Daniel Färm: Nya regeringen driver LO-medlemmarnas sak

Den nyvalda S-regeringen utgår från och driver LO-medlemmarnas intressen.

LO-kongress i Folkets Hus. 400 ombud från hela landet samlades i veckan för att stärka 1,5 miljoner medlemmars villkor. Medlemmar som har stått i frontlinjen under krisen. Som tack vare en aktiv krispolitik inte har drabbats av uppsägningar i samma utsträckning som under den borgerliga regeringen. Som stolta arbetar inom yrken som de borgerliga ser ned på. Som gläds över satsningarna på välfärden – men vill se mer. Som upprörs över de ökade klyftor som gör att ”de där uppe” drar ifrån, samtidigt som de själva halkar efter. I lön. I villkor. I hälsa. I inflytande.

Det är från denna förståelse för vanligt folks villkor som socialdemokratin behöver fortsätta utgå. Inom fackföreningsrörelsen finns en självklar gemenskap med socialdemokratin. I idéer. I värderingar. I syn på demokratin. På LO-kongressen var ”votering är begärd och ska verkställas” lika vanligt som på partikongressen nyligen. Facklig-politisk samverkan med Socialdemokraterna var lika självklar som viktig.

När LOs ordförande Susanna Gideonsson meddelade att Magdalena Andersson hade valts till Sveriges första kvinnliga statsminister bröt kraftfulla stående ovationer och jubel ut.

I riksdagen hade högerpartiernas nej-röster förlorat. Men deras motiveringar var avslöjande i sin arrogans, svartmålning och verklighetsfrämmande löntagarfientlighet.

Moderatledaren Ulf Kristersson hävdade att Magdalena Andersson hade svagare stöd än han själv för både sin regering och sin politik. Det är fel:

M-ledaren, däremot, saknar ett samlat regeringsalternativ

  • S-ledaren hade uppenbarligen tillräckligt stöd. En ny S-regering har sett dagens ljus. M-ledaren, däremot, saknar ett samlat regeringsalternativ. SD kräver att få sitta med i regeringen. Men det vägrar de övriga högerpartierna.
  • Den nya S-regeringen får igenom minst 99 procent av sin budget (drygt 1 000 miljarder kr). Högerpartierna jublar över en (1) procent (cirka 10 miljarder kronor). Det drar år fel håll. Men högerpartierna har inte enats om de stora vägvalsfrågorna: biståndet, trygghetsförsäkringarna, välfärden, pensionerna, landsbygdspolitiken, kultur- och mediepolitiken … Och. Så. Vidare. Mörkerkrafterna mörkar. Svekdebatten lär bli förödande.

en sak som högerpartierna är överens om: de driver en politik mot vanligt folk

Det finns dock en sak som högerpartierna är överens om: de driver en politik mot vanligt folk:

  • Mot en ambitiös och rättvis klimatpolitik.
  • Mot en aktiv politik för full sysselsättning.
  • Mot bättre villkor i arbetslivet.
  • Mot en ambitiös jämställdhetspolitik.
  • Mot en politik som skyddar arbetare i nästa kris.
  • Mot en kraftfull politik för att knäcka segregationen.
  • Mot en ekonomisk politik för minskade klyftor.
  • Mot ökad kontroll över välfärden.

Det är – som av en slump – just dessa frågor som LO-medlemmarna vill se mer, inte mindre, av. Vilket den nya S-regeringen kan driva. Om tio månader får LO-medlemmarna möjlighet att rösta om detta.

Votering är begärd och ska verkställas!