”De utan asylskäl ska lämna landet”

Ola Möller, riksdagsledamot (S) från Skåne:

1. Bör det vara lättare att få asyl i Sverige?

Den asyllagstiftning som den socialdemokratiskt ledda regeringen fick igenom 2021 är en god avvägning mellan att värna asylrätten och att ta ett ansvar som motsvarar vårt totala ansvar på EU-nivå. Asylfrågan är EU-gemensam och fler länder behöver ta sitt ansvar. Därför är migrations- och asylpakten oerhört viktig att få till stånd.

2. Bör Sverige ta större ansvar för flyktingar och skyddssökande från vårt relativa närområde än för dem från länder längre bort?

Asylrätten är universell och gäller lika för alla som kommer till Sverige. Inom ramen för EU kan vi dock ta ett större ansvar vid stora kriser i vårt närområde så som nuvarande situation när massflyktsdirektivet är aktiverat. I ett sådant läge ser också rättigheterna olika ut för dem som fått asyl jämfört med dem som får skydd via massflyktsdirektivet.

3. Bör Sverige lägga ökad kraft på att se till att de som får avslag på sin asylansökan återvänder?

Ja. Legitimiteten och det folkliga stödet för en hållbar migrationspolitik bygger på att den som har rätt att stanna får stanna och att den som inte har rätt att vara i landet lämnar landet. Vår förmåga att ge asyl hänger samman med hur många människor som kommer till Sverige. Därför ska de som inte har asylskäl också lämna landet. Såvida de inte berörs av till exempel massflyktsdirektivet. Återvändandet bör ske dels genom en aktiv utrikespolitik där fler länder förmås ta emot sina egna medborgare. Dels genom att våra myndigheter får bättre möjligheter att verkställa utvisningar.

Lisa Pelling, chef för tankesmedjan Arena Idé:

1. Bör det vara lättare att få asyl i Sverige?

Ja, det borde bli lättare för människor med behov av skydd att få asyl både i Sverige och i EU. Att ge människor som slåss för demokrati och mänskliga rättigheter skydd undan förföljelse är ett viktigt bidrag till en bättre värld som vi både har råd och plikt att ge. Jag tror inte på en gränslös värld, men en rörelse som tror på alla människors lika värde måste sträva efter att människors villkor inte ska avgöras av den plats de föds på. Vi bör arbeta för att steg för steg underlätta för fler människor att åtnjuta det som i dag är ett privilegium för oss som har ett svenskt pass och andra i en global elit: att röra sig över gränser för att söka skydd, eller för att arbeta, studera, driva företag, förenas med människor en älskar.

2. Bör Sverige ta större ansvar för flyktingar och skyddssökande från vårt relativa närområde än för dem från länder längre bort?

Länder som ligger i närområdet till krig och konflikter tar alltid ett större ansvar för att ta emot flyktingar. Enligt FNs flyktingkommissariat UNHCR befinner sig sju av tio flyktingar i ett grannland, åtta av tio i ett låg- eller medelinkomstland. Det är inspirerade att se hur EU tagit emot flyktingarna från Ukraina, det visar att EU kan ta ansvar även när miljontals människor tvingas söka skydd i Europa. Samtidigt är det viktigt att påminna om att asylrätten är universell: den omfattar alla människor, och alla stater har ett ansvar för att upprätthålla den.

3. Bör Sverige lägga ökad kraft på att se till att de som får avslag på sin asylansökan återvänder?

Jag står upp för en reglerad invandring. Jag tror att vi som land kan och bör vara mer öppna och solidariska, men en reglerad invandring innebär att en del kommer att få avslag på sin ansökan om att leva i Sverige. De som får avslag måste lämna Sverige. Det är oacceptabelt att en del länder vägrar ta emot sina egna medborgare, men jag vänder mig emot att bistånd används som påtryckningsmedel. Sverige har också en skyldighet att ha en politik för dem som inte kan återvända. I dag hamnar de i ett inhumant limbo, ibland i åratal. Jag skulle också vilja se en skarpare politik mot arbetsgivare som utnyttjar papperslösa. Fackligt center för papperslösa gör ett utmärkt jobb, de behöver mer stöd.