Daniel Färm: Viktigt att S sätter välfärden främst

Socialdemokratin är pragmatisk – inte dogmatisk. Man kan ge och ta, och är sällan fundamentalistisk. Men det finns ett undantag, som rör partiets själ: välfärden. Just välfärdsfrågorna är något som nästan alla socialdemokrater brinner för. Få socialdemokratiska förtroendevalda är beredda att kompromissa allt för mycket om riktningen mot höjd kvalitet och tillgänglighet.

För välfärd handlar om något så viktigt som att få stöd och hjälp när man behöver det – för att kunna färdas väl genom livet. En skola som ger alla elever en möjlighet att få lära sig för livet. En sjukvård som kan ge kvalificerad vård till alla – oavsett plånbok – när man blir sjuk eller skadar sig. Och en äldreomsorg som kan säkerställa att alla kan få en värdig ålderdom. Till det givetvis trygghetssystem som gör att man inte måste lämna hus och hem när man blir sjuk, får barn, eller dylikt.

behöver de som arbetar inom skolan, sjukvården och äldreomsorgen få bättre villkor

Över lag fungerar svensk välfärd bra. Lärare, sjuksköterskor, undersköterskor och hemtjänstpersonal gör ofta ett mycket engagerat jobb. Men det finns brister. Framför allt behöver de som arbetar inom skolan, sjukvården och äldreomsorgen få bättre villkor och förutsättningar att göra sitt jobb. Annars kommer det att bli svårt att rekrytera anställda till jobben inom välfärdssektorn.

Just därför är beskeden från S så intressanta. I dag presenterade Magdalena Andersson, Mikael Damberg och Lena Hallengren en nationell samling för välfärden och välfärdens medarbetare. Dels handlar det om att ta tillbaka den demokratiska kontrollen över välfärden, som Magdalena Andersson brukar uttrycka det. S vill nu förbjuda utförsäljningar av akutsjukhus, återinföra en offentlighetsprincip inom skolan och vården, förbjuda vinstuttag i friskolor, med mera. Detta ska även säkra att mer resurser går till de anställda: bättre villkor och möjligheter för de anställda att göra ett bra och uppskattat jobb.

ett förskolelyft, genom vilket personalen på landets förskolor ska få kompetensutveckling och tryggare anställningsvillkor

Centralt denna gång var ett förskolelyft, genom vilket personalen på landets förskolor ska få kompetensutveckling och tryggare anställningsvillkor. Återigen helt avgörande för att locka fler att söka sig till yrkena inom förskolan.

Men även här finns ett viktigt integrationsförslag med: språkkrav på de som ska arbeta inom förskolan. Alla anställda behöver kunna tala och förstå svenska tillräckligt bra. Det är inte orimligt att både barn, föräldrar och kollegor kan kommunicera med alla anställda på en sådan viktig arbetsplats. Det är en trygghetsfråga att det inte blir missförstånd vid lämning och hämtning med mera. Och det är viktigt att barnen kan göra sig förstådda gentemot personalen.

Det är genom denna typ av vallöften som Socialdemokraterna visar att man är ett parti som utgår från ett löntagarperspektiv, och samtidigt står mitt i vanligt folks vardag.

Men välfärdssatsningarna är betydligt fler:

 • Ökade investeringar i hälso- och sjukvården.
 • Särskilda satsningar på att stärka tillgången till vård, skola och omsorg i glesbygden.
 • Öka möjligheterna och incitamenten för fler att utbilda sig till lärare, specialpedagoger, undersköterskor, läkare, sjuksköterskor, hemtjänstpersonal med mera.
 • Förbättra villkoren för personalen inom skolan, sjukvården och äldreomsorgen.
 • Garantera att alla får en fast läkare på sin vårdcentral, för att undvika att man bollas mellan olika läkare vid olika tillfällen.
 • Stärkt vårdgaranti: besked om vårdtid inom 14 dagar – mot tidigare 30 dagar.
 • Stärk första kontakten med vården – 1177 – och korta väntetiderna.
 • Stoppa utförsäljningarna av akutsjukhusen.
 • Inför offentlighetsprincipen i friskolor och privata vårdinrättningar och äldreomsorg.
 • Ingen ska kunna köpa sig före i kön till vården.
 • Gör om skolvalet och skolpengen, så att de blir mer rättvisa.
 • Förbjud vinstuttag i skolan.
 • Förbjud religiösa friskolor.
 • Se till att etablering av nya friskolor inte bidrar till segregationen.

utan välfärd kan vanligt folk inte färdas väl genom livet

Vad kostar detta? ”Några tiotals miljarder”, svarade finansminister Mikael Damberg. Det är det värt. Om det finns utrymme, så är investeringar i välfärden och välfärdens personal helt rätt prioritering. För utan välfärd kan vanligt folk inte färdas väl genom livet. Och det är liksom poängen. Med livet. Och samhället.

Daniel Färm är politisk redaktör för Aktuellt i Politiken