Daniel Färm: Stolta – men aldrig nöjda – på Första maj!

Första maj ställs för andra året i rad inte in – men ställs om. I stället för att träffas och demonstrera med blåsorkestrar och varm korv så blir det återigen digitalt firande: tal, poddar, samtal och musik. Fortsatt skarpa budskap – men trots allt ett mer stillsamt format.

Men detta är ändå lugnet före stormen. Socialdemokratin står inför en helt avgörande period, med en partikongress för att lägga fast politiken de kommande åren, och sedan en tuff och viktig valrörelse.

Nyliberalismens era är över

Socialdemokraterna går in i denna avgörande fas utifrån en stark position. Trots svåra eller djupt problematiska parlamentariska förutsättningar så har pandemin och samhällsutvecklingen visat på marknadslösningarnas och skattesänkningarnas brister. Nyliberalismens era är över. Framtiden hör till socialdemokratins lösningar.

I kommuner och regioner runt om i landet har väljare fått se effekterna av moderatledda styren. Samtidigt har S-föreningar, arbetarekommuner och partidistrikt vässat och stärkt sig.

På riksplanet har socialdemokratin i regeringsställning visat tre saker:

  1. Det var rätt att skapa ett brett samarbete för att säkra regeringsmakten. Visst finns det delar i januariavtalet som verkligen drar i fel riktning, till exempel slopandet av värnskatten och värnandet av privatiseringarna och arbetskraftsinvandringen. Men socialdemokratin fick ansvaret att leda Sverige genom en allvarlig kris. Om Löfven i stället aktivt hade gått i opposition så hade moderater, kristdemokrater och sverigedemokrater lett landet under pandemin. Det hade varit katastrof.
  2. Det var rätt att ”spara i ladorna” och ta höjd för en kris. Visst hade vi alla velat satsa ännu mer på välfärden redan tidigare, och ersätta överskottsmålet med ett balansmål. Men Magdalena Anderssons ansvarsfulla ekonomiska politik har ändå gjort att vi kunde gå in i – och snart ut ur – denna svåra kris utifrån en styrkeposition. Regeringen har kunnat genomföra historiskt stora stöd- och stimulansåtgärder utan att undergräva de svenska finanserna.
  3. Det går att bedriva reform- och investeringspolitik också under dessa svåra förhållanden. Förutom de historiskt stora budgetar som krisen har möjliggjort och kraftigt ökade resurser till välfärden, har regeringen visat på handlingskraft på flera andra områden: förslag till en ny migrationslag som ska säkra ordning och reda, den största infrastruktursatsningen någonsin, historiska satsningar på polis och rättsväsende, en historisk satsning på försvaret och mycket ambitiösa (om än otillräckliga) klimatsatsningar.

För att nämna några områden.

socialdemokrater och fackliga kan vara stolta på Första maj. Men inte nöjda.

Så socialdemokrater och fackliga kan vara stolta på Första maj. Men inte nöjda. Behovet av fler reformer är fortfarande stora. Social- och trygghetsförsäkringarna, inte minst pensionerna, behöver stärkas avsevärt. Kulturen behöver stärkas. Ett rejält lyft av äldreomsorgen, och ökade resurser till sjukvården, är nödvändiga också bortom pandemin. Och kraftfulla investeringar för fler jobb och minskad arbetslöshet. Om det hoppas jag få höra på Första maj.

Ropen skalla – arbete åt alla!