Daniel Färm: Politik viktigare än välgörenhet

Daniel Färm: Tack till alla fritidspolitiker och andra som driver och bär upp politiken.

Det finns en strof i klassiska jullåten ”Do They Know It’s Christmas” från 1984 som skaver rejält: ”Well tonight Thank God it’s them instead of you!”. Vad menar de? Tacka ”gud” för att inte jag behöver lida lika mycket som de svältande och fattiga på Afrikas horn? Och skänk pengar så löser det sig!

Nej, så är det inte. Välgörenhet kan vara ett komplement. Men välgörenhet bygger allt för ofta på – och förstärker – en över- och underordning där den som tar emot allmosorna förväntas känna tacksamhet till den som ger. I en mer rättvis värld ska en behövande inte behöva vara beroende av den välbärgades välvilja för sitt liv och sin värdighet.

Därför går 2021 års jultack till alla som engagerar sig politiskt för en bättre och mer rättvis värld

Verklig samhällsförändring bygger på rättigheter, institutionsbyggande, tillräckligt skatteuttag och demokratiskt förankrade beslut som skapar förutsättningar för jobb, utbildning och fördelning. Därför är (progressiv) politik viktigare än välgörenhet. Därför går 2021 års jultack till alla som engagerar sig politiskt för en bättre och mer rättvis värld:

• Tack alla socialdemokratiska fritidspolitiker som ägnar kvällar och helger åt att förbättra livet för era kommuninvånare och göra samhället lite mer jämlikt och rättvist. Politik bygger på engagemang. Ni håller socialdemokratins låga brinnande.

Tack Ann Linde, Matilda Ernkrans, Johan Hassel, Anna Sundström och alla andra som brinner för global rättvisa, solidaritet och fred!

Tack Anne-Marie Lindgren, Ingvar Carlsson, vännerna på Tankesmedjan Tiden och alla andra socialdemokratiska tänkare! För att jag har fått förmånen att arbeta med, lyssna på, lära av och samtala så mycket med er. Och för att vi får ta del av era tankar också här i AiP! Frihet och jämlikhet kräver seriös samhällsanalys och spänstiga idédebatter.

Tack Lena Hallengren och Folkhälsomyndigheten! För att ni proffsigt och tryggt lotsar oss igenom en svår och oförutsägbar pandemi. I kriser prövas politiskt ledarskap och förmåga att ta ansvar.

Att gå från ord till handling – och att göra rätt vägval – kräver kunskap om det politiska hantverket, förståelse för vikten av förankring och förmåga att tänka strategiskt

Tack Emma Lennartsson och alla andra smarta och duktiga spindlar i nätet som bär ett stort ansvar och stöttar andra. Att gå från ord till handling – och att göra rätt vägval – kräver kunskap om det politiska hantverket, förståelse för vikten av förankring och förmåga att tänka strategiskt.

Tack Viskadalens Folkhögskola, ABF och alla andra folkbildare som fortsätter att skapa insikter hos vanligt – och ovanligt – folk. En rörelse bygger på organisering och bildning.

Sist men inte minst: Tack alla ni som skriver i och gör den här tidningen: från chefredaktör Maria Persson och alla journalisterna till krönikörer och ledarskribenter! Politik behöver belysas, analyseras och förklaras. Fakta och argument behöver spridas.

Och tack till alla som läser och prenumererar på Aktuellt i Politiken, Sveriges enda socialdemokratiska nyhetstidning! Tack för att ni är nyfikna och bryr er!

Daniel Färm är politisk redaktör för Aktuellt i Politiken