Daniel Färm: Fyra vägval att lyfta i valspurten

Sjukvården, segregationen, elförsörjningen och ekonomin är fyra viktiga områden där tydliga skillnader föreligger mellan Socialdemokraterna och högeroppositionen.

Valet nu på söndag handlar inte enbart om skjutningar, elpriser och kärnkraft. Även om de frågorna är viktiga så är skillnaderna mellan S och högerpartierna mindre i dessa än i många andra – till exempel:

1. Sjukvården. Ska vi – som högerpartierna vill – förstatliga sjukvården, en utdragen och komplicerad byråkratisk process som skulle ta all kraft från att utveckla och stärka själva vården, samtidigt som marknadsexperimenten fortsätter? Eller ska vi – som S vill – öka resurserna till sjukvården, anställa fler läkare, sjuksköterskor och undersköterskor, stoppa gräddfiler och utförsäljningar samt förbättra vårdgarantin, ge alla en egen fast läkarkontakt, och förbättra villkor och kompetensutveckling för de som arbetar inom vården?

2. Segregationen. Ska de som får uppehållstillstånd i Sverige och får stanna få sämre stöd, utbildning och villkor att komma in i det svenska samhället? Eller ska de stöd och utbildningsmöjligheter som har gjort att fler utlandsfödda nu lär sig svenska och får jobb snarare stärkas – samtidigt som skärpta krav ställs för att alla som kan arbeta faktiskt också arbetar? Ska skolsegregationen cementeras, eller ska skolvals- och skolpengssystemen ändras samtidigt som skolor i utsatta områden stärks? Ska boendesegregationen befästas eller ska den brytas genom ett statligt fastighetsbolag och investeringsstöd för att bygga mer blandade bostadsområden?

Ska högerns oansvariga ekonomiska politik få leda till minskad sysselsättning, höjd inflation och ökade underskott?

3. Elförsörjningen på kort sikt. Ska vi – som högerpartierna vill – hämma utbyggnaden av snabb och kostnadseffektiv vindkraft, som kan öka elproduktionen på kort sikt? Eller ska vi satsa på både mer vindkraft (inte minst havsbaserad), solceller på offentliga och kommersiella byggnader, se över de borgerligas orättvisa elprisområden, samt öka den storskaliga produktionen av biodrivmedel och stärka kraft- och fjärrvärmen (båda för att avlasta elsystemet)? S är positiva till mer ny kärnkraft, men det handlar om en mer långsiktig ökad fossilfri elproduktion. Svenska elkonsumenter och näringsliv behöver mer billig el nu.

4. Ekonomi. Ska cancersjuka utförsäkras och arbetslösa tvingas lämna hus och hem – för att Moderaterna ska ha råd med sina stora skattesänkningar? Eller ska den höjda a-kassan permanentas och sjukförsäkringen stärkas, som S vill? Ska högerns oansvariga ekonomiska politik få leda till minskad sysselsättning, höjd inflation och ökade underskott? Eller ska vi föra Magdalena Anderssons ansvarsfulla ekonomiska politik med ambitiösa reformer och kraftfulla stöd till hushållen – men hållbara finansieringar, vissa skattehöjningar för de allra rikaste, samt ordning och reda i de offentliga finanserna?

Detta är fyra av vår tids viktigaste frågor. Här spelar valet stor roll. Samma sak gäller pensioner, äldreomsorg, skola, infrastruktur och hela klimatpolitiken. Om detta – och andra vägval – borde valspurtens slutskede handla om.

Daniel Färm är politisk redaktör för Aktuellt i Politiken.