Daniel Färm: Risker oavsett säkerhetspolitiskt vägval

Daniel Färm: Det finns flera risker oavsett om Sverige väljer Natomedlemskap eller fortsatt alliansfrihet.

Sverige står inför ett av de viktigaste vägvalen i modern tid. Sveriges framtida säkerhetspolitiska linje lär i hög utsträckning bero på vad Finland vill och vad den fördjupade säkerhetspolitiska analysen landar i. Den analysen behöver ta hänsyn till flera risker med olika alternativ:

1. Vi väljer att fortsätta vara alliansfria – men betraktas av Kreml som ”de facto Natomedlem”, dock utan säkerhetsgarantierna.

2. Att ansöka om Natomedlemskap utan en bred politisk förankring är farligt. Försvarsalliansen brukar föredra att det finns ett brett stöd bakom en ansökan. Om Nato inte godkänner ansökan, så har vi blottat våra avsikter för Kreml – men utan att få det skydd som ett medlemskap hade inneburit.

Just nu skulle Sverige och Finland vara varmt välkomna som nya medlemmar.

3. Vi väntar med att ansöka – och möts sedan av beskedet att vi inte är välkomna längre. Just nu skulle Sverige och Finland vara varmt välkomna som nya medlemmar. Men vad händer om stämningen inom alliansen ändras, så att det som vi tar för givet inte längre är möjligt? Om dörren inte längre är öppen i ett läge då vi skulle vilja – eller behöva – gå med, så sitter vi på pottkanten.

4. Motstånd från V och SD kan försvåra godkännande av Natomedlemskap. Det räcker inte med S och de borgerliga partierna för att få kvalificerad majoritet för ett eventuellt Natomedlemskap. Även Vänsterpartiets eller Sverigedemokraternas stöd behövs. Alternativet är två beslut med ett val emellan. Hinns det med innan valet i september?

5. Ryssland angriper Sverige eller Finland om länderna öppnar upp för Natomedlemskap. Det kan handla om såväl militära som hybrid och cyberattacker. Ryssland kan försöka ta Åland eller Gotland på samma sätt som man har gjort i Abchasien, Transnistrien i Moldavien och givetvis Donbass och Krim i Ukraina. Det kan också handla om att Ryssland sätter in massiva påverkansinsatser under den svenska valrörelsen. Eller att de stör ut våra it- eller elsystem.

Finns det risk att Finland (och kanske även Sverige) utsätts för krav på politisk anpassning till Moskvas intressen?

6. Ryssland försöker behandla Finland och Sverige som del av sin intressesfär om vi inte går med i Nato. Finns det risk att Finland (och kanske även Sverige) utsätts för krav på politisk anpassning till Moskvas intressen?

7. USA drar sig ur både Nato och det trilaterala försvars och säkerhetspolitiska samarbetet med Finland och Sverige. Om Trump kommer tillbaka så finns det en risk att han förklarar att USA endast kommer att försvara sig självt, och drar sig tillbaka från såväl Östersjöområdet som övriga Europa. Det skulle lämna oss mer utsatta.

8. Kina ger sig in i konflikten mellan Väst och Ryssland – på Moskvas sida. Hur stärker små länder som Sverige och Finland bäst sin säkerhet om vi får se en tydligare ny tudelad världsordning politiskt och militärt – med allvarligt stört handel med Kina?

Oavsett om Sverige väljer Natomedlemskap, alliansfrihet eller något annat så finns det risker.Detta är några exempel på risker som behöver bedömas och vägas av.

Daniel Färm är politisk redaktör för Aktuellt i Politiken