Daniel Färm: Regeringens misslyckande drabbar Sverige

När riksdagen nu öppnar igen är det snart dags för bokslut över den SD-ledda högerregeringens första katastrofala verksamhetsår – präglat av en mängd misslyckanden som har drabbat Sverige och vanligt folk hårt:

Den ekonomiska politiken har havererat. Finansminister Elisabeth Svantesson (M) tvingas nu acceptera Socialdemokraternas krav på höjd skatt för fler höginkomsttagare. Det är en pinsam kapitulation som de facto innebär att den moderatledda regeringen nu för en skattepolitik som de inte tror på.

Det är förvisso bra i sak – men undergräver regeringens auktoritet och splittrar Moderaterna. Samtidigt kvarstår flera orättvisor, exempelvis att arbetslösa och sjukskrivna inte får samma skattesänkning som andra.

Samtidigt har Kristerssons hantering av Natoförhandlingarna med Turkiet varit en katastrof.

Ökade klimatutsläpp. Under klimatminister Romina Pourmokhtari (L) har klimatambitionerna sänkts, klimatmål och insatser slopats, vindkraft motarbetats och polemik fått gå före faktisk kärnkraftsutbyggnad. Och snart sänks reduktionsplikten…

Hoten mot Sverige har ökat – och ett Natomedlemskap är högst osäkert. Högerpartierna har agerat svagt och splittrat i synen på hur man ska minska terrorhoten efter koranbränningarna. SD har aktivt eldat på (ursäkta ordvalet) de som agerar som Putins och Erdogans nyttiga idioter. Samtidigt har Kristerssons hantering av Natoförhandlingarna med Turkiet varit en katastrof. Statsministerns pinsamt förtida jubel från Vilnius har ersatts av fortsatt osäkerhet och hån från Turkiets president Erdogan. Det är fortfarande högst oklart om Sverige blir Natomedlem nu i oktober.

Undergrävandet av den svenska demokratin. Högerregeringen vill använda staten för att slå undan benen på oppositionen genom att stoppa Socialdemokraternas högst självständiga och legitima finansiering via föreningslotteri. Public service självständighet och bredd riskerar att undergrävas. Och ett nytt mediestödssystem riskerar att öka tidningsdöden, minska mediemångfalden, öka ägarkoncentrationen på tidningsmarknaden – och göra det svårare att starta nya nyhetsmedier.

Fiaskot med elprisstödet. Vallöftet om ett högkostnadsskydd mot höga elpriser sveks. Ett mer begränsat stöd gick till bara vissa hushåll i landet – och långt senare än utlovat. 

Om detta fortsätter så kommer regeringen Åkesson-Kristersson att gå till historien som den mest misslyckade regeringen i modern tid.

De framtvingade nedskärningarna inom välfärden. Regeringen har under denna kris avstått från att öka bidragen till kommuner och regioner. Det har tvingat fram nedskärningar inom skolan, sjukvården och omsorgen. Socialdemokraterna lär lyckas tvinga regeringen till reträtt även här. Men det blir för många både för lite och för sent. 

Högerregeringen har misslyckats med sitt viktigaste uppdrag: att leda landet på ett sätt som stärker säkerheten för landet och tryggheten för vanligt folk. 

Om detta fortsätter så kommer regeringen Åkesson-Kristersson att gå till historien som den mest misslyckade regeringen i modern tid.

Daniel Färm är politisk redaktör