Debatt: Låt SSU visa den jämlika vägen

SSU Västmanland kampanjar på Carlforsska gymnasiet i Västerås.

SSU-klubbar visar vägen till jämlikare kommuner och bättre villkor för unga
i hela Sverige. Arbetarekommuner och partidistrikt bör inspireras och följa efter, skriver SSU-ordförande Philip Botström.

SSUs viktigaste fråga och uppgift är att öka jämlikheten på nationell, regional och lokal nivå. I en tid med bräckligt parlamentariskt läge och minskad tilltro till demokrati är det viktigare än någonsin att Sveriges kommuner går före för att öka jämlikheten i människors vardag.

Ett jämlikt Sverige kräver jämlika kommuner. Därför är lokal jämlikhet i fokus under SSUs höstkampanj som drog igång i måndags.

En miljardsatsning ska presenteras på Rosenbad. Pressträffen är välbesökt. När regeringen presenterar nya satsningar är det flashigt och stort. Men det tv-tittarna ser är bara en liten, liten del av det som pågår i det politiska Sverige. För i skuggan av den nationella politiken pågår den grå vardagen runt om i våra kommuner.

Från Ystad till Kiruna. Uppgiften är där ofta mindre till sitt omfång, men den direkta effekten i människors liv är ofta större. Vår skolgång, våra möjligheter att ta sig till jobbet med kollektivtrafiken och hur bra omsorg våra mor- och farföräldrar får beror på hur kommunens politiker agerar och prioriterar.

Vi har ett bräckligt parlamentariskt läge nationellt men ofta har Socialdemokraterna majoritet lokalt. Det förpliktigar. Därför är lokalpolitisk påverkan i fokus för flera SSU-klubbars höstkampanjer som inleddes i måndags. Runt om i Sverige kommer
SSU-are driva på reformer för att öka jämlikheten lokalt.

Trötta kommunpolitiker vars visionära sikt skyms av handlingar till nästa nämndsammanträde kommer få en frisk fläkt av SSU-förslag som både är ideologiska och genomförbara. Förslag som exempelvis längre giltighetsperiod för skolbusskorten, högre ålder vid ungdomsmottagningar och fler anställda i elevhälsan kanske inte låter så radikalt. Men det skulle göra en radikal skillnad i ungas vardag.

Trötta kommunpolitiker vars visionära sikt skyms av handlingar till nästa nämndsammanträde kommer få en frisk fläkt av SSU-förslag som både är ideologiska och genomförbara.

SSU är verklighetssynens ungdomsförbund. Vi tar avstamp i verkligheten och förstår att valet i många kommuner med stor utflyttning står mellan att skära ned eller kraftigt höja skatten. Därför är det viktigt att staten ger kommunerna de förutsättningar som krävs för att välfärden ska kunna säkras och byggas ut.

Vi var tidigt ute och krävde mer välfärdspengar till kommuner och landsting. Det är positivt att regeringen har tillfört 10 permanenta välfärdsmiljarder och att dessa utökas i höstbudgeten. Men det behövs mer. SSU vill se minst 70 miljarder i anslag till kommuner och landsting under nästkommande mandatperiod.

Den upplevda känslan av glappet mellan politiken och människors vardag måste minska. Här kommer förslagen SSU:are runt om i landet kommer driva gentemot Socialdemokraterna i höstkampanjen spela stor roll. Att partiet ställer sig bakom SSUs förslag i sina lokala valplattformar är nämligen avgörande för att vi ska vinna den unga väljargruppen i valet. Ungas förtroende till Socialdemokraterna ökar när vi har svar på deras vardagliga utmaningar.

Våra SSU-klubbar visar vägen till jämlikare kommuner och bättre villkor för unga i hela Sverige. Arbetarekommuner och partidistrikt bör inspireras och följa efter.

Philip Botström, förbundsordförande SSU

Detta är en opinionstext i Aktuellt i Politiken. Skribenten svarar för åsikter i artikeln.