Därför fråntas SD-politikern fackuppdrag 

Martin Gunnarsson, förbundssekreterare IF Metall, om politikern som fråntas sitt förtroendeuppdrag. Foto: IF Metall

Förbundsstyrelsen i IF Metall har beslutat att frånta en SD-politiker hans ordförandeskap i områdesklubben.
– Det handlar inte om personens värderingar utan att det inte går att företräda en organisation som inte delar IF Metalls värderingar och samtidigt vara förtroendevald för IF Metall, säger Martin Gunnarsson, förbundssekreterare på IF Metall.