Daniel Färm: Nya S-kongressbesluten mer öppna för framtida kärnkraft

Nya energiministern Khashayar Farmanbar har verkligen fått en rivstart. Köldsmockan, skenande elpriser och långsiktiga behov av att säkra en stabil elförsörjning – samt Miljöpartiets exit ut ur regeringen – har riktat strålkastarljuset mot Farmanbar.

Som ett brev på posten – och inte orimligt – väcks nu frågan om framtida kärnkraft i Sverige. Farmanbar har i dessa frågor på ett positivt sätt visat på nykter öppenhet för utvecklingen av nya former av kärnkraft i Sverige – om näringslivet är beredda att investera i detta. ”Show me the money”, uppmanade Farmanbar näringslivet – och blev omedelbart bönhörd av Jacob Wallenberg som också uttryckte öppenhet för att investera i ny kärnkraft – om politiken lovar att inte stoppa sådant. Huruvida ”för-förhandlingen” har börjat eller inte ska vi låta vara osagt. Men det finns nu en bra öppenhet från både regeringen och näringslivet för att ta sig an de långsiktiga behoven av ökad planerbar och fossilfri elförsörjning i Sverige.

Tyvärr tycks beslutet på S-kongressen nyligen ha missuppfattats av vissa. Många – även inom media – tycks tro att Socialdemokraterna har fattat beslut om att kärnkraften ska avvecklas. Och att Farmanbars linje nu inte skulle ha täckning i kongressbesluten. Det stämmer inte. Det är spinn från slarvläsande högerdebattörer och -politiker vars förhållningssätt till noggrannhet och fakta lämnar en del övrigt att önska.

Låt därför mig – som ändå själv var kongressombud och jobbade aktivt med frågan – reda ut vad Socialdemokraternas partikongress faktiskt beslutade när det gäller kärnkraft och den framtida svenska elproduktionen, och vad det betyder.

Socialdemokraterna stänger inga dörrar för framtida kärnkraft

Socialdemokraterna stänger inga dörrar för framtida kärnkraft – men låtsas inte heller att sådan med enkla politiska beslut kan stå färdig inom några få år. De politiska riktlinjerna är det centrala politiska program som styr Socialdemokraternas syn på alla centrala politikområden. När det gäller elproduktionens betydelse för jobb, välfärd och klimatomställning var formuleringarna denna gång betydligt mer omfattande – och mer öppna – jämfört med tidigare.

De förra riktlinjerna, som antogs 2017, hade relativt kritiska skrivningar om kärnkraft. Där stod bland annat att elsystemet ska bli ”100 procent förnybart till 2040” (vilket exkluderar kärnkraft). Där stod även att Sverige ”ska klara utfasningen av kärnkraften”.

I de politiska riktlinjer som nu – 2021 – klubbades är formuleringarna betydligt öppnare. Dessa formuleringar är väl avvägda, och bör inte snabb- eller fultolkas:

1. ”Socialdemokratin är en teknikoptimistisk rörelse, som med spänning följer utvecklingen av olika teknologier som kan bidra till klimatomställningen.” Detta var en formulering som jag själv skrev och fick in – som en portalparagraf till stycket om elförsörjningen. Det innebär att Socialdemokraterna är positiva till forskning och utveckling av allt ifrån batteri- och energilagringsteknologier till CCS (koldioxidinfångning och -förvar) – men också till fjärde generationens kärnkraft och SMR (små modulära kärnreaktorer). Om och när sådan teknologi kan tas i bruk, så kommer inte socialdemokratin att sätta klackarna i marken. För om fjärde generationens kärnkraft håller vad den (av forskare på området) lovar – att den ska vara billigare, säkrare, mer effektiv, och kunna använda den kvarvarande energin i dagens kärnavfall – så vore det ett mycket välkommet tillskott till den svenska energimixen också framöver.

2. ”Sverige ska ha ett robust elsystem med en hög leveranssäkerhet, en låg miljöpåverkan och el till konkurrenskraftiga priser. Det skapar långsiktighet och tydlighet, och bidrar till nya jobb och investeringar.” Detta tydliggör att politikens ansvar är att elförsörjningen är stabil och bidrar till att hålla nere priserna. För konsumenternas skull, men också för industrins och sysselsättningens.

3. ”Sverige behöver en fortsatt produktion av fossilfri planerbar el. Kärnkraften är en viktig del av svensk elproduktion och kommer sannolikt att fortsätta vara det under lång tid framöver.” Detta är en tydlig förändring i positiv riktning. Socialdemokratin kommer inte driva på för förtida nedläggningar av dagens reaktorer. Kärnkraftens kanske viktigaste roll är att säkra en kraftfull och just planerbar elförsörjning, som samtidigt inte bidrar till ökade klimatutsläpp.

4. ”Genom fortsatt utbyggnad av förnybar energi, energieffektivisering, energilagring och ökad flexibilitet i elsystemet ska vi se till att rätt förutsättningar finns på plats för att möjliggöra en successiv utfasning av kärnkraften, samtidigt som vi behåller en trygg elförsörjning.” Här ser den uppmärksamme flera saker. Detta är en överlag betydligt öppnare formulering än tidigare. Dels står det inte att kärnkraften ska fasas ut – utan att det ska vara möjligt att fasa ut den.

För även vi som är kärnkraftsoptimistiska får ju erkänna att dagens reaktorer en dag – om några årtionden – kommer att nå sin inte bara ekonomiska utan även tekniska livslängds slut. Då kommer den dock att behöva ersättas med annan kraftfull och planerbar elproduktion. Om det är nya generationens kärnkraft, effektivare användning av vattenkraft eller något annat vet vi inte idag. Men oavsett vad, så kommer den inte att avvecklas utan att ersättas av något som svarar upp mot de behov som vårt samhälle har.

Dessutom innebär formuleringen ”successiv” att det inte finns något stoppdatum för dagens kärnkraft. Socialdemokraterna kommer inte agera för att något snabb- eller förtidsavvecklas på ett sätt som hotar jobb, välfärd eller klimatomställning.

Få tror att någon kommer att vilja investera i nya stora kärnkraftsreaktorer av den typ som byggdes i Sverige på 1970-talet.

Den egentliga frågan är därför om det kommer att finnas ny kärnkraftsteknologi – SMR eller fjärde generationens kärnkraft – tillgänglig att bygga innan den gamla går i pension. Här gör olika experter olika bedömningar.

Liksom olika politiker. Lika bergsäkert som miljöpartister hävdar att ny kärnkraftsteknologi aldrig kommer att kunna byggas i Sverige, lika bergsäkert låter det som att högerpartierna har en reaktor i bakfickan som kan sättas upp som vore det ett pop-uptält. Men båda lider av den värsta åkomman som politiker kan drabbas av: ideologiska skygglappar.

Faktum är att vi inte vet hur utvecklingen av dessa nya spännande teknologier kommer att gå

Faktum är att vi inte vet hur utvecklingen av dessa nya spännande teknologier kommer att gå. Vi hoppas och vill tro att det ska gå bra. Men det är fel att redan nu antingen avvisa eller teckna in framtida möjliga tekniksprång. Däremot vet vi en sak: Klimatomställningen kommer att ställa höga krav på ökad, planerbar och fossilfri elproduktion.

Om det kommer fram både ny, färdigforskad, kostnadseffektiv och säkerhetstestad kärnkraftsteknologi, så kommer svensk socialdemokrati att välkomna och vilja underlätta för bolag som vill investera i detta. Energimyndigheten har ju i ett av sina nya, uppdaterade, scenarier pekat på att förutsättningar för både ny kärnkraft och havsbaserad vindkraft i Sverige beror på hur utvecklingen av elpriset går. Det vill säga hur stor efterfrågan är i relation till utbudet. Men att ansvarig myndighet inte utesluter ny kärnkraft i Sverige är inte oviktigt.

Så när nya energiministern Khashayar Farmanbar sträcker ut en hand till den eller de inom näringslivet som vill investera i ny kärnkraft, så lutar han sig mot Socialdemokraternas kongressbeslut. De visar att Socialdemokraterna inte är vare sig Miljöpartiet eller Moderaterna – utan just det seriösa, verklighetsförankrade, pragmatiska och teknikoptimistiska parti som kan kombinera jobb, välfärd och klimatomställning.

Detta är den nya ”linje 2” i synen på kärnkraft

Detta är den nya ”linje 2” i synen på kärnkraft: Gärna nya generationens och typerna av klimatsmart, billigare och mer säker kärnkraft – om och när den finns färdigforskad och om och när näringslivet är beredda att ta kostnaderna för investeringarna. Handslaget närmar sig. Högern kan sluta sprida desinformation om att Socialdemokraterna skulle ha kongressbeslut på att aktivt och med politiska beslut lägga ned kärnkraften i Sverige. Och Miljöpartiet får protestera hur mycket som helst. Socialdemokraterna lider inte av några ideologiska skygglappar. Dörren är öppen – för den som vill och kan bidra till jobb och stabil elförsörjning. Eller, som Farmanbar uttryckte det: ”Show me the money!”.