Daniel Färm: Nya mediestödet måste säkra nationell mångfald!

En levande demokrati kräver också en mångfald av ickekommersiella nationella nyhetsmedier. Foto: Markus Spiske.

Ett dråpslag mot ickekommersiella nationella nyhetstidningar – eller ett sätt att rädda den lokala demokratin? Utredningsförslaget till nytt mediestödssystem väcker debatt. Nu är det viktigt att lagstiftningen förtydligar att systemet inte ska slå undan benen på de få kvarvarande arbetarrörelse- och progressiva tidningarna. Tvärtom: de behöver stärkas!

Huvudinriktningen i förslaget till ett nytt mediestödssystem är att stärka den lokala nyhetsbevakningen. Det är bra för demokratin. Men en levande demokrati kräver också en mångfald av ickekommersiella nationella nyhetsmedier.

Det här är viktigt. Sedan år 2000 har både dåvarande Arbetet och flera andra socialdemokratiska nyhetstidningar lagts ned eller köpts upp. Kvar finns i dag ett fåtal socialdemokratiska ledarsidor och en (1) socialdemokratisk nyhetstidning. Denna.

Socialdemokratin har inga planer på att lägga ned Aktuellt i Politiken. Men vi och andra små, ickekommersiella nationella politiska nyhetstidningar som Dagens ETC, Syre och NU behöver mediestöd också framöver. För det svenska medielandskapet behöver fler – inte färre – progressiva röster och perspektiv.

Det finns flera för- och nackdelar med förslaget till nytt mediestödssystem.

Positivt:

1. Ambitionen att värna mindre lokala nyhetsmedier. Stora tidningar som Svenska Dagbladet och Göteborgs-Posten förutsätts mycket riktigt klara sig själva framöver.

2. En tydlig behovsprövning, så att stödet inte går till mediebolag som tar ut stora vinster.

3. Att även vissa nationella nyhetstidningar ska kunna få mediestöd också framöver. Det handlar framför allt om tidningar som

a) har presstöd i dag, 
b) har en särskild betydelse för den breda mångfalden i kvalificerad nyhetsbevakning på nationell nivå, 
c) erbjuder perspektiv som annars skulle saknas i en demokrati präglad av mediemångfald.

Tveksamt:

1. Stödnivåerna tycks de facto ha sänkts – vilket i så fall skulle skapa ännu tuffare ekonomiska förutsättningar för en redan pressad bransch.

2. Stödet ska bara ges i mån av utrymme. Om fler tidningar etableras och får stöd, så blir det mindre eller inget till andra. Det skapar god finansiell förutsägbarhet för finansdepartementet – och dålig dito för de hårt kämpande tidningsutgivarna.

3. Även om utredaren har försökt förvissa sig om att inte kasta ut barnet med badvattnet, så finns det viss osäkerhet om tidningar som Aktuellt i Politiken kommer att bli berättigade presstöd på samma sätt som tidigare. 

Nu behöver kulturminister Jeanette Gustafsdotter, tillsammans med kloka S-riksdagsledamöter som Lawen Redar och Hans Ekström, ta fasta på utredarens Mats Svegfors ord: ”syftet är att motverka utslagningen av medier som redan har stor och särskild vikt för mångfalden”.

Just det har Aktuellt i Politiken haft sedan 1953. Och det tänker vi ha i minst 70 år till.

Daniel Färm är politisk redaktör för Aktuellt i Politiken