Daniel Färm: Mitten-vänsterpartier i hela landet: förena er!

Så här kan det inte fortsätta! Det är inte svårt att imponeras av Stefan Löfvens lugn och statsmannamässighet under de senaste veckornas kris. Men den oresonlighet, de låsningar och de ultimativa krav som till och från har präglat flera andra partiers agerande den senaste tiden är uttryck för ett djupt problematiskt förhållningssätt. Svensk politik har hamnat i ett extremt förhandlingsläge, där flera parter driver till synes oförenliga krav till randen av olika smärre katastrofer. Det är inte ett hållbart sätt att driva politik på. Nu väntar en osäker och skakig höst.

På ena sidan anstränger sig högerpartierna för att hålla sams. Även om det är lättare att framstå som enade i opposition, så har tyvärr Moderaterna, Kristdemokraterna, Sverigedemokraterna och Liberalerna närmat sig varandra både sakpolitiskt och i hur de behandlar varandra. Deras politik drar i fel riktning. Men det är rimligt att betrakta dem som ett potentiellt nära sammansvetsat block.

behöver de progressiva och liberala rödgröna partierna lyckas med ett konststycke i sex delar

Läget är annorlunda bland de mitten-vänsterpartier som skulle kunna ingå i ett rödgrönt regeringsunderlag. Det är inte Socialdemokraterna som är problemet, utan relationen mellan de andra, framför allt Centerpartiet och Vänsterpartiet – men även Miljöpartiet. Därför behöver de progressiva och liberala rödgröna partierna lyckas med ett konststycke i sex delar:

1. Fullfölja den här mandatperioden på ett acceptabelt sätt. Inga fler regeringskriser. Leverans på viktiga reformer.

vilken politik är det som gäller om högerpartierna skulle få majoritet?

2. Bemöta högerblocket. Visa vad deras politik skulle innebära. Men också peka på skillnader och potentiell splittring – och ställa dem mot väggen: vilken politik är det som gäller om högerpartierna skulle få majoritet? Skattesänkningar eller välfärd? Bättre eller sämre sjukförsäkring? Respekt för asylrätten eller totalstopp för asylinvandring? En tydlig jämställdhetspolitik eller till exempel nedläggning av Jämställdhetsmyndigheten? Höjda pensioner eller inte? Ska public service skyddas eller undergrävas?

3. Gå till val som enskilda partier, på politiska program som mobiliserar både egna kärnväljare och nya eller osäkra väljargrupper.

gemensamma träffar med partistyrelserna och andra på till exempel Bommersvik

4. Bygga relationer och förståelse för varandra. När Socialdemokraterna började sitt nära samarbete med Miljöpartiet hade de två partierna flera gemensamma träffar med partistyrelserna och andra på till exempel Bommersvik. Nu behöver kretsen utvidgas till att även omfatta två partier som historiskt har haft svårt att samarbeta: Centerpartiet och Vänsterpartiet.

5. Bädda för samarbete efter valet. Se till att föra valrörelsen på ett sådant sätt att man inte förstör möjligheterna att bilda koalition. Det innebär att inte attackera varandra under valrörelsen, att inte ställa oförenliga ultimativa krav, att fokusera på sakfrågor och kritik av högeralliansen, samt att kunna göra vissa gemensamma utspel under valrörelsen.

6. Pragmatism och kompromissvilja efter valet. Annars väntar opposition…

Nu behöver mitten-vänsterpartierna lägga det interna grollet åt sidan

Nu behöver mitten-vänsterpartierna lägga det interna grollet åt sidan och börja enas. För nu står två politiska krafter mot varandra: högerpakten mot ett rödgrönt progressivt och (social?)liberalt samarbete. Det behöver alla agera utifrån.

Så: mitten-vänsterpartier i hela landet, förena er! (Vi behöver nog slipa lite på den där sloganen…)