Debatt: Bildning, konst och kultur har återigen blivit en klassfråga!

Redan i arbetarrörelsens begynnelse, förstod våra förmödrar och förfäder värdet av kultur och bildning! I fackförbundens stadgar stod det skrivet: ”Denna förening skall verka för medlemmarnas, sociala, ekonomiska och kulturella utveckling.” Några har fortfarande kvar skrivningen.

Parallellt med andra reformer under 1900-talet har det satsats på att konst och kultur ska nå ut till fler medborgare. Sedan 1980-talet har dock nästan inga uppräkningar av kulturstödet skett, vilket medfört en kraftig urholkning av systemet. Detta har lett till att de största anslagsgivarna är kulturutövarna själva och deras anhöriga.

[blockquote author=”” pull=”pullleft”]”Med andra ord: bildning, konst och kultur har återigen blivit en klassfråga.”[/blockquote]

Därför blir det allt svårare, för den som inte har ett kapital att luta sig mot, att vara med och berätta historierna, ställa frågorna och formulera utropstecknen om samhället i dag. Med andra ord: bildning, konst och kultur har återigen blivit en klassfråga.

En stark och framåtsyftande socialdemokratisk kulturpolitik gör det möjligt för personer från alla samhällsklasser att delta i kulturlivet som professionella och amatörer, som nyttjare och utförare.

Det är en av orsakerna till att vi som kongressombud kommer att yrka bifall för motionen B 173 som uppdrar till partiet att ta fram ett Socialdemokratiskt kulturpolitiskt program inför valet 2018 och nästa regeringsperiod.

Kongressombud:
Ewa Carlsson Hallberg
Kadir Kasirga
Margareta Stavling
Frida Olsson
Stockholm

Spara

Spara

Detta är en opinionstext i Aktuellt i Politiken. Skribenten svarar för åsikter i artikeln.