Demokratin hänger på att vi väljer sida

Det finns inga tvivel om vad Putin och hans anhang vill göra med Europa och de demokratiska staterna i Europa. Foto: Amber Clay.

Konflikten mellan västmakterna och Ryssland är en konflikt mellan demokrati och fascism. Ska Sverige överleva som demokratisk stat är det dags att vi väljer sida.

Det verkar som många lever i en annan verklighet och verkar tro att Sovjetunionen lever kvar som någon typ av ”arbetarstat” som socialister ska ha sympati med. Detta är sedan mycket länge förändrat och de senaste åren under Putins styre har Ryssland förvandlats till en gangsterstat styrd av tjuvar. Eller om man vill undvika klartext kan man kalla dem oligarker.

Grunden till förmögenheterna är att dessa oligarker (tjuvar) via olika manipulationer sinsemellan delat upp hela forna Sovjetunionens statsförmögenhet. Därför är de omåttligt rika och beroende av en totalitär stat för att skydda sina förmögenheter.

Dessa tjuvar med Putin i spetsen har tagit full kontroll över Ryssland och hyllar därför bara den starkes rätt. Det innebär också att de har anammat fascistiska ideal. Den styrande ideologin i Ryssland är tyvärr fascism i dag. Det utrycks klart via olika statligt styrda media i Ryssland, där olika ideologer tillåts föra fram olika fascistiska tankemönster. Som till exempel förakt för parlamentarismen och etnisk rensning i Ukraina. Det finns ännu delar av en demokratisk opposition i Ryssland, men den försvinner alltmer i bakgrunden.

Det är detta som är det stora hotet mot Europa i dag. Det finns inga tvivel om vad Putin och hans anhang vill göra med Europa och de demokratiska staterna i Europa. Ukraina hamnade först på listan, men sedan kommer baltstaterna, Polen, Slovakien, Finland och andra stater nära angränsande till Putins önskade fascistiska imperium.

Enligt fascistiska tankemönster slår han till mot dem som uppfattas som svaga, med andra ord de som inte har en stark militär allians i ryggen eller egen stark militär förmåga.

Man bör lägga märke till hur nära Putins fascistiska retorik ligger Hitlers retorik på 30-talet. Hitler ockuperade Tjeckoslovakien efter att först ha krävt att tyskarna i gränsområdet (Sudetenland) skulle anslutas till tyska riket. Nu gör Putin likadant med att kräva att ryssarna i Ukrainas gränsområden (Donbass) skall anslutas till Ryssland.

Det finns ännu möjligheter att stoppa Putin innan ett storkrig bryter ut.

Hitlers expansionsplaner stoppades inte i Tjeckoslovakien, men som tur är har även västvärlden lärt sig av 30-talets flathet mot fascismen och var det ledde. Därför är det mycket bra att det demokratiska Europa ställer upp för Ukraina. Det finns ännu möjligheter att stoppa Putin innan ett storkrig bryter ut.

Det finns stora ryska minoriteter i baltstaterna, efter kravet på anslutning av Donbass kommer troligen kravet på att ansluta de ryska minoriteterna i baltstaterna om ingen sätter stopp. Om Ryssland angriper baltstaterna kommer troligen ett fullskaligt krig att bryta ut mellan Nato och Ryssland. Det innebär också att vid det tillfället kommer Sverige att bli angripet för att Ryssland vill ha kontroll över Gotland.

Den som sitter på Gotland behärskar Östersjön och kan förhindra transporter över Östersjön. Sverige blir troligen angripet oavsett om vi tillhör Nato eller inte, eller rättare sagt, Sverige är ett lättare offer om vi INTE tillhör Nato. Därför är slutsatsen att vi bör tillhöra Nato, det kan förhindra ett angrepp på Sverige. Sker angreppet kan vi kanske klara detta med Nato i ryggen.

Det krig som brutit ut i Ukraina är ytterst ett krig mellan demokratiska system och fascism. Putin har direkt angripit ett demokratiskt grannland för att kuva detta och göra det till en fascistisk vasallstat.

Det är detta enkla fakta som diskussionen om anslutning till Nato egentligen handlar om. Vill Sverige överleva som en demokratisk stat i ett demokratiskt Europa eller inte.

Börje Johansson, socialdemokrat i Gällivare

Detta är en opinionstext i Aktuellt i Politiken. Skribenten svarar för åsikter i artikeln.