Daniel Färm: Hur kan S väcka framtidstro hos unga?

SSUs valanalys har flera viktiga poänger – och en del som förtjänar att diskuteras, enligt AiPs politiska redaktör Daniel Färm.

Socialdemokraterna lyckas inte locka tillräckligt många unga väljare – framför allt inte unga inom LO-kollektivet. Det är utgångspunkten för SSUs valanalys, som utifrån detta drar ett antal slutsatser om socialdemokratins vägval framåt. SSU har flera viktiga poänger – men vissa slutsatser och propåer förtjänar att problematiseras:

”Socialdemokraterna behöver bli bättre på att nå unga väljare – framför allt inom LO-kollektivet”. Detta är en av de viktigaste varningssignalerna från SSUs valanalys. De problem i livet och samhället som unga väljare möter förtjänar lika stor uppmärksamhet som andra från ett parti som ska vara till för alla. Det gäller inte minst alla ungdomar som inte väljer (eller som stängs ute från) en akademisk utbildning.

skapa en tro på politikens förmåga att skapa ett bättre samhälle för alla

”Reformer är viktiga – men är inte allt”. Visst är det viktigt att komma med relevanta reformer som adresserar dessa problem. Socialdemokraterna gick exempelvis till val på gratis kollektivtrafik för unga under sommarmånaderna. Men många andra förslag hade också betytt mycket för dagens unga: klimatsatsningarna, jobbsatsningarna och att bryta segregationen.

I grund och botten pekar SSU:s valanalys dock klokt på att partival handlar om något annat än enbart olika konkreta förslag och satsningar. Det handlar om att skapa en tro på politikens förmåga att skapa ett bättre samhälle för alla – inte bara några. För att lyckas med det behöver Socialdemokraterna lyfta fram den samhällskritik som är och har varit partiets adelsmärke i snart ett och ett halvt sekel.

Försvars- och säkerhetspolitik, energifrågor, brottsbekämpning eller att bryta segregationen är inte per automatik högerfrågor

”Dagordningen och verkligheten var emot oss”. Valrörelser som präglas av vissa frågor gynnar ofta de partier som väljarna anser ”äger” dessa frågor. Samtidigt är politik något föränderligt. Försvars- och säkerhetspolitik, energifrågor, brottsbekämpning eller att bryta segregationen är inte per automatik högerfrågor.

Tvärtom har socialdemokratin under de senaste åren visat att man är ett verklighetstillvänt parti som alltid är berett att se och ta tag i de samhällsproblem som växer fram. Ibland är man sen på bollen – som med segregationen (och kärnkraften). Ibland behöver svaren kalibreras och stärkas – som med klimatet. Men man är aldrig fast i en grundsyn att vissa frågor enbart och för all framtid är ”högerfrågor” eller frågor som andra partier har de bästa svaren på.

Socialdemokratin har under Magdalena Andersson talat klarspråk om dessa och andra frågor. Det bör vara välkommet också för unga väljare – även om det kan ta viss tid att etablera sig som en sådan klarspråksröst.

har Socialdemokraterna kunnat leda landet genom flera kriser – och öka resurserna till exempelvis välfärden, klimatet och pensionärerna

”Socialdemokraterna har efter åtta år vid makten haltat fram, varit allt för ängsliga och drivit högerpolitik.” Detta är inte en helt oproblematisk analys. Sverigedemokraternas kraftigt ökade väljarstöd har i grunden förändrat de parlamentariska förutsättningarna för svensk politik. SSU har en stor poäng i att det parlamentariska läget de senaste åren därmed har varit mycket svårt. Trots detta har Socialdemokraterna kunnat leda landet genom flera kriser – och öka resurserna till exempelvis välfärden, klimatet och pensionärerna.

Visst fanns det även ett antal dåliga förslag i Januariavtalet: slopandet av värnskatten, värnandet av marknadsstyrningen inom välfärden, och utpekandet/utestängandet av Vänsterpartiet. Men om man säger nej till att leda en regering så säger man också nej till avgörande inflytande över allt som inte går att förutse. Vi ska vara tacksamma för att vi hade en socialdemokratiskt ledd regering när Sverige gick igenom en av de värsta kriserna i modern tid – pandemin – i stället för en högerregering. Krisen innebar även en mycket expansiv ekonomisk politik – vilket en klok tänkare som Irene Wennemo speglar i en ny bok.

inkomst- och förmögenhetsklyftorna i samhället har ökat under de senaste årtiondena

”Klyftorna i samhället har ökat också under socialdemokratiskt ledda regeringar.” SSU pekar klokt på att inkomst- och förmögenhetsklyftorna i samhället har ökat under de senaste årtiondena. Det är en allvarlig samhällsutveckling som socialdemokratin måste adressera. Men det är inget som löses med en ”quick fix”. Här behövs insatser på flera olika områden: skatter (utan att införa djupt impopulära skatter som fastighetsskatten), socialförsäkringar (vilket socialdemokratin gick till val på) och insatser för att bryta segregationen (som partiet hade som allra främsta prio).

en ansvarfull och hållbar ekonomisk politik som inte lovar med än vad den kan hålla

”Socialdemokraterna behöver anta en ny – mer expansiv – ekonomisk politik”. SSU har rätt i att det är orimligt att år ut och år in bara fortsätta att betala av ytterligare på statsskulden när vi redan har en mycket låg sådan (även om den har ökat under krishanteringen). Därför är det bra att Socialdemokraterna gick till val på att ersätta överskottsmålet med ett balansmål. Och därför har det varit bra att öppna plånboken under både pandemin och denna krigsvinter. Till det kommer ett behov av att i varje val kunna gå fram med angelägna reformer och satsningar som ökar rättvisan och friheten för det stora flertalet.

Men att vi nu står inför hot om både lågkonjunktur och en skenande inflation ställer vissa krav på ekonomisk-politisk stramhet. Det gäller även långsiktigt. I grund och botten behöver Socialdemokraterna hålla fast vid en ansvarfull och hållbar ekonomisk politik som inte lovar med än vad den kan hålla. För det är alltid vanliga löntagare – inte minst ungdomar – som drabbas mest av en urholkning av de offentliga finanserna. Man kan också notera att Vänstarpartiet, som gick till val på just det som SSU efterfrågar, backade tydligt medan Socialdemokraterna trots allt ökade väljarstödet (om än från allt för låga nivåer – och inte bland ungdomar i arbetaryrken).

behövs fler öppna än stängda dörrar

”Socialdemokraterna behöver distansera sig från Centerpartiet”. Alla andra partier har utifrån en socialdemokratisk horisont sina för- och nackdelar, vilket påverkar förutsättningarna för ett nära samarbete med socialdemokratin.

SSU har rätt i att det har funnits stora skillnader mellan Socialdemokraterna och Centerpartiet i syn på inte minst den ekonomiska politiken. Men det finns också mycket som förenar. Båda är i grunden pragmatiska och förankrade folkrörelsepartier som kan ge och ta i överenskommelser som sammantaget stärker både klimat, välfärd och jobb. Och båda är tydliga i frågor som jämställdhet, mångfald och demokrati.

Till syvende och sist handlar det dock om matematik. För att möjliggöra ett regeringsskifte senast 2026 behövs fler öppna än stängda dörrar. Med det sagt: det är viktigt att ett återupptaget samarbete är väl avvägt och balanserat, så att de viktigaste socialdemokratiska prioriteringarna får genomslag.

* * *

Nästa år kommer Socialdemokraternas officiella valanalysgrupp med sina slutsatser. Det finns mycket klokt i SSU:s valanalys, som partiet behöver fånga upp. Det är viktigt att inte kasta ut barnet med badvattnet. Men helt avgörande är att bli bättre på att nå väljare – inte minst unga arbetarväljare – som i årets val röstade på ett högerparti. I takt med att den SD-styrda högerregeringens svek och misslyckanden står klart för väljarna, så finns det en stor potential här. Det kräver dock även att Socialdemokraterna fortsätter att tala klarspråk om samhällsproblem – och kan visa på trovärdiga och genomtänkta svar som skapar en tilltro till politikens möjligheter.

Daniel Färm är politisk redaktör för Aktuellt i Politiken