Daniel Färm: Ylva Johanssons EU-kamp visar att brottsbekämpning inte är en högerfråga

Att bekämpa den gränsöverskridande organiserade brottsligheten och att hantera irreguljär migration och flyktingströmmar har utvecklats till två av EU:s viktigaste uppgifter. Det är den svenska – socialdemokratiska – EU-kommissionären Ylva Johansson som ansvarar för just dessa tunga områden. Och hon är optimistisk. Kring förutsättningarna att nå en överenskommelse om en EU-gemensam asyl- och migrationspolitik. Och om att stärka polissamarbetet mot den organiserade brottsligheten. Det skulle på många sätt betyda mer än många av de åtgärder som respektive land kan vidta.

Just kampen mot de grova kriminella nätverken har enligt Ylva Johansson utvecklats starkt de senaste åren. De rättsskipande myndigheterna i EU vet mer idag, inte minst tack vare att de uppmärksammade krypterade chattsystemen har knäckts ett efter ett. Det har visat att flera av de största brottssyndikaten är organiserade som multinationella företag. Ledarna sitter på enormt mycket kapital. Både ekonomiskt kapital och våldskapital.

tortyrliknande förnedringsvåld som syftar till fullständig underkastelse

Våldet har blivit grövre. Det liknar, enligt Johansson, vad vi har sett i spåren av de latinamerikanska narkotikakartellernas framfart: tortyrliknande förnedringsvåld som syftar till fullständig underkastelse. Och organisationerna rör sig vant över gränser. Sju av tio organiserade brottsorganisationer har verksamhet i tre eller fler EU-länder. En majoritet mutar poliser, domare och andra myndighetsföreträdare. Nästan alla tvättar sina pengar via lagliga affärer.

Tyvärr brister samarbetet mellan de olika nationella polismyndigheterna. Alla har olika samarbetsavtal, som sträcker sig olika långt. Nu behövs en mer samlad samverkansmodell – och det har Ylva Johansson just lagt fram ett förslag om. Ökat samarbete är viktigt, för en mängd olika typer av brott ökar lavinartat:

En ny farsot är ”ransomware”, cyberattacker i utpressningssyfte riktat mot företag och – i ökad utsträckning – myndigheter och kommuner. Det handlar inte längre om finniga hackare som sitter på sina tonårsrum. Dagens digitala utpressare är en integrerad del av den organiserade brottsligheten. Även här har EU-samarbetet lett till viktiga framgångar: på sajten ”No more ransomware” har Europol samlat mängder av ”nycklar” från tidigare attacker. Det har förhindrat utpressningar på uppemot 900 miljoner Euro. USA visar nu tydligt intresse för att samarbeta med EU om detta. För problemen ökar kraftigt. Förra året ökade antalet rapporterade ransomwarefall med 300 procent.

i ett av de nätverk som begår och sprider dessa övergrepp mot barn ingår svindlande 400 000 personer

Ett annat område där allvarliga brott ökar kraftigt är sexuella övergrepp mot barn. Också detta är en gränsöverskridande brottslighet, som Ylva Johansson nu vill prioritera bekämpningen av. Siffrorna är lika groteska som stötande. Vart femte barn i EU har utsatts för olika typer av sexuella övergrepp. Det produceras över en halv miljon barnporrfilmer varje år – bara i EU-länderna. Bara i ett av de nätverk som begår och sprider dessa övergrepp mot barn ingår svindlande 400 000 personer. Det är betydligt fler än som är medlemmar i ett politiskt parti i Sverige, påpekar Ylva Johansson upprört.

Nu ska det byggas upp ett EU-center för att förebygga och förhindra övergrepp mot barn. I mars kommer hon att lägga fram ett förslag som ska tvinga fler plattformar att scanna, rapportera och ta ned anmält material. På så vis hoppas hon kunna fortsätta det arbete inom EU som redan har räddat tusentals barn från fortsatta övergrepp. Men hon är beredd på debatt. Vissa lär hävda att detta hotar den personliga integriteten. Inte på de utsatta barnen, då.    

Ylva Johansson är en av svensk socialdemokratis mest erfarna politiker. Och hon låter inte uppdraget som en av EU:s främsta företrädare dölja det engagemang som fortfarande driver henne: ”De rikaste i samhället kan alltid klara sig undan. De kan bosätta sig i områden som är mindre brottsutsatta och köpa sig olika former av privat säkerhet. Men alla vanliga människor är helt beroende av att det finns en välfungerande polis och ett samhälle som kan skydda dem mot den grova organiserade brottsligheten.”

Ylva Johansson visar på vikten av politiskt engagemang, sakpolitisk kompetens och förmåga att se just dessa möjliga lösningar

Det är det här – klassperspektivet – som vissa inom vänstern inte har insett. Det har blivit en ”sanning” att frågor som rör brottsbekämpning per definition är högerfrågor. Men det är ett antiintellektuellt och delvis självuppfyllande förhållningssätt. Tanken att vissa partier får alla väljares sympatier om vissa på förhand högerstämplade frågor diskuteras bortser från en liten detalj: vem har bäst lösningar på problemet? Ylva Johansson visar på vikten av politiskt engagemang, sakpolitisk kompetens och förmåga att se just dessa möjliga lösningar. Det är knappast höger. Tvärtom, faktiskt.

Det handlar om att skapa ökad frihet för vanligt folk. Så att fler än de välbärgade kan leva utan hot om att drabbas av brott. För det krävs samarbete, resurser och fler politiska lösningar – inte marknadslösningar eller ”låt-gå”-mentalitet.

Vi kan kalla det socialdemokrati.