Daniel Färm: Historiskt Natobesked bäddar för Det säkra folkhemmet

Magdalena Anderssons besked om ett ja till svenskt Natomedlemskap är historiskt.

Vår generations viktigaste beslut. Så har frågan om ett svenskt Natomedlemskap beskrivits. Även om klimatfrågan och minskade klyftor på många sätt är minst lika avgörande så är beskedet att Socialdemokraterna nu säger ja till svenskt medlemskap i Nato onekligen historiskt. Partiet visar politisk handlingskraft när omvärlden förändras på avgörande sätt. Flera faktorer har varit avgörande för omprövningen:

Putinrysslands anfallskrig mot Ukraina visar att alliansfria och fredliga stater inte är fredade från anfall.

Att Kreml öppet ifrågasätter hela den europeiska säkerhetsordningen visar att Ryssland inte respekterar suveräna staters territoriella integritet eller deras rätt att själva välja säkerhetspolitisk linje.

Sverige behöver ha ett nytt förhållningssätt till Ryssland, där fokus ligger på att förhindra att fler utsätts för rysk aggression

Att Putin drivs av en farlig, aggressiv och närmast fascistisk idégrund gör att Sverige behöver ha ett nytt förhållningssätt till Ryssland. Fokus behöver ligga på att förhindra att fler utsätts för rysk aggression. Sveriges militära alliansfrihet bidrar inte längre till att minska risken att Ryssland agerar aggressivt.

Eftersom Finland nu väljer att gå med i Nato så hade Sverige annars stått ensamma utanför – utan vår idag närmaste säkerhetspolitiska partner. Sverige behöver komplettera förstärkningen av den egna försvarskapaciteten med försvarsgarantier som gör att tröskeln höjs för Ryssland att ens fundera på att anfalla Sverige. Alternativet hade varit att öka försvarsanslagen till vårt eget försvar ytterligare – mycket kraftigt. Det hade varit dyrt, och ändå inte lika säkert.

Rysslands krig mot Ukraina har visat att länder som inte är medlemmar i Nato inte heller kan räkna med direkt militärt stöd för att möta angrepp utifrån – även om de har nära samarbete och övningar med Nato.

Ryssland betraktar ändå redan de facto Sverige som ett fientligt sinnat land, som står Nato mycket nära. Det är därför inte sannolikt att Sverige som alliansfritt land skulle fredas om Ryssland skulle anfalla något land runt Östersjön. Nato kan avskräcka från sådana anfall.

Som medlem i Nato kan vi på olika sätt bidra till fred och säkerhet i hela Europa. Vi får inflytande över Natos breda säkerhetsarbete – och kan bidra mer i organisationens civila krisförebyggande och -hanteringsinsatser.

Det säkra folkhemmet – en ny socialdemokratisk syn på säkerhetspolitiken

Sammantaget innebär Socialdemokraternas beslut ändå att man bäddar för Det säkra folkhemmet – en ny socialdemokratisk syn på säkerhetspolitiken.

Visst finns det utmaningar också – inte minst under en ansökningsprocess, då vi är mer sårbara. Regeringen har dock fått olika typer av försäkringar från flera tunga Natoländer för att minska riskerna för allvarliga reaktioner från Ryssland.

Efter ett beslut som detta finns det säkert både de som tycker att det var rätt och de som är besvikna. Det är viktigt att nu inom partiet visa respekt för varandra och agera samlat. För det finns en valrörelse att vinna!