Daniel Färm: Ny kärnkraft kräver bred överenskommelse

Näringslivet kräver en bred blocköverskridande energiöverenskommelse för att våga investera i ny kärnkraft – och för att säkra inte minst havsbaserad vindkraft.

När vintern nu närmar sig med stormsteg ställs också effekterna av Putinrysslands energikrig mot Europa på sin spets. De höga elpriserna behöver hanteras kortsiktigt, samtidigt som elförsörjningen långsiktigt behöver säkras. Det senare är inte minst viktigt för att vi ska klara klimatomställningen, med fossilfritt stål och el i stället för fossila bränslen i transportsektorn. Tyvärr har högerregeringen, med energiminister Ebba Busch i spetsen, målat in sig i ett hörn. Högerpartiernas aggressiva agerande i energipolitiken riskerar att drabba utbyggnaden av nödvändig fossilfri elproduktion.

Högerpartierna ägnade stora delar av valrörelsen åt att ljuga om att Socialdemokraterna hade lagt ned kärnkraftverk i Sverige, och sa blank nej till inviter från både Centerpartiet och Socialdemokraterna till en ny bred, blocköverskridande energiöverenskommelse som kunde skapa långsiktiga förutsättningar för mer fossilfri el, som både ny kärnkraft och mer vindkraft.

Nu visar det sig att näringslivet kräver just en sådan bred blocköverskridande energiöverenskommelse för att våga investera i ny kärnkraft – och för att säkra en stabil ökning av fossilfri elproduktion via inte minst havsbaserad vindkraft. Vilket högerregeringens agerande nu alltså hotar att stoppa.

Busch behöver släppa på prestigen och bjuda in till seriösa och förutsättningslösa samtal om energipolitiken.

Kristdemokraternas partiledare Ebba Busch hörde till de som under valrörelsen mest aggressivt och lögnaktigt spred hånfulla påhopp om ”Magdapriser” på el och drivmedel. Nu vill hon, som energiminister, att Socialdemokraterna ska ställa upp på högerpartiernas energipolitik – utan att få något att säga till om själva. Det är lika skamlöst som hopplöst. Energipolitiken lämpar sig synnerligen illa för polariserande partitaktik. Busch behöver släppa på prestigen och bjuda in till seriösa och förutsättningslösa samtal om energipolitiken.

Socialdemokraterna är beredda att diskutera såväl en fortsatt snabb utbyggnad av kostnadseffektiv vindkraft som ny, planerbar och säker kärnkraft på sikt. Inte för att man litar på Moderaterna och Kristdemokraterna, som ju lämnade den förra breda energiöverenskommelsen. Men för att detta är vad Sverige och svenska företag behöver nu och framöver: mer el från alla olika fossilfria energikällor.

Nu finns en möjlighet för högerregeringen att börja sätta Sveriges bästa främst och luckra upp de låsningar som har kommit att prägla energipolitiken. Men då behöver de be om ursäkt för sina lögner, sluta sprida polariserande påhopp på Socialdemokraterna och de andra rödgröna vänster-mittenpartierna – och låta alla partier som är beredda att ta ansvar för en välbalanserad energimix i Sverige få vara med och utforma en sådan ny energiöverenskommelse.

Det skulle ge svenska företag stabila planeringsförutsättningar, pressa elpriserna för hushållen och stärka Sveriges klimatansträngningar med fler jobb och ökat välstånd som resultat.

Daniel Färm är politisk redaktör för Aktuellt i Politiken.