Daniel Färm: Så har M-lögnerna om fastighetsskatten spridits av hemliga megafonerna

Moderaterna har under valrörelsen återkommande påstått att Socialdemokraterna vill återinföra fastighetsskatten. Det har moderatledaren Ulf Kristersson påstått i tal, i utfrågningar och i TV-debatter, och det har Moderaternas kampanjmakare pumpat ut i tryckta och digitala kanaler. Trots att det inte är sant, och trots att Socialdemokraterna har varit mycket tydliga med det:

  • Magdalena Andersson har som finansminister och statsminister i åtta år sagt konsekvent nej till att återinföra någon form av fastighetsskatt.
  • Socialdemokraternas partikongress sade tydligt nej till fastighetsskatt.
  • Magdalena Andersson har – både innan, som finansminister, och efter, som statsminister och partiledare – sagt nej till fastighetsskatt. Det har hon upprepat i nästan varenda partiledardebatt och utfrågning i radio, TV och tidningar det senaste halvåret.
  • Partisekreterare Tobias Baudin och finansminister Mikael Damberg har i två debattartiklar i Aftonbladet (220802 respektive 220815) varit så tydliga man kan vara i att Socialdemokraterna säger nej till att återinföra fastighetsskatten: ”Fastighetsskatten är död och begraven. Hur mycket tydligare kan det bli?”.
  • Det står tydligt i Socialdemokraternas valmanifest att ”Vi är emot införandet av en fastighetsskatt”.
  • I ett brev från Magdalena Andersson som i september 2022 gick ut till väljare står det tydligt ”Ett nej till fastighetsskatt betyder att det är helt uteslutet, i alla lägen, för oss socialdemokrater.”

Det är därför anmärkningsvärt att denna lögn – helt skamlöst – har blivit en central del av Moderaternas valbudskap. Ett parti som aspirerar på statsministerposten borde kunna bedriva en valrörelse utan uppenbara och grova lögner. Att Ulf Kristersson ändå upprepat både denna och andra lögner (t ex att de höga elpriserna skulle bero på att S skulle ha lagt ned Ringhals 1 och 2, samt att S vill tvinga elever att åka buss över halva kommunen för att bryta segregationen) undergräver hans trovärdighet, och är ett tydligt tecken på att Moderaternas tilltro till att den egna politiken ska räcka är svag. Respekten för Moderaterna som parti och Ulf Kristersson som partiledare är efter denna valrörelse mycket låg.

Lika anmärkningsvärt är det att två påstått partipolitiskt obundna lobbyorganisationer – Villaägarnas Riksförbund och Skattebetalarnas förening – i princip ordagrant sprider Moderaternas falska budskap att Socialdemokraterna vill återinföra fastighetsskatten. Jag bestämmer mig för att ställa dessa två ”partipolitiskt obundna” organisationer till svars: Hur ser de på frågan om Socialdemokraternas syn på fastighetsskatten?

Villaägarnas Riksförbund är en organisation som säger sig vara partipolitiskt obundna, med 270 000 medlemshushåll. För att värva medlemmar erbjuder förbundet generösa rabatter på byggmaterial, trädgårdsredskap, färg med mera. Men som medlem är man även med och finansierar en aggressiv och djupt ohederlig opinionsbildning för Moderaterna.

Villaägarnas Riksförbunds samhällspolitiska chef, Daniel Liljegren, hävdar att man har ”satt ett frågetecken på” huruvida Socialdemokraterna vill införa fastighetsskatt eller inte. Förbundet menar att Socialdemokraterna mycket väl kan komma att införa en fastighetsskatt efter valet, och att partiet inte har varit tydliga i sitt ställningstagande inför valet.

Liljegren pekar på att finansminister Mikael Damberg inte svarade på frågor om skatter i Dagens Intervju. Vid en närmare kontroll visar det sig dock att Damberg visst svarade på frågan i den intervjun, men gav ett samlat svar istället för ett svar om varje enskild skatt: ”Det är inte läge för stora skatteförändringar för vanliga hushåll just nu.” I samma artikel säger Mikael Damberg tydligt ”ingen höjd fastighetsskatt”.

Daniel Liljegren från Villaägarna motiverar också bedömningen att Socialdemokraterna kan komma att införa en fastighetsskatt med att ett antal ombud och delegationer på Socialdemokraternas partikongress 2021 motionerade om en sådan. Att partikongressen med stor majoritet avslog dessa och slog fast att Socialdemokraterna är emot införandet av en fastighetsskatt påverkar inte Villaägarnas bedömning.

Slutligen anför Liljegren att Socialdemokraterna efter valet kan ingå i ett regeringssamarbete där partiet kan tvingas kompromissa sig fram till att en fastighetsskatt ska införas. Bedömningen om partiernas ställningstagande i frågan gäller dock just partierna – inte spekulationer om vad som kan eller inte kan komma att bli föremål för kompromisser. Men även om det hade varit det, så har Villaägarna alltså inte tagit med att Socialdemokraterna säger att det är ”helt uteslutet” att återinföra fastighetsskatten, ”i alla lägen”, och att fastighetsskatten är ”död och begraven”.

Utifrån detta – och trots att Socialdemokraterna på alla möjliga sätt har slagit fast att partiet inte vill återinföra någon fastighetsskatt – drar Villaägarna alltså slutsatsen att ”det finns frågetecken” kring partiets syn på fastighetsskatten, och att Socialdemokraterna mycket väl kan komma att införa en sådan. Det är anmärkningsvärt och en skam för en organisation som säger sig vara partipolitiskt obunden.

Skattebetalarnas förening är en allmännyttig ideell förening med 40 000 medlemmar som också säger sig vara ”partipolitiskt obundna”. För att bli medlem lockar föreningen med rabatter, förmånliga lån och exklusiva stöd. Men den som blir medlem stöttar även föreningens aggressiva opinionsbildning mot Socialdemokraterna. Trots att föreningen säger sig vara ”partipolitiskt obunden”, så skriver föreningens VD Christian Ekström att ”Sverige behöver en ny regering” (vilket nästan ordagrant är Moderaternas valbudskap).

Skattebetalarnas förening hävdar vidare – enligt Christian Ekström – att det är mycket möjligt att Socialdemokraterna kommer att återinföra fastighetsskatten. Detta trots att han mycket väl känner till partiets ställningstagande och besked i valrörelsen.

Ekström hänvisar till att Magdalena Andersson inte ville säga att det var en ”vallöfte” när hon intervjuades i Ekot. Men alla som lyssnar på den intervjun hör att hon är mycket tydlig med att Socialdemokraterna inte vill återinföra fastighetsskatten. (Däremot förde hon ett allmänt och inte helt orimligt resonemang om att det är olyckligt att i dessa osäkra tider tala om hårda vallöften och röda linjer. Men Andersson var mycket tydlig med att Socialdemokraterna inte vill återinföra någon fastighetsskatt.)

Christian Ekström menar också att det finns röster inom S som vill ha en fastighetsskatt, att partiet tidigare (d v s för över tio år sedan) har varit för fastighetsskatten, och att partiet ”ju har ändrat sig om Nato. Vad är det som säger att man då inte också kan ändra sig om fastighetsskatten och bryta det som man säger nu före valet.” Det är något bekant med just den – extremt märkliga – argumentationen… Jo, det är ju sant. Det är ju precis vad Ulf Kristersson sa i sitt sommartal. Som av en slump.

Med det sättet att resonera skulle man kunna hävda att Moderaterna återigen kan komma att gå samman med Miljöpartiet och liberalisera den stramare migrationslagstiftning som Socialdemokraterna har drivit igenom. Det är naturligtvis ett helt absurt sätt att se på politik, och det skulle förvåna mig mycket om Ekström inte egentligen vet det. Men han förhåller sig till den falska moderata valretoriken.

Jag konfronterar Christian Ekström med det sista beviset – det offentliga brevet från Magdalena Andersson, där hon skriver att ”Ett nej till fastighetsskatt betyder att det är helt uteslutet, i alla lägen, för oss socialdemokrater.” Och frågar om detta får honom att ändra bedömning. Men svaret är nej. Bedömningen kvarstår: S kan mycket väl komma att återinföra en fastighetsskatt (om än inte exakt likadant utformat som före 2006).

Ekström förstår att han i och med detta dödförklarar den minimala trovärdighet som Skattebetalarnas förening må ha haft som oberoende organisation. Men hellre det än att gå på tvärs med det Moderata lögnfyllda valbudskapet.

Under valrörelsen har dessa två organisationer låtit sina sammanlagt hundratusentals medlemmar – och andra – få höra att deras, ”partipolitiskt obundna” bedömningar är att Socialdemokraterna mycket väl kan komma att återinföra en fastighetsskatt. Det är mycket allvarligt att sprida lögnaktig propaganda under en valrörelse. Hur många väljare har lurats av dessa två organisationers falska budskap?

Det har för många av oss länge varit tydligt att Skattebetalarnas förening och Villaägarnas Riksförbund inte är några självständiga och partipolitiskt obundna organisationer. Men nu står det bortom allt tvivel att de i praktiken är delar av den moderata propagandaapparaten. Det märkliga är att de inte kan och vågar tala om det öppet. Skäms de över att ensidigt propagera för en politisk sida?

”Men LO ger ju stöd till sossarna. Det är ju samma sak!” kanske någon invänder. Nej. För det första sker LO:s stöd till Socialdemokraterna helt öppet – och har gjort så i över 100 år. Skattebetalarnas förening och Villaägarnas Riksförbund säger sig vara ”partipolitiskt obundna”, men agerar ändå som en extremt lojal röst för Moderaterna. För det andra har LO inte spridit uppenbara lögner om högerpartierna. Tvärtom har de – helt korrekt – pekat på att Moderaterna vill skära ned på sjukförsäkringen och a-kassan. Vilket skulle slå mot vanliga löntagare.

Finns det några formella band mellan Moderaterna och Skattebetalarnas förening respektive Villaägarnas riksförbund? Sannolikt inte. Näringslivet och högerpartierna har sedan länge lärt sig att sköta denna typ av opinionsbildning på mer informella sätt. Men budskapen pumpas likväl ut till hundratusentals personer som trodde att de hade gått med i en ”partipolitiskt obunden” organisation.

Var det månne dessa organisationer som Moderaternas Gunnar Strömmer syftade på när han med dold kamera avslöjades tipsa om att den som ville stötta Moderaterna anonymt kunde gå via formellt ”oberoende” organisationer som arbetar för Moderaternas sak?

Det finns all anledning att fortsätta granska högerns hemliga propagandamaskineri.

Daniel Färm är politisk redaktör