Daniel Färm: Högern ställer försvarssatsningen mot vanligt folks trygghet

Högerpartierna går till hätska angrepp på att regeringens förslag att satsningen ska genomföras så fort det är praktiskt möjligt. Foto: Achim Scholty.

Högerpartierna tycks vilja finansiera S-regeringens historiska satsning på försvaret med försämringar i trygghetssystemen, stopp för den aktiva jobbpolitiken och sänkt ambitionsnivå i klimatomställningen och välfärden. Det är vansinne. Försvarssatsningen får inte ställas mot vanligt folks trygghet.

Nu behövs en återinförd värnskatt för höginkomsttagare, höjningar och införande av kapitalskatter samt ett stopp för avbetalningar på den rekordlåga statsskulden genom att ersätta överskottsmålet i de offentliga finanserna med ett balansmål.

Regeringens besked att försvarsanslagen ska höjas till två procent av BNP borde ha välkomnats utan förbehåll av högerpartierna. Dels för att det är samma nivå som de själva har föreslagit. Dels för att det i en kris finns en poäng med att alla – även oppositionen – anstränger sig för att visa upp samsyn inför omvärlden.

Men nu är det valår. Därför väljer högerpartierna att gå till hätska angrepp på regeringens förslag att satsningen ska genomföras så fort det är praktiskt möjligt. Man kan vilja att det ska gå snabbare än vad som är praktiskt möjligt. Men det är inte seriöst. Inte undra på att förtroendet för Socialdemokraternas försvarspolitik nu är ifatt Moderaternas.

Socialdemokraterna vill att satsningen på försvaret ska betalas genom höjda skatter på inte minst höginkomsttagare och/eller kapitalägare, samt att överskottsmålet i finanspolitiska ramverket ersätts med ett balansmål. Det är en välkommen inriktning. Den kan kompletteras med en höjd bankskatt, förändrade regler för arbetande företagsledare (3:12) samt ett moratorium på kommunala skattesänkningar så länge som staten ständigt höjer anslagen till kommunerna.

Högerpartierna ställer i så fall de nödvändiga höjningarna av försvarsanslagen mot trygghet för vanligt folk.

Högerpartierna tycks säga nej till regeringens inriktning. Uttalanden från såväl Ulf Kristersson som Kristdemokraternas försvarspolitiska talesperson tyder på att de i stället vill finansiera detta genom andra ”prioriteringar”. Det är högerspråk för att

  • sänka ersättningsnivåerna och försämra trygghetsförsäkringarna (a-kassan, sjukförsäkringen, ersättningen till funktionsnedsatta och utslitna samt pensionerna);
  • skära ned i den aktiva jobbpolitiken (utbildningar som leder till jobb, subventionerade anställningar till de som annars har svårast att få jobb, och så vidare);
  • sänka ambitionsnivån i klimatomställningen (stopp för viktiga investeringar i tåg/järnväg och annan kollektivtrafik med mera);
  • sänkta anslag till välfärden (skolan, sjukvården och äldreomsorgen).

Högerpartierna ställer i så fall de nödvändiga höjningarna av försvarsanslagen mot trygghet för vanligt folk. Det är ett bra recept – om man vill undergräva den folkliga försvarsviljan.

Vi befinner oss i en mycket allvarlig kris. Låt den inte förvärras av högeroppositionens agerande.

Daniel Färm är politisk redaktör för Aktuellt i Politiken