Daniel Färm: Kan differentierat strandskydd låsa upp C och MP?

En av höstens stora politiska rysare blir hur regeringen och Centerpartiet ska hantera strandskyddet. För många är tillgång till bad och stränder särskilt relevant nu på sommaren. Men politiskt handlar frågan om att väga av tre viktiga intressen:

  • att värna allmänhetens tillgång till sjöar och havsstrandlinjen,
  • att skydda viktiga livsmiljöer för djur och växter,
  • att göra det mer attraktivt för fler att bygga och bo i glesbygden.

Många har säkert egna erfarenheter av bristande respekt för strandskyddet. Jag bor själv 500 meter från Vallentunasjön. Eller, rättare sagt, jag tror att jag bor så nära sjön. Jag skymtar den på andra sidan en lång rad fina villor med strandtomt längs hela den sträcka som ligger närmast oss. Men jag kommer knappt åt den själv där.

Problemet finns också nära vår stuga i Varberg. På en fin liten sandstrand har någon lagt upp stora stenar för att dela av stranden. På ena sidan står en skylt: ”Privat tomt”. Stranden är alltså delad mitt itu: halva för vanligt folk, och halva för en ägare. Stämningen var upprörd i den lokala Facebookgruppen, då ägarna tydligen hade jagat bort en familj därifrån – med kvast i handen.

det är ändå stötande när skillnaden mellan den breda allmänheten och ett fåtal privilegierade blir så påtaglig

Det är möjligt att det finns rättslig grund för att strandskyddet inte har respekterats i dessa och andra liknande fall. Men det är ändå stötande när skillnaden mellan den breda allmänheten och ett fåtal privilegierade blir så påtaglig. Det blir en tydlig bild av ett tudelat klassamhälle som inte bör spridas ytterligare. Att alla får tillgång till naturen i allmänhet, och sjöar och stränder i synnerhet, är en jämlikhetsfråga. Att ta ett dopp i sjön eller havet får inte bli något som endast är de välbärgade förunnat.

Samtidigt är problemet det omvända i många kommuner utanför den här typen av mer tättbefolkade tillväxtområden. I stora delar av Norrlands inland liksom på glesbygden i södra och mellersta Sverige finns ofta massor med sjöar som få besöker. Samtidigt pressas bygden av utflyttning.

möjligheter att få bygga med strandtomt vore viktigt för att få fler att bosätta sig där

Många socialdemokratiska politiker i glesbygdskommuner med många sjöar pekar på att ökade möjligheter att få bygga med strandtomt vore viktigt för att få fler att bosätta sig där. För i dessa delar av landet är det stora hotet inte att vissa privilegierade skulle få bättre tillgång till sjöar än andra – utan att utflyttningen gör att allt för få bosätter sig där över huvud taget.

Därför behövs ett differentierat strandskydd, utifrån fyra principer:

1. Värna allmänhetens tillgång till stränder och sjöar i hela landet.

2. Ha kvar – eller skärp – det generella strandskyddet i tättbefolkade tillväxtområden, och längs stora delar av kustlinjen i södra och mellersta Sverige.

3. Öka möjligheterna att bygga i glesbygdskommuner med många sjöar, och vid kusten i inte minst norra Sverige.

4. Värna skyddsvärda naturområden som är viktiga för djur- och växtliv.

Med detta som utgångspunkt borde ansvariga ministern Ibrahim Baylan kunna hitta en lösning som både Miljöpartiet och Centerpartiet kan acceptera. För i ett land där många värnar både natur och miljö, närmast fri tillgång till stränder och sjöar, och en samtidig strävan efter att hela landet ska leva behövs en lösning som erkänner att villkor och förutsättningar ser olika ut i olika delar av landet.

Daniel Färm är politisk redaktör
för Aktuellt i Politiken