Debatt: S måste ta sig an framtidens jobb

Den tekniska utvecklingen stöper om arbetslivet men det lyfts sällan i den politiska debatten. Det är hög tid för S att ta sig an framtidens arbetsliv med samma energi som vi i dag verkar för fler traditionella jobb och tryggare anställningar.

Om 20 år kan 50 procent av dagens jobb i Sverige ha ersatts av robotar, digitalisering och automatisering, enligt Stiftelsen för strategisk forskning (SFF). Denna snabba och genomgripande utveckling kan bli nästa stora politiska och fackliga samhällsutmaning.

Antingen kan den leda till att arbetsmarknaden dras isär – eller att den stärks. Att då hänfalla till nej-sägande eller handfallenhet vore olyckligt. Nu behövs en aktiv, dynamisk och relevant socialdemokratisk politik för framtidens goda arbetsliv.

Omstöpningen av arbetslivet påverkar redan oss alla. Robotgräsklipparnas samhällsbetydelse må vara marginell. Men det finns många andra exempel på robotiseringens och digitaliseringens effekter på det svenska arbetslivet: Få skivbutiksanställda och telefonväxeloperatörer, färre manuella moment inom industrin, e-postens och e-handelns påverkan på den fysiska posthanteringen, automatbeställningar på hamburgerrestauranger, automatiska spärrar i kollektivtrafiken, självscanning i livsmedelsbutiker och så vidare.

Vi behöver ha stor förståelse för oron och känslan av nedvärdering hos den vars jobb ska ersättas. Samtidigt är det i dag få som upprörs av automatiseringar som innebär ett smartare och mer effektivt samhälle.

Samtidigt kommer kraften i den kommande robotiseringen, digitaliseringen och automatiseringen att påverka svenskt arbetsliv rejält. Artificiell intelligens (AI), självkörande bilar och tåg, robotkirurgi och annat kommer att bidra till att många av dagens jobb försvinner.

Ekonomer, kassapersonal och maskinoperatörer ligger – enligt SFF – risigt till. Speciallärare, psykologer och chefer är mindre sannolika att ersättas. Men robotiseringen kan även komplettera befintliga yrken, som när politiska analytiker använder AI-baserade tal- och textanalysverktyg för att blixtsnabbt kunna bedöma anföranden och debatter.

Tyvärr lyfts omstöpningen av arbetslivet alltför sällan i den politiska debatten. Det duger inte. Nu är det hög tid att vi socialdemokrater tar oss an framtidens arbetsliv med samma energi som vi i dag verkar för fler traditionella jobb och tryggare anställningar.

[blockquote author=”” pull=”normal”]”Omställningsförsäkringarna och kompetensutvecklingsmöjligheterna behöver stärkas för att kunna fungera som en studsmatta från det gamla till det nya.”[/blockquote]

Omställningsförsäkringarna och kompetensutvecklingsmöjligheterna behöver stärkas för att kunna fungera som en studsmatta från det gamla till det nya. Men det behöver ske på ett sätt som gör att de vare sig blir en hängmatta för ”bidragsberoende” eller en spikmatta för människor i en påfrestande livssituation. Den största tryggheten ligger i att rusta fler kompetensmässigt till de nya jobb som växer fram.

Digitaliseringen och robotiseringen kan även bidra till att ersätta monotona och slitsamma jobb med mer mänskliga arbeten.

Robotiseringen kan dessutom öka valfriheten och stärka trygghet, självständighet och integritet för många. Exempelvis genom möjlighet till robotiserad assistans vid toalettbesök eller dusch för vissa människor med funktionsvariation. Då kan vi omfördela resurser till exempelvis mer mänsklig kontakt med ensamma äldre.

Framväxten av nya jobb kan stimuleras genom ökade investeringar i forskning och stöd till entreprenörer som utvecklar nya digitala tjänster, robotar, med mera.

På sikt kan digitalisering, robotisering och automatisering effektivisera vårt samhälle så mycket att vi ökar produktiviteten utan att behovet av arbetade timmar ökar. Då kan vi hamna i en intressant och delvis angenäm diskussion om kortad arbetstid eller ökad ledighet.

Vi är inte där riktigt än. Men det är viktigt att vi som parti och fackföreningsrörelsen ser på möjligheterna – inte bara hoten – med dessa omvälvande förändringar. Då behöver framtiden inte kännas så oroande.

Daniel Färm, vice ordförande Socialdemokraterna i Vallentuna