Daniel Färm: S är inte rädda för M-retorik om ”bidragslinjen” längre

Efter regeringens nya storsatsningar på sjukförsäkringen, trygghetspension, a-kassan och slopandet av ”funkisskatten” blåser det upp till en klassisk strid mellan Socialdemokraterna och Moderaterna. Men den här gången är det långt ifrån säkert att Moderaterna lyckas göra attackerna på trygghetsförsäkringarna till en vinnarfråga. Det är med befriande självklarhet och självförtroende som Socialdemokraterna nu lyfter dessa frågor, medan den moderata autopiloten idag lär få svårare att vinna gehör.

Reinfeldt lyckades länge sätta bilden

Det fanns en tid då många inom socialdemokratin var känsliga för kritik från Moderaterna om att spä på ”bidragsberoende”. Reinfeldt lyckades länge sätta bilden att ”bidragen” i Sverige var så generösa och kravlösa att Moderaterna var tvungna att sänka skatten så att det ”skulle löna sig att arbeta”. Det påverkade även Socialdemokraterna, som i val av priofrågor och kommunikation aktade sig noga för att uppfattas stå för en ”bidragslinje”. Partiet vågade under Reinfeldtåren inte göra höjd a-kassa eller sjukförsäkring till tunga valfrågor.

Idag är läget annorlunda.

1. Socialdemokraterna har lärt sig läxan. För att kunna driva satsningar på trygghetsförsäkringarna krävs ett starkt förtroende i jobbfrågan. Regeringen Löfven har varit mycket tydliga med att det är ”jobben först” som gäller. Visst finns det fortfarande problem med arbetslöshet både bland utlandsfödda och inom vissa krisdrabbade branscher. Men Sverige har en i internationell jämförelse stark arbetsmarknad, inte minst tack vare den kraftfulla insatser som gjordes för att rädda jobben under krisen. När ekonomin nu återstartar så pekar allt mot att arbetslösheten minskar kraftigt. Till det kommer de långsiktiga satsningarna på nyindustrialisering, bostadsbyggande, infrastruktur och klimatomställning som gör att det skapas många nya jobb i Sverige.

2. Att leva på ersättning från en trygghetsförsäkring är aldrig målet – men ett viktigt medel på väg tillbaka till arbete eller vidare till pension. Socialförsäkringarna och a-kassan ska – tillsammans med aktiva omställningsstöd och rehabiliteringsinsatser – fungera som en studsmatta från det gamla till det nya. Inte som vare sig en hängmatta (vilket högern alltid felaktigt hävdar att starka socialförsäkringar är) eller en spikmatta (vilket det blir för den enskilde om hela den ekonomiska tryggheten raseras samtidigt som man befinner sig i en mycket utsatt situation i livet).

Moderaternas argumentation bygger på att människor i grund och botten är lata och arbetsskygga

För att klara av detta behöver höga ersättningsnivåer och regler som gör att många omfattas av trygghetsförsäkringarna kombineras med tydliga grindvakter som säkerställer att försäkringen inte missbrukas. Hela Moderaternas argumentation bygger på att människor i grund och botten är lata och arbetsskygga, och att de – om Socialdemokraterna får styra – själva kan välja om de vill jobba eller leva på generösa bidrag. Det är helt fel.

Man kan möjligtvis göra gällande – efter otaliga vittnesmål från fackförbunden – att det hittills snarare (också under de socialdemokratiskt ledda regeringarna) har varit allt för fyrkantiga regler och svårt att över huvud taget få en ersättning, eller rätt ersättning, från framför allt sjukförsäkringen. Det rättas nu till på flera sätt. Men Moderaterna lär få svårt att vinna gehör för påståendet att Socialdemokraterna slappt låter folk ”leva på bidrag”. Så är det inte, och så kommer det inte att bli.

med befriande självklarhet som den socialdemokratiskt ledda regeringen nu höjer taken och lagar de hål som allt för många har trillat igenom under åren

3. Verkligheten har gjort dessa satsningar nödvändiga och angelägna. Att stärka socialförsäkringarna är bland det dyraste en finansminister kan göra. Man kan få ganska många andra angelägna reformer istället för att lägga pengar på exempelvis sjukförsäkringen.

Ändå är det med befriande självklarhet som den socialdemokratiskt ledda regeringen nu höjer taken och lagar de hål som allt för många har trillat igenom under åren. För det handlar om ett adelsmärke i det svenska välfärdssamhället: att den som sliter hårt i ett ofta allt för tufft arbetsliv ska ha rätt till en ekonomisk trygghet när man blir sjuk, förlorar jobbet eller sliter ut sig.

Det här handlar om personal inom äldreomsorgen som sliter ut sig efter många tunga lyft, om industrianställda som blir sjuka och om restaurangbiträden som har förlorat jobbet för att företaget tvingas lägga ned. Det är breda löntagargruppers behov av trygghet i livets olika skeden det här handlar om. Och det är tilltron till politikens möjligheter att förbättra livet det handlar om.

starka socialförsäkringar är inte till för ”de sjuka” eller ”de arbetslösa”,

4. Det är en schimär att alla kan välja – men det lönar sig redan att arbeta. Moderaternas retorik om att många skulle tjäna mer på att ”leva på bidrag” är djupt ohederlig. Man får i princip alltid ut mer i lön än vad man kan få i a-kassa, sjukpeng, sjukersättning eller trygghetspension. Det är svårt att se att breda löntagargrupper skulle gå på Moderaternas försök att ställa olika grupper mot varandra i denna fråga. För starka socialförsäkringar är inte till för ”de sjuka” eller ”de arbetslösa”, utan för att alla som idag förvärvsarbetar ska veta att det finns en ekonomisk trygghet den dag som de själva eller en arbetskamrat blir sjuka eller förlorar jobbet – tills de är tillbaka på banan igen.

5. SD-väljarna köper inte Moderaternas retorik om ”bidragslinje”. Till skillnad från under Alliansåren behöver Moderaterna idag ta hänsyn till att det viktigaste stödpartiet, Sverigedemokraterna, har många väljare som tydligt gynnas av de förbättringar av trygghetssystemen som den socialdemokratiskt ledda regeringen nu har presenterat. Det gör att de inte alls kan driva attackerna på socialförsäkringarna lika hårt. Det riskerar nämligen det nya tilltänkta regeringsunderlaget. Om inte Sverigedemokraterna ytterligare sviker sina väljare för maktens skull – vilket förvisso är ett fullt realistiskt alternativ. Men då blir de inte långvariga som ett av Sveriges tre största partier.

synen på trygghetssystemen kan bli en viktig valfråga

Mycket talar för att synen på trygghetssystemen kan bli en viktig valfråga. Det är en konflikt som socialdemokratin kan se fram emot med tillförsikt och självförtroende, utan ängslighet.