Daniel Färm: Mobilisera försvaret för välfärd och klimat

I högerns skottglugg står trygghetsförsäkringarna, tillsammans med biståndet och klimatomställningen. Foto: Antonia Sehlstedt/Försvarsmakten.

Ska den stora försvarssatsningen finansieras via höjda skatter för höginkomsttagare och ett rimligare finansiellt sparande, eller genom nedskärningar i välfärden och sänkta klimatambitioner? Det växer nu fram som valrörelsens kanske viktigaste strid. I denna avslöjar SD att de otvetydigt är ett högerparti – också i välfärds- och skattefrågor.

Trots bred politisk uppslutning bakom regeringens mål att försvarsanslagen ska höjas till två procent av BNP är skillnaderna stora i hur detta ska finansieras.

Även Sverigedemokraterna säger absolut nej till att finansiera försvarsanslagen med höjda skatter.

Moderaterna säger föga förvånande nej till några som helst höjda skatter. Partiet brinner för tre saker: att sabba för Socialdemokraterna, att sänka skatten och att alltid buda högst i anslag till försvar och polis. I den ordningen.

Även Sverigedemokraterna säger absolut nej till att finansiera försvarsanslagen med höjda skatter. Partiet stärker därmed rollen som okritisk dörrmatta åt Moderaterna. Högerpartierna kräver i stället unisont att försvarssatsningen ska finansieras via ”prioriteringar”. Det är högerspråk för nedskärningar och försämringar. I skottgluggen står särskilt trygghetsförsäkringarna, tillsammans med biståndet och klimatomställningen.

Att försvara dessa är en fajt som socialdemokratin behöver ta. Höjningen av försvarsanslagen får inte användas som murbräcka för att sänka tryggheten för vanligt folk – eller för att svika vår tids viktigaste uppgift: att rädda klimatet.

Det kostar att höja försvarsanslagen till två procent av BNP. Men vi ska inte bara försvara en bit land, utan även den demokrati och det starka samhälle som vi har byggt upp. Det behöver man vara beredd att finansiera. Helst via höjda skatter och ett balansmål i de offentliga finanserna. Nedskärningar skulle slå hårt mot jobb, välfärd, trygghet och klimat. Vissa beräkningar talar om höjda försvarsanslag med 40 miljarder kronor. Men vad motsvarar det? Några exempel:

• Alla inkomstpensioner, bostadstillägg och annat stöd till pensionärer.
• Avgiften till EU – som betyder så mycket för jobb, klimat och förmåga att hantera kriser.
• 80 procent av allt bistånd för att bekämpa fattigdom och stärka demokrati i fattiga länder.
• Allt stöd till jordbruket, landsbygden, livsmedelsförsörjningen, naturvård och miljöskydd.
• Två tredjedelar av alla resurser till Polisen, domstolarna och Kriminalvården.
• En fjärdedel av allt statligt stöd till skolan, sjukvården och äldreomsorgen.
• Nästan halva föräldraförsäkringen och barnbidraget.
• Hela studiestödet för alla som studerar på gymnasiet eller högskolan samt allt som läggs på att ta emot och integrera flyktingar och invandrare och allt statligt stöd till ökad jämställdhet.

Oavsett hur högern vill ”prioritera”, så innebär det försämringar för vanligt folk. Arbetarrörelsen måste nu mobilisera mot en stundande attack – mot det starka samhället.

Daniel Färm är politisk redaktör för Aktuellt i Politiken