Daniel Färm: Låt inte valet 2024 bli ett ”EU-val”

Vi är inne i en farlig tid. I Sverige använder högerpartierna regeringsmakten för att tysta obekväma röster och oppositionspartierna. Samtidigt är Trump favorittippad i nästa års presidentval i USA. Krig i både Ukraina och Gaza. Det är i denna kontext som valet här i Sverige nästa år äger rum. Låt det bli ett ”horisontellt” val mellan höger och vänster istället för ett val om hur mycket makt Sverige ska lämna över till EU eller vice versa.

Denna vecka klubbades det nya mediestödssystemet. Eller, jag borde kanske kalla det för vad det är: ett mediedödssystem. För just S-tidningar drabbas hårdast. Det är ytterligare ett steg i högerpartiernas strategi att försämra förutsättningarna för obekväma röster och oppositionen att verka genom att urholka demokratin:

  • Förbud för partifinansiering via lotterier, vilket slår mot Kombispel, SSU och S.
  • Sänkta stöd till folkbildningen, bland annat ABF och arbetarrörelsens folkhögskolor.
  • Kraftigt sänkt bistånd, vilket slår hårt mot inte minst Olof Palmes Internationella Center och tystar det offentliga samtalet om internationell solidaritet.
  • SD vill förbjuda fackförbund att stötta politiska partier.

Även i andra delar av världen är läget allvarligt.

  • I USA leder Trump opinionsundersökningarna inför presidentvalet nästa år. Om han väljs får det allvarliga konsekvenser också för oss.
  • Två krig i Ukraina och Israel/Gaza.
  • De mäktiga BRICS-länderna (Brasilien, Ryssland, Indien, Kina och Sydafrika) utmanar den regelbaserade världsordningens krav på respekt för demokrati, folkrätt och mänskliga rättigheter.
  • Effekterna av klimatförändringarna blir allt mer påtagliga för många, med skogsbränder, havsnivåhöjningar, torka och översvämningar med mera.

SD vill att huvudkonflikten i vårens valrörelse ska handla om ansvarsfördelning: vad ska Sverige göra och vad ska EU göra.

Allt detta påverkar även valet den 9 juni nästa år.

SD vill att huvudkonflikten i vårens valrörelse ska handla om ansvarsfördelning: vad ska Sverige göra och vad ska EU göra. Partiet bäddar även för en Swexit, och är lierat med flera Putinvänliga partier i andra EU-länder.

Samtidigt vill SD:s samarbetsparti Liberalerna (L) att valet ska handla om ett svenskt euromedlemskap. Det vill säga: diametralt olika.

Men valet handlar faktiskt inte om dessa frågor. Valet den 9 juni är däremot ett avgörande vägval om andra frågor. Hur tryggheten för vanligt folk kan säkras i en extremt osäker omvärld. Om demokratin ska stärkas eller försvagas. Ett vägval mellan höger och vänster, kapital och arbete, klassamhälle och rättvisa, och så vidare.

Men väljarna struntar i om exempelvis brottsbekämpningen och det förebyggande arbetet sker på EU-nivå, via Polisen nationellt eller via kommunala verksamheter.

Men väljarna struntar i om exempelvis brottsbekämpningen och det förebyggande arbetet sker på EU-nivå, via Polisen nationellt eller via kommunala verksamheter. Det viktiga är att partierna lyfter vikten av att bekämpa och förebygga den grova gängkriminaliteten.

Valet 2024 behöver ses som ett ”vanligt” höger-vänsterval, inte ett ”EU-val” som antingen bäddar för ett Swexit eller utökad överstatlighet.

Daniel Färm är politisk redaktör