Daniel Färm: V har inte gjort hemläxan

Vänsterpartiet har inte gjort sin hemläxa vare sig när det gäller dessa väljares vardag, migrationspolitiken eller att en ambitiös reformpolitik behöver stå på stabil ekonomisk grund. Foto: Johan Lundberg (CC BY-NC-SA 4.0)

Vänsterpartiets fortsatta idealism och plakatradikalism står i bjärt kontrast till S-regeringens konkreta reformagenda. Men om Dadgostar avstår från de grövsta angreppen finns det goda förutsättningar för ett återupptaget samarbete mellan S och V efter valet.

Har Vänsterpartiet blivit socialdemokrater? Nja. Det är visserligen bra att betoningen i kommunikationen andas mer realism, men Vänsterpartiet är fortfarande i grunden ett idealistiskt påtryckarparti. Socialdemokraterna är i stället ett parti som är beredda att ta ansvar och leda samhällsutvecklingen. Pragmatiskt och i samarbete med andra. Det är gott så.

Det går numera knappt en dag utan att S-regeringen levererar nya förslag och idéer.

Samtidigt som Vänsterpartiet – något yrvaket – säger sig vilja tala för nyindustrialisering samt mot flyg- och köttskam eller identitetspolitik, så ligger S-regeringen långt före i leveransen av konkreta reformförslag och satsningar. Det går numera knappt en dag utan att S-regeringen levererar nya förslag och idéer.

När Socialdemokraternas valstrategi presenterades sa partisekreterare Tobias Baudin klokt att han skulle ”ta den där popcornmaskinen och låsa in den i källaren på Sveavägen 68”. Väljarna behöver få en tydlig bild av vad Socialdemokraterna går till val på. Inte nya pressträffar stup i kvarten.

Ändå är det just vad S-regeringen gör nu. Och det gör den rätt i. Man måste nämligen skilja på en störtskur av olika valrörelseutspel och en mängd viktiga och substantiella regeringsförslag som nu har mognat:

  • Det stora omställningspaketet som är kopplat till det nya huvudavtalet. Det innebär bland annat att man motverkar det systematiska missbruket med tillfälliga anställningar, hyvlingar m m. Det innebär också ett helt nytt studiestödssystem så att alla som har jobbat ett antal år kan omskola eller kompetensutveckla sig, med 80 procent av lönen i ersättning. Detta är enligt arbetsmarknadsminister Eva Nordmark och utbildningsminister Anna Ekström ”den största frihetsreformen i modern tid”. (Efter ”du-reformen” på 1970-talet, skulle jag själv lägga till…)
  • Det historiska beslutet om slutförvar för kärnbränsle.
  • Ökade krav och kontroller av religiösa friskolor – som ett första steg av flera.
  • Ett extra stöd till elkonsumenterna för att kompensera för de höga elpriserna.

Här finns även ett angeläget förslag som Vänsterpartiet i högsta grad har bidragit till att få fram: garantitillägget till de fattigaste pensionärerna.

Socialdemokraterna behöver inte vara oroliga för att Vänsterpartiet ska ”ta” särskilt många LO-väljare eller väljare i bruksorter. Partiet har inte gjort sin hemläxa vare sig när det gäller dessa väljares vardag, migration eller att en ambitiös reformpolitik behöver stå på stabil ekonomisk grund. När man har gjort den hemläxan, så kan man bidra till fler angelägna reformförslag – och förtjäna ökat förtroende också bland vanligt folk.