Daniel Färm: Ta avstånd – sedan kan vi snacka, SD!

SD behöver göra upp med sina rötter och sin politik, skriver Daniel Färm.

Hur väljarna uppfattar Sverigedemokraterna lär avgöra valet nästa år. AiP kommer därför på ledarplats göra en rad granskningar av partiets politik och sätt att föra debatten. Först ut kommer här en påminnelse om deras historia och idégrund:

1. De nazistiska vit maktrötterna. När Jimmie Åkesson gick med i Sverigedemokraterna så hängde det nazistiska symboler och porträtt på väggarna i partilokalerna, partiet demonstrerade med nazistflaggor och kopplingarna till vit maktrörelsen var starka. Bland grundarna fanns uttalade nazister, och än i dag drar Sverigedemokraterna till sig högerextrema personer.

Sverigedemokraterna hade tills nyligen rasistiska resonemang om ”nedärvd essens” i sitt principprogram

2. Bygger på en rasistisk tanketradition. Sverigedemokraterna hade tills nyligen rasistiska resonemang om ”nedärvd essens” i sitt principprogram, i syfte att exkludera alla som saknar en milslång ursvensk stamtavla. Formuleringen togs bort. Inte för att de hade gjort upp med sitt förflutna, utan för att de var rädda att andra partier skulle använda detta mot dem.

3. Den falska radikalkonservatismen. Sverigedemokraternas idégrund är radikalkonservatismen. I centrum står ett aggressivt ”försvar” mot ett påhittat ”hot” mot en (av Sverigedemokraterna själva definierad) homogen, enhetlig nationell kulturell identitet med tydliga patriarkala och högernationalistiska förtecken. Radikalkonservatismen är konfrontativ och aggressiv, bygger på polarisering och ställer aktivt grupper mot varandra.

4. Ideologiska grannar med rasism och fascism. Idépolitiskt ligger radikalkonservatismen på ena sidan granne med andra (blå) konservativa tanketraditioner som socialkonservatismen, värdekonservatismen, kulturkonservatismen och liberalkonservatismen.

De skiljer sig i syn på våldsanvändning, men delar det extrema vi-mot-dem-tänkandet som riktas mot framför allt invandrare

Men på den andra sidan är Sverigedemokraterna idépolitiskt grannar med den (bruna) etnonationalismen, alternativhögern och andra ännu mer högerextrema och våldsbejakande krafter: nazism och fascism. De skiljer sig i syn på våldsanvändning, men delar det extrema vi-mot-dem-tänkandet som riktas mot framför allt invandrare (alltså inte enbart invandring), minoriteter och alla andra som ”hotar” den rena, homogena nationella gemenskapen.

Politik handlar om förtroende och trovärdighet. Ett partis historia och idégrund är inte oväsentliga delar av vilka de är. Jag vill trots detta gärna ”gå vidare” och ”vända blad”, så att vi kan diskutera sakpolitik. Det finns tillräckligt mycket som skiljer socialdemokratin och Sverigedemokraterna där så att det räcker.

Det är dags för en vitbok, avståndstagande och omprövning, Jimmie Åkesson!

Men för att kunna göra det, så behöver Sverigedemokraterna göra upp med sin mörka nutidshistoria, en i flera stycken rasistisk tanketradition, en polariserande politik, och den armé av näthatare som förpestar debatten på sociala medier. Det är dags för en vitbok, avståndstagande och omprövning, Jimmie Åkesson!

Daniel Färm är politisk redaktör för Aktuellt i Politiken