Därför måste sjukförsäkringen förändras

Att minska smittspridningen och rädda liv är högsta prioritet. För att kunna göra det tvingas regionerna skjuta upp mycket av… Läs mera »