Daniel Färm: Högern har ett ansvar för gängkriminalitetens grogrund

I M-styrda Stockholm ökar antalet döda i skjutningar.

Skjutningarna och gängkriminaliteten intar en särställning i den politiska debatten just nu. Det är inte orimligt. Det är fullt förståeligt att människor känner sig oroliga när det grova våldet upplevs krypa eller de facto kryper närmare inpå kroppen. Att vissa människor tar sig rätten att avsluta en annan människas liv är uttryck för en avhumanisering som är minst lika skrämmande som själva våldsdåden. Det är inte heller svårt att som socialdemokrat göra en klassanalys av orsakerna till gängkriminaliteten: utanförskapet, segregationen, utsattheten – liksom att det i hög utsträckning är arbetarklassen som drabbas av våldet.