Daniel Färm: SD gör bort sig om klimat och migration i EU

SD har fel – och gör en strategisk felbedömning genom att gå till storms mot att EU hanterar klimat och migration, skriver AiPs politiska redaktör Daniel Färm.

Vissa saker rör sig över gränser – eller känner inga gränser. Både klimatförändringarna och flykting- eller migrantströmmar hör till några av vår tids svåraste utmaningar, som med fördel hanteras genom internationell samverkan. Ändå går Sverigedemokraterna nu till storms mot att hantera just klimatfrågorna och migrationspolitiken (även en stram sådan) via EU. Som om det gick att hantera gränsöverskridande företeelser som klimat och migration utan att samarbeta nära med andra länder. Om detta är SDs strategi inför det kommande EU-valet, så är det bara att gratulera de övriga partierna.

Förra veckan röstade EU-parlamentet med förkrossande majoritet ja till förslagen till en ny asyl- och migrationspakt som moderata Europaparlamentarikern Tomas Tobé har hållit i. Samtliga svenska parlamentariker från S, MP, C, L, KD och M röstade ja till förslaget, liksom drygt tre fjärdedelar av hela parlamentet. Detta förslag skulle innebära en stram men ansvarsfull ram för en gemensam asyl- och migrationspolitik inom EU, något som EU har försökt få till i ett par decennier.

Det finns många brister med förslaget, bland annat att omfördelningen mellan medlemsstaterna fortsatt bygger på en hög grad av frivillighet. Men alla inser att man inom EU behöver ge och ta, och att det viktiga är att det finns ett gemensamt ansvarstagande i denna så tydligt gränsöverskridande fråga. Därför har italienska nyfascister och svenska miljöpartister kunnat enas om ett förslag.

om det är något som alla verkligen borde kunna enas om, så är det att EU är bra just för att hantera gemensamma gränsöverskridande utmaningar

Men svenska SD röstade under högljudda protester nej – tydligt uppbackade av partiledaren Jimmie Åkesson. Med motiveringen att asyl- och migrationsfrågorna inte är något som EU bör lägga sig i. Men om det är något som alla verkligen borde kunna enas om, så är det att EU är bra just för att hantera gemensamma gränsöverskridande utmaningar. Som flykting- och migrationsströmmar till unionen faktiskt är.

Samma vecka röstade SD som enda svenska parti i Europaparlamentet nej till EUs stora klimatpaket som ingår i satsningen ”Fit for 55”. Förslagen bedöms vara viktiga för att EU-länderna ska nå målen om sänkta koldioxidutsläpp. Vissa, bland annat MP och V, anser att förslagen är otillräckliga. Men SD går även i denna fråga till storms mot att EU-länderna vill agera gemensamt för att möta detta existentiella hot.

Återigen: om det inte är just för att hantera denna typ av gränsöverskridande gemensamma utmaningar som vi har EU, vad ska unionen då vara bra för?

svenska väljare hör i dag till unionens mest EU-positiva

SD tror sig vinna på att agera kraftigt EU-kritiskt. Men svenska väljare hör i dag till unionens mest EU-positiva: 63 procent är positiva till EU-samarbetet, medan endast 12 procent är negativa (källa: SCB 2022).

Slutsats: SD har inte bara fel i sak. SD gör en strategisk felbedömning. Och övriga partier har allt att vinna på att stå upp för ett starkt EU-gemensamt agerande i klimat- och migrationsfrågorna.

Daniel Färm är politisk redaktör för Aktuellt i Politiken