Debatt: Vi kräver jämställda listor!

Socialdemokraterna kan gå i bräschen för en sann jämställd representation och en kultur helt fri från sexism. Det skriver 46 ledande socialdemokratiska kvinnor.

Nätkampanjen metoo har tagit världen med storm. Politiken är heller inte förskonad från en sexistisk kultur där sexuella trakasserier och övergrepp fått förekomma. Vi uppmanar därför vårt parti att titta närmare på kopplingen mellan den ojämställda representationen i partipolitiken och den sexistiska kulturen som råder.

Det är en hektisk tid i Folkrörelsesverige. Valåret stundar och vi socialdemokrater landet runt tar som bäst fram listorna till riksdag, landsting och kommun.

Vi har tidigare i en artikel i Aftonbladet lyft frågan om hur den ojämställda representationen ser ut. Detta har vi ännu inte fått svar på men frågan känns mer angelägen än någonsin i ljuset av #metoo.

I statistik från Valmyndigheten går att utläsa precis hur ojämställt det är i partipolitiken. Och faktum är att Socialdemokraterna i förra valet hade lägst andel kvinnor av alla partier på förstaplats på listor till riksdagen jämte Moderaterna. Och samma mönster syns på andra nivåer. Männen innehar tre fjärdedelar av socialdemokratiska kommunordförandeposter.

Kvinnor i politiken har börjat berätta. I Facebookgruppen #imaktenskorridorer har vittnesmål om sexuella övergrepp, våldtäkter och trakasserier delats. Läsningen är nedslående och chockerande. Hur kan själva demokratins kärna – partipolitiken – tillåtas ha sådana här strukturer? Och att detta förekommer inom arbetarrörelsen är fruktansvärt. Vi socialdemokrater utgår ju från löftet om jämlikhet och jämställdhet.

Enligt Valmyndigheten är det vanligare att unga kvinnor än män hoppar av partipolitiken. Statistiken talar inte om varför dessa tjejer slutar, men efter att metoo visat på omfattningen av den sexistiska kulturen, är det inte främmande att dra en slutsats. Och den slutsatsen är riktigt sorglig.

Att unga kvinnor vill engagera sig i partipolitiken är något vi välkomnar. Men tjejer, precis som killar vill engagera sig för sina idéers skull, sin vilja och sitt driv till förändring.

Det handlar om strukturer där män tillåts bete sig svinigt mot kvinnor och kvinnor som oftare är i beroendeställning. Det handlar alltför ofta om kvinnor som är nya i partiet, som är unga eller som blir satta på plats för att de tagit för stort utrymme. Kvinnor som blir utsatta får inte bara bära övergreppet utan också skulden, skammen och strategierna att fortsätta leva med förövaren i sin närhet. Eller att lämna.

[blockquote author=”” pull=”normal”]”Socialdemokratin står för jämlikhet och jämställdhet. Kanske krävs det lite mer av ett parti som har sådana tydliga värderingar?”[/blockquote]

Besvikelsen och kränkningen när vi som tjejer bli förminskade till just bara en kropp är något vi, liksom nästan alla kvinnor vi känner, vet hur det känns. Att många även blir tafsade på eller utsätts för sexuella övergrepp i de politiska rummen är helt oacceptabelt.

Ingen vet hur många kvinnor som hoppar av partipolitiken som resultat av detta. Men vår gissning är att det är fler än vad vår rörelse har råd med. Fler än vad vår demokrati har råd med.

Det är viktigt med öppenhet. Transparens på alla nivåer och i samtliga forum. Alla, oavsett kön, ska ges möjligheter att vara delaktiga i vårt parti på samma villkor. Och därför är det viktigt att vi går till botten med huruvida en sexistisk kultur också hänger samman med att män ges förtur på listor eller får flera förtroendeuppdrag.

Socialdemokratin står för jämlikhet och jämställdhet. Kanske krävs det lite mer av ett parti som har sådana tydliga värderingar?

Vi hoppas att mekanismer för en sann jämställd representation tillsätts inför valet, med en kultur helt fri från sexism. Socialdemokraterna kan gå i bräschen för detta. Nu finns chansen.

Alma Handzar, Unga S-kvinnor Avantgarde Göteborg
Amalia Rud Pedersen, ordförande Göteborgs SSU-distrikt 
Amanda Hellman, ordförande SSU Linköping
Amanda Runsiö, ordförande Avantgarde unga S-kvinnor
Ann-Marie Palm, ordförande S-kvinnor i Göteborg
Anna Wallén, ordförande S-kvinnor Västmanland och riksdagsledamot (S)
Catharina Piazzolla, ordförande S i sydvästra Stockholm 
Catrin Alfredsson, S-kvinnor Kalmar Län
Charlotte Malmborg, ordförande Unga Sossar Malmö 
Ebba Östlin, kommunstyrelsens ordförande Botkyrka
Elin Gustafsson, kommunalråd (S) och ordförande S-kvinnor Skåne
Elina Gustafsson, Vice ordförande för Socialdemokraterna i Karlskrona
Elinor Odeberg, Unga S-kvinnor Rebella
Emelie Markianos, förbundsstyrelseledamot S-studenter
Emilia Bjuggren (S), arbetsmarknads- och idrottsborgarråd Stockholm
Emma Engelmark, S-kvinnor Luleå
Emma Vigren (S), ordförande i jämställdhetsutskottet, Umeå kommun
Heidi Lampinen, ordförande Unga S-kvinnor Rebella
Henrietta Serrate, ordförande S-Kvinnor Kronoberg
Ida Eklund (S), kommunfullmäktigeledamot Örebro kommun
Jenny Österlind, ordförande i Avantgarde, Unga S-kvinnor Skåne
Johanna Mårtensson, förbundssekreterare S-studenter
Klara Holmberg, förbundsstyrelseledamot SSU
Kristina Lindbåge, vice ordförande Kristianstad Arbetarkommun
Lawen Redar (S), riksdagsledamot
Lina Stenberg, S-kvinnor Stockholm
Lisa Dahlberg (S), oppositionsråd Marks kommun
Louise Callenberg, ordförande Socialdemokraterna Huddinge
Malin Malm, ordförande SSU Västerbotten
Malin N. Skoglund, Degeberga S samt interna valberedningen Kristianstad S 
Malin Norfall (S), oppositionsråd Ronneby kommun ledamot i vu, Blekinge partidistrikt 
Mari Huupponen, vice ordförande Katarina Västra S-förening Stockholm
Maria Bergqvist, ordförande Alina Skåne 
Marina Fransson, ordförande för Göteborgs socialdemokratiska högskoleförening
Moa Sahlin (S), ledamot i stadsdelsfullmäktige Farsta
Nasra Ali, förbundsordförande S-studenter
Nina Unesi, vice ordförande i S-kvinnor Stockholms län
Rebecca Berglund, ordförande i S-kvinnor i Mark
Sabina Nilsson, ordförande för S-kvinnor i Åhus
Sanna Backeskog (S), kommunfullmäktigeledamot, Gävle 
Sara Karlsson (S), riksdagsledamot
Sara Mellander, S-kvinnor Skåne och Avantgarde Unga S-kvinnor Skåne
Sofia Olsson, ordförande S-studenter Umeå
Talla Alkurdi, landstingsråd i opposition Stockholms läns landsting
Tara Twana, vice ordförande S-kvinnor Stockholm
Åsa Janlöv, ordförande Alina S-kvinnor