Debatt: S-veteraner startar seniorupproret

[vc_row][vc_column][vc_message]Det här är en debattartikel eller en krönika. I dessa artiklar är det skribenten som står för innehållet. Här kan du läsa mer om hur vi arbetar: aip.nu/om-aip-media[/vc_message][vc_column_text]

”Pensionärsskatten” ska avvecklas. Inte en dag för tidigt anser Seniorsossarnas styrelse som nu startar seniorupproret som har som mål att äldre får ett gott liv, en rättvis representation på valsedlarna och garanteras att inte hamna under EUs fattigdomsgräns.

Efter tre års regeringsinnehav budgeteras det pengar för att ”pensionärsskatten” ska avvecklas i ett första steg. Reformen kostar 4,4 miljarder kronor.

För att citera statsministern ”Det här handlar om anständighet”. Ytterligare resurser kommer att avdelas för att helt eliminera skillnaderna mellan förvärvsarbetande och pensionärer, men först år 2020. Samtidigt har bostadstillägget (en del av pensionssystemet) beslutats höjas med 12 procent från 5 000 till 5 600 kronor. Bostadstillägget betalas bara ut i sin helhet upp till en boendekostnad på 5 000, därefter täcks endast 70 procent av kostnaden. Bostadstillägget är behovsprövat.

Socialdemokratin byggdes utifrån att alla ska med och inkluderas i gemenskapen. ”Gör din plikt, kräv din rätt”.

Respekten för de äldre och vad de åstadkommit visade sig i ett omhändertagande med folkpension och ATP (allmän tjänstepension) som man skulle kunna leva på, äldreboenden som var trygga och omhändertagande. Och som äldre hade råd att bo i.

Pensionssystemet reformerades på 90-talet. I dag skiljer det 6 000 kr per månad mellan kvinnors och mäns pensioner. Men det stora sveket kom under de borgerliga regeringarna fram till år 2014, där jobbskatteavdraget gav de förvärvsarbetande ordentliga reallöneökningar men av någon anledning glömdes pensionärerna bort. Hade det hänt om pensionärerna varit någorlunda jämbördigt representerade i riksdagen?

Känns det bra i magen?

En annan fråga är representationen av äldre i de politiska församlingarna.

I dag är mer än 25 procent av väljarkåren över 65 år men antalet ledamöter i riksdagen utgör endast 9 personer, det vill säga 2,6 procent. De kunskaper och erfarenheter som äldre personer tillskansat sig under ett helt liv ska man inte kasta bort. Därför måste de äldre i väljarkåren vara någorlunda jämbördigt representerade i riksdagen och alla andra parlament efter valet år 2018. Och här måste socialdemokratin gå först och inte sist!

En snabb genomgång av några landsting visar på samma låga siffror för 65 plussare (se tabellen ovan).

Självklart förloras äldreperspektivet när representationen av åldersgruppen är så i obalans gentemot valmanskårens sammansättning. Men, än allvarligare är att Sverigedemokraterna har siffror som i alla landsting utom ett, Norrbotten, vida överstiger Socialdemokraterna.

Känns det bra i magen?

Även i kommunerna speglas riksgenomsnittet i representationen. Ett axplock i tabellen ovan.

Uppseendeväckande är att två kommuner inte har någon 65+ alls i kommunfullmäktige. Däremot ses samma trend, inte överallt men i många kommuner, att Sverigedemokraterna har en avsevärt högre andel äldre personer.

Känns det fortfarande bra i magen?

Slutsatsen: Om vi ska kunna övertyga pensionärer att socialdemokraterna är deras parti så måste vi även visa det i verkligheten.

Därför startar vi nu ett Senioruppror där de övergripande målen är:

• Rättvis representation på valsedlarna till valet 2018.
• Inga pensionärer under EUs fattigdomsgräns.
• En rättighetslagstiftning som garanterar äldre ett gott liv.

Inger Segelström
Curre Hansson
Sven Britton
Magnus Wicén
Catarina Carbell
Seniorsossarnas styrelse

[vc_row][vc_column][thb_gap height=”30″][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_tta_accordion][vc_tta_section title=”Några snabba fakta” tab_id=”1503045946484-0c125930-802f”][vc_column_text]

[/vc_column_text][/vc_tta_section][/vc_tta_accordion][/vc_column][/vc_row]

Spara

Spara

Spara

Spara

Spara

Spara

Spara

Spara

Spara

Spara

Spara

Spara

Spara