Daniel Färm: Utveckla förslag men behåll prioriteringarna

Socialdemokraternas bör även fortsättningsvis prioritera att bryta segregationen, motverka marknadsskolan och se till att klimatomställningen både blir ambitiös och rättvis, skriver Daniel Färm.

Socialdemokraternas valanalys pekar på ett antal angelägna områden där strategi och metod behöver utvecklas. Denna andra i en serie valanalysartiklar följer upp ett av spåren i den första (”Val­analysen ger S en chans att vara mindre präktiga” på www.aip.nu 3 februari 2023): behovet av politikutveckling.

Socialdemokraternas övergripande politiska valprioriteringar var helt rätt:

Segregationen är vår tids stora samhällsklyftor

•                           Segregationen är vår tids stora samhällsklyftor – som också skapar en grogrund för det eskalerande gängrelaterade våldet. 

•                           Klimatomställningen är vår tids stora samhällsutmaning – som behöver genomföras både rättvist och genom att lyfta möjligheter till fler nya jobb inom den gröna industrin. 

•                           Välfärden är socialdemokratins kanske mest centrala område – där kritiken mot marknadsstyrningen och läckaget av skattemedel faktiskt vinner gehör.

Det är alltså inte fel på prioriteringarna. Däremot hade partiet bättre kunnat lyfta hur våldet skulle förebyggas och segregationen brytas. Socialdemokraternas valmanifest innehåller flera bra och viktiga förslag som hade förtjänat att utvecklas och tryckas mer på. En fortsatt politikutveckling kan med fördel utgå från och stärka förslag som exempelvis en statlig bostadsbyggaraktör och ett tvålärarsystem i skolor i utsatta områden.

omläggningen kom för sent

Socialdemokraterna hade uppenbara problem att hantera högerpartiernas hårda, (allt för) ensidiga och delvis rent lögnaktiga fokus på kärnkraft. Det var bra att Socialdemokraterna inför valspurten mer aktivt välkomnade ny kärnkraft, även om den inte hinner bidra till de närmaste årens klimatomställning. Men omläggningen kom för sent. Och partiet behöver utveckla hur samhället kan stötta utvecklingen av även denna fossilfria energikälla utan att enbart förlita sig på marknadslösningar. Dessutom behöver klimatfrågan också fortsättningsvis breddas. Omställningen handlar inte enbart om kärnkraft.

Ett annat viktigt vägval lyste också med sin frånvaro: mellan ökade resurser till välfärd och sänkta, allt för låga eller orättvisa skatter. 

Moderaterna gick i detta val förvisso inte fram med riktigt lika omfattande skattesänkningar som tidigare. Men det fanns ändå tydliga skillnader i både ambitioner för välfärden och synen på skatterna. Dessa hade förtjänat större utrymme.

Socialdemokraternas välfärdsprofil behöver vässas. Det behöver fler och skarpare förslag på hur alla elever ska få samma chans i skolan och hur fler ska lockas att bli och stanna kvar som lärare. Även för att utveckla äldreomsorgen – som ju aldrig skulle glömmas bort – behövs nya förslag. Och hur och när ska tänderna bli en del av kroppen också kostnadsmässigt? 

alla nya välfärdsförslag som Socialdemokraterna går till val på ska vara verklighetsförankrade

Men: alla nya välfärdsförslag som Socialdemokraterna går till val på ska vara verklighetsförankrade och finansierade. Det handlar om trovärdighet. Därför behöver politikutvecklingen även omfatta skatterna – och vara tydligt förankrad med fackföreningsrörelsen. 

Daniel Färm är politisk redaktör för Aktuellt i Politiken