Därför fick Kinberg Batra problem med trovärdigheten

Det krävs ett politiskt mandat som partiledare. Det hade aldrig Anna Kinberg Batra.
Hon gick in partiledarskapet med ett löfte om att inte öppna dörren till SD och stå upp för öppenheten.

Anna Kinberg Batra avgår som moderatledare utan att prövas i val. Turbulensen kring henne liknas nu vid Juholtaffären. Men kanske är jämförelsen med Mona Sahlin mer relevant. Sahlin brukar benämnas som rätt partiledare vid fel tillfälle – båda kvinnor som fick personlig snarare än politisk kritik i medierna.

Sahlin försökte haka av Vänsterpartiet, men fick inte stödet i partiet. Kinberg Batra, även om hon nu säger att hon inte ångrade det, drevs av starka interna krav och behovet av en gamechanger till att öppna för samarbete med Sverigedemokraterna.

Det är i efterhand uppenbart att Kinberg Batra, med sin bakgrund som liberal och motionär om fri invandring, inte var rätt person att pedagogiskt och trovärdigt förklara Moderaternas SD-sväng och hårdare tag i invandringspolitiken.

Anledningen till att det ändå var hon som utsågs till partiledare var att partiet och därmed valberedningen inte hade insett vidden av utmaningen och de stora riskerna i att gå från öppna hjärtan till att utmana SD om de invandringskritiska rösterna.

Faktum är att när Kinberg Batra valdes till partiledare var partiets analys att Moderaterna skulle stå fast vid alliansens migrationsuppgörelse med Miljöpartiet.

Kinberg Batra lovade i sitt installationstal att Moderaterna skulle ”ta ansvar för öppenheten”:

– I en så här orolig värld flyr människor för sitt liv. Det kan vi, och ska vi, fortsätta ta ansvar för. Men vi behöver göra det bättre tillsammans. Och det gäller även i EU. Nya Moderaterna ska vara det parti som tydligt står upp för att fler länder ska vara med och ta ansvar. Och vi måste bli bättre på att göra det tillsammans mellan kommuner och staten.

Moderaternas valanalys i november 2014, bara ett par veckor före det att Kinberg Batra föreslogs till ny moderatledare, slog fast att:

”En majoritet av väljarna stödjer den nuvarande migrationspolitiken och vill inte begränsa invandringen på det sätt som Sverigedemokraterna vill…

”Moderaterna är ett parti som står för ett öppet Sverige präglat av mångfald och tolerans… När partiet adresserar (migrations-) frågorna är det viktigt att inte tappa kontrollen över den politiska kompassen och att inte påverkas av andra partiers beskrivning av verkligheten.”

Väljarflykten till SD berodde inte bara på invandringsfrågan, utan på pensioner, försvar samt lag och ordning, resonerade valanalysen, som leddes av Hans Wallmark.

Moderaterna ville enligt valanalysen undvika att ”diskussionen kom… att kretsa kring Sverigedemokraterna, och hur de andra partierna förhöll sig till dem.”

– Jag har ju varit hans (Reinfeldts) gruppledare under åren i regeringsställning. Då har vi inte förhållit oss till eller förhandlat med Sverigedemokraterna, sa Kinberg Batra till TT när hon föreslogs till partiledarskapet.

Men sedan började en resa där Moderaterna och Anna Kinberg Batra inte gjorde annat än att närma sig och förhålla sig till Sverigedemokraterna. Migrationskrisen 2015 spelade naturligtvis in, men helt klart är att Kinberg Batra inte hade valts till partiledare på det mandatet. Och hon upplevdes hela tiden som styrd av yttre omständigheter och inre krav.

Hon var vald som Fredrik Reinfeldts gruppledare och kronprinsessa och inte för att staka ut en ny väg. Till skillnad från Reinfeldt som, i återkommande opposition mot det gamla bunkergänget kring Bildt, hade mandat att skapa de nya Moderaterna.

Hon fick istället ärva principerna för decemberöverenskommelsen av Reinfeldt. När den föll var det inte hon utan KD som höll i bilan och Kinberg Batra fick återigen bara förhålla sig.

I valanalysen från 2014 finns ingen analys om riskerna för Moderaterna att närma sig SD, att partiet legitimeras och liberala väljare kan fly och alliansen spricker.

– Jag ångrar absolut inte mina ställningstaganden. Att söka stöd i hela Sveriges riksdag för sin politik och stå för sin politik, det ångrar jag absolut inte, sa Kinberg Batra.

Hon sa dock inget om hur resonemangen hade gått i partiledningen, vilket är intressant med tanke på att en ny partiledare sannolikt hämtas ur den kretsen.

När Annie Lööf ifrågasattes som partiledare sa statsvetaren Katarina Barrling till AiP att ett partiledarskap inte bara handlar om att gå genom rutan utan även om att hålla ihop ett parti.

– Det är lätt att glömma att partiledarskapet är ett ordförandeskap. Jag tycker man ofta glömmer det.

Anna Kinberg Batra är den enda av partiledarna som aldrig utsetts att ingå i partistyrelsen innan hon blev partiordförande. Hon var endast adjungerad dit genom sitt gruppledaruppdrag. Det visar att hon aldrig haft den tunga ställningen i Stockholms län. Därför var det inte så överraskande att det var hennes eget länsförbund som ledde kuppen mot henne.

När hon nu avgår blev hennes medskick till partiet att enas bakom en efterträdare.

– En sak är viktig, oavsett vem det blir, det är att hela partiet sluter upp.

Men det räcker inte med ett personligt mandat. Det krävs även ett politiskt mandat. Det hade aldrig Anna Kinberg Batra.