Daniel Färm: Moderaternas valstrategi bygger på felbedömningar

Ulf Kristerssons legitimerande av SD gör bara att fler högerväljare är beredda att ge sin röst till Jimmie Åkesson i stället. Foto: Shutterstock.

Moderaterna tappar rejält i opinionen och ser enligt flera opinionsmätningar ut att bli mindre än Sverigedemokraterna. Det är tydligt att den moderata valstrategin håller på att misslyckas. Ulf Kristerssons hyllande av Sverigedemokraterna skrämmer bort mittenväljare.

Moderaternas tapp är ett rejält fiasko för hela deras valstrategi, som bygger på ett antal felbedömningar:

 1. Smutskastningen av S. En central del av Moderaternas valstrategi har varit att smutskasta Socialdemokraterna – långt bortom normal oppositionskritik. Partiet har i såväl partiledartal som omfattande annonsering fullkomligt pumpat ut rena lögner och djupt missvisande påståenden om vad Socialdemokraterna vill:
 • ”S vill återinföra fastighetsskatten.” Det är en ren lögn. Både Socialdemokraternas partikongress, Magdalena Andersson själv och partiets valmanifest har tydligt slagit fast att man är emot införandet av en fastighetsskatt. Ändå fortsätter Ulf Kristersson och de moderata kampanjmakarna att upprepa den lögnen. Som om de osäkra väljarna vore döva och blinda – eller lättlurade.
 • ”S vill bussa elever för att bryta skolsegregationen.” Det är också helt fel. Socialdemokraterna har flera förslag för att bryta skolsegregationen, men säger uttryckligen nej till att tvinga elever att åka buss tvärs över halva kommunen för att gå i en annan skola. Ändå hävdar Ulf Kristersson gång på gång att Socialdemokraterna föreslår detta.
 • ”Magdapriser: Det är S fel att priserna på el, livsmedel och drivmedel har gått upp så kraftigt.” Det är djupt felaktigt och missvisande. Man kan alltid diskutera hur mycket stängningen av Ringhals 1 och 2 har påverkat elpriserna. Jag är själv positiv till kärnkraft. Men det är högst tveksamt om båda hade gått att rädda utan mycket kostsamma investeringar. De hade många år på nacken. Det var Vattenfall självt som fattade beslutet, inte S eller regeringen som Moderaterna påstår.

  Men framför allt är det anmärkningsvärt att Ulf Kristersson ständigt försöker vifta bort det faktum att Putinrysslands energikrig mot EU-länderna har avgörande betydelse för de kraftigt höjda priserna – i hela Europa.

Denna smutskastningskampanj och dessa lögner har sannolikt skadat förtroendet för Ulf Kristersson som statsministerkandidat. Inte minst mittenväljarna ogillar detta. Magdalena Andersson ligger långt före i alla förtroendemätningar.

Få slår Magdalena Andersson i trovärdighet när det gäller ordning och reda i ekonomin.

 1. Allt för små skillnader gentemot S i Moderaternas prioriterade frågor:

Moderaterna har i både valkampanjen och det färska valmanifestet valt att fokusera på fyra frågor, där skillnaderna till Socialdemokraterna ofta är relativt små eller bygger på felaktiga premisser. Det gör att många osäkra mittenväljare har svårt att förstå varför de ska välja Kristersson.

 • Ekonomin. I en av Moderaternas priofrågor finns det förvisso en tydlig skillnad mot S: huruvida a-kassa, sjukförsäkring med mera ska sänkas eller inte – för att finansiera stora skattesänkningar för de med högre inkomster. Här har S dock med sig en majoritet av väljarna. Jimmie Åkesson har sagt att han hellre går i opposition än låter Moderaterna sänka a-kassan. Och Ulf Kristersson behöver använda sig av extremt sällsynta exempel – en sexbarnsmamma från Somalia – för att motivera en sänkning av trygghetsförsäkringarna för alla. Andelen hushåll med sex barn är bara 0,5 promille. Det lönar sig i princip alltid att arbeta. Det är en nidbild att människor skulle gå runt och välja om de vill ”gå på bidrag” eller ta ett arbete. Arbetslöshet handlar i första hand om att man saknar rätt utbildning, språk, kontakter och nätverk – eller blir diskriminerad.

  Däremot är ”ordning och reda i ekonomin” knappast någon stor skiljelinje. Eller möjligtvis en relativ minusfråga för M. Få slår Magdalena Andersson i trovärdighet när det gäller ordning och reda i ekonomin. Dessutom har Socialdemokraterna ett betydligt mer kraftfullt stöd till hushållen för att hantera de höga elpriserna än vad Moderaterna har.
 • Brottslighet. Gängkriminaliteten och skjutningarna – liksom den underliggande segregationen – är några av vår tids allvarligaste samhällsproblem. Men S har redan skärpt många straff, satsat på många fler poliser och börjat fylla fängelserna med gängkriminella. Nu vill partiet gå ännu längre. Skillnaderna jämfört med Moderaternas syn är begränsade. Däremot finns det en stor skillnad i beredskap att förebygga nyrekrytering till gängen. S kanske viktigaste valfråga – att bryta segregationen – prioriteras knappast av Moderaterna.
 • Kärnkraft. Socialdemokraterna vill se mer el från alla fossilfria energikällor – inklusive kärnkraft. Det gör att Moderaterna i hög utsträckning slår in öppna dörrar i frågan. Samtidigt saknar Ulf Kristersson en hållbar helhetssyn på såväl klimatet som elförsörjningen.
 • Försvar & Nato. I denna fråga är partierna klokt nog numera överens. Förutom om den lilla detaljen hur den extremt kraftfulla höjningen av försvarsanslagen ska finansieras. Men då är vi tillbaka på vägvalet mellan höjd skatt för de allra rikaste eller försämrade trygghetsförsäkringar för alla.

Att den moderata strategin bygger på frågor där skillnaderna mot Socialdemokraterna är små är en missbedömning. Val handlar om att erbjuda alternativ.

 1. Samarbetet med Sverigedemokraterna. Ulf Kristersson är beredd att ge SD stort inflytande över en regeringspolitik, och hyllar nu detta högerradikala parti med rötter i den nynazistiska och vit maktrörelsen. SD har ett extremt hätskt, hånfullt och aggressivt tonläge i debatten, ”råkar” ofta locka till sig många rasister och nazister, ”drabbas” ofta av skandaler – och har haft ett inställsamt förhållningssätt till Putin. Det har inte enbart väckt uppskattning. Israels ambassadör vägrar ha något med SD att göra, och mittenväljare ogillar Moderaternas förhållningssätt. Dessutom gör Ulf Kristerssons legitimerande av SD att fler högerväljare är beredda att ge sin röst till Jimmie Åkesson i stället.

Ulf Kristersson har räknat med SD som stödparti. Nu ser de ut att bli större än Moderaterna. Det skulle undergräva Ulf Kristerssons auktoritet och legitimitet om han försökte bli statsminister.

Den moderata strategin haltar på samtliga centrala punkter. Att som statsministerkandidat inte prestera bättre än så här med endast drygt en vecka kvar till valdagen är ett svaghetstecken. Det beror på ett antal strategiska missbedömningar – framför allt av hur de avgörande mittenväljarna ser på Moderaternas vägval.

Daniel Färm är politisk redaktör för Aktuellt i Politiken