Debatt: Skattemedel ska gå till att stärka den svenska modellen

Idag tar vi, fack och parti, ställning för att det nu måste vara nog med det faktum att skattemedel bidrar till att dumpa löner och arbetsvillkor. Vi behöver politiskt utmana idén om att lägst pris alltid är bäst vid val av leverantörer inom offentlig upphandling.

Sedan decennier tillbaka har den svenska modellen möjliggjort trygga anställningsvillkor och schyssta löner reglerade genom kollektivavtal av parterna på arbetsmarknaden. Men dessvärre kan vi konstatera att det finns delar där utvecklingen av den svenska modellen gått åt fel håll.

Det finns exempel på byggen där arbetare ifrån andra länder inte har det skydd och rättigheter som inhemska arbetare har. Det drabbar inte bara den enskilde arbetaren, utan även de företag som sköter sig och inte vinner upphandlingar på grund av att konkurrensen sätts ur spel med hjälp av dumpade villkor. I förlängningen drabbar detta givetvis vår välfärd som genom lägre skatteintäkter från företag (lägre skatter och avgifter) och arbetstagare (lägre löner), får mindre resurser.

[blockquote author=”” pull=”normal”]”EUs konkurrenslagstiftning och den situation den lett till på många svenska byggarbetsplatser är en av nackdelarna.”[/blockquote]

Vårt medlemskap i EU har inneburit många fördelar men även nackdelar. EUs konkurrenslagstiftning och den situation den lett till på många svenska byggarbetsplatser är en av nackdelarna. Byggnads och Socialdemokraterna tror på konkurrens, men inte på konkurrens genom försämrade löner och villkor.

Vi vill att svenska och utländska företag konkurrerar om jobb i Sverige, men det ska vara konkurrens genom kvalité och inte med lönedumpning. Alltför länge har synsättet ”lägst pris vinner” varit allenarådande och skickligt framförts av allehanda högerlobbyister. Vår absoluta ståndpunkt är att om vi vill skapa en långsiktigt hållbar och jämlik utveckling i samhället så måste även andra faktorer vägas in.

[blockquote author=”” pull=”normal”]”Genom tydliga krav vid offentlig upphandling kan vi tillsammans utveckla den svenska modellen med schyssta villkor på svensk arbetsmarknad.”[/blockquote]

Stat, kommuner, regioner och landsting upphandlar varor och tjänster för en kostnad om cirka 600 miljarder kronor om året. Det är ungefär en femtedel av Sveriges BNP. Hur vi använder dessa pengar kommer självklart få effekt på den svenska arbetsmarknaden. Genom tydliga krav vid offentlig upphandling kan vi tillsammans utveckla den svenska modellen med schyssta villkor på svensk arbetsmarknad.

Byggnads och Socialdemokraterna i Gävleborg kommit överens om att i Socialdemokratiskt ledda kommuner och Region Gävleborg kräva kollektivavtal eller tecknande av kollektivavtal vid offentlig upphandling. Vi vill att leverantörer med egen arbetskraft ska prioriteras eftersom det gör att långa entreprenadkedjor motverkas. Genom offentlig upphandling vill vi också se att det ställs krav på lärlingsutbildningsplatser och praktikplatser för yrkesutbildningselever.

Det är dags att våra skattemedel går till att stärka den svenska modellen, inte sätta den ur spel.

Åsa Lindestam, Ordförande Socialdemokraterna i Gävleborg
Kim Söderström, Ordförande Byggnads Gävledala