Daniel Färm: Högerns fulspel lär straffa sig

Högerns vilja att strypa S finansiering visar på svag demokratisk ryggrad, skriver Daniel Färm

I en modern demokrati kämpar politiska partier om väljarnas gunst genom att presentera egna förslag och kritisera motståndarens politik. I en öppen debatt, utifrån givna spelregler. Den som innehar regeringsmakten använder den för att driva igenom sina egna politiska förslag. En levande demokrati förutsätter även en livskraftig och stark opposition som kan kritiskt granska regeringens politik.

Högerregeringen håller nu på att frångå dessa grundläggande spelregler på ett sätt som avslöjar dess svaga demokratiska kompass. Den SD-styrda regeringen använder sig nu av lagstiftning för att försöka försvaga oppositionen och obekväma röster. Det är något som vi i vanliga fall bara ser i mer auktoritära stater.

Högerpartierna får omfattande stöd från Svenskt Näringsliv

Bakgrunden är tydlig: högern och vänstern verkar med högst ojämna villkor. Högerpartierna får omfattande stöd från Svenskt Näringsliv och stora, välbärgade företag. Socialdemokraterna har istället bred folklig förankring – men betydligt mindre kapital. Att högerpartierna, som redan får betydligt mycket mer pengar till en hel armé av opinionsbildare och lobbyister (Timbro, Skattebetalarnas förening, 9 av 10 ledarsidor, Henrik Jönsson m fl) nu försöker att stoppa mer resurssvaga vänstersidan från att ta in folklig finansiering – är stötande.

Svenska folkrörelser – från idrottsrörelsen till nykterhets- och pensionärsrörelserna – finansierar i hög grad sin verksamhet genom att sälja lotter. Det är en naturlig del av föreningssverige. Det har även varit naturligt för ett folkrörelseparti som Socialdemokraterna. Lotteriförsäljningen har inneburit ett minskat beroende av statsbidrag, och har bidragit till att skapa ett starkt och närvarande parti i bostadsområden och på arbetsplatser i landets alla kommuner.

det är bara Socialdemokraterna som har varit framgångsrika

Reglerna har varit de samma för alla politiska partier. Men det är bara Socialdemokraterna som har varit framgångsrika. Varför? Jo, just för att Socialdemokraterna är ett folkrörelseparti. Medlemmarna är vana vid att man bidrar till föreningen genom att köpa lotter på medlemsmöten. Men också genom att man – på samma sätt som andra folkrörelser – arbetar professionellt med att värva fler lottköpare.

Direkt efter valet 2022 fanns det en bred samsyn över blockgränsen om principerna för hur de politiska partierna ska finansieras. Sedan hände något. I fjol gav regeringen en utredare i uppdrag att föreslå antingen ett förbud mot eller skärpta regler för partilotterier.

långt ifrån de snabba kickar på nätcasinon som verkligen är ett problem för spelberoende

Motiven har varierat. Först hävdade Moderaterna att det handlade om omsorg om de spelberoende. Den som känner till spelmarknaden vet dock att det är nonsens. Kombispel, som Socialdemokraternas lotteri heter, är ett prenumerationslotteri. Oftast vinner man påslakan eller köksredskap. Det är långt ifrån de snabba kickar på nätcasinon som verkligen är ett problem för spelberoende. (När Socialdemokraterna ville skärpa reglerna för dessa, så röstade dock högerpartierna nej till det. Så deras omsorg om de spelberoende är högst begränsad.)

Inte heller handlar det om att Kombispel skulle skicka lottköpare till Kronofogden om man inte betalar sina räkningar. Det finns en policy sedan många år tillbaka att så inte ska ske.

Det framgår också både på lotterna och på hemsidan att överskotten från lotterierna går till SSU och Socialdemokraterna. Men visst kan man diskutera om det kan framgå ännu tydligare. Socialdemokraterna är för transparens.

På alla dessa punkter har Moderaterna haft fel och ljugit om hur Kombispel faktiskt fungerar.

uppenbart att regeringen i själva verket försöker klämma åt det största oppositionspartiet

Det är helt uppenbart att regeringen i själva verket försöker klämma åt det största oppositionspartiet – med lagstiftning. Sverigedemokraternas Tobias Andersson sa tydligt att syftet är att ”dra åt kranen med finansiering till Socialdemokraterna”. Han uttryckte sedan en förvissning om att Första majtågen skulle bli tunnare som en följd av detta.

Man kan fråga sig vad det är för ett parti som drivs mer av hat mot politiska motståndare än av att lösa samhällsproblem. Men det står allt tydligare att Sverigedemokraternas främsta politiska drivkraft är makt – för maktens egen skull. Sverigedemokraternas främsta politiska slogan under valrörelsen var ”Stoppa sosseriet” – inte ”Lös samhällsproblemen”. Eftersom partiet saknar demokratisk ryggrad är de beredda att agera med full kraft för att tysta obekväma röster och försöka slå undan benen på oppositionen.

De gjorde det med det nya mediestödet, där partiets talesperson Victoria Tidblom i riksdagsdebatten sa att det nu ”äntligen” skulle bli ett stopp för ”sossetidningar”.

inte föreslog något förbud

Och de vill nu göra det med partifinansieringen. Problemet är att utredaren – som presenterade sitt förslag i fredags – inte föreslog något förbud mot att partier kan finansiera sin verksamhet via lotterier. Han sa uttryckligen att det vore orimligt, och att förtroendet för de politiska partierna inte hade skadats av den nuvarande ordningen.

Ändå har ansvarig minister, Niklas Wykman (M), låtit antyda att regeringen kanske ändå går vidare med ett förbud mot partilotterier. Om regeringen trots utredarens avrådan skulle driva igenom ett förbud, så står det extremt tydligt att denna regering aktivt och med öppna ögon använder sin makt för att tysta obekväma röster och oppositionen.

Dessutom lär det komma förslag som slår mot fackföreningsrörelsen och mot LO-förbundens möjligheter att aktivt stötta det parti som man en gång var med och startade: Socialdemokraterna.

Man kan hävda att det bara är Sverigedemokraterna som tvingar regeringspartierna att agera så här radikalt. Men Moderaterna, Kristdemokraterna och Liberalerna bär själva ett ansvar. Enligt mina källor har det bland de politiska tjänstemännen i Regeringskansliet jublats rejält över att man nu agerar för att strypa Socialdemokraternas finansiering.

Men högern skjuter sig själva i foten. Väljarna brukar inte uppskatta orent spel, eller att regeringen agerar för att försöka tysta oppositionen. Och en sak står säker: Socialdemokraterna kommer inte låta sig tystas.

Daniel Färm är politisk redaktör