Daniel Färm: Framgång för Socialdemokraterna men förlust för Sverige?

Socialdemokraterna går stärkta ur valet. Men att SD ökar kraftigt och det ser ut att finnas en övervikt för högerpartierna i är illa – för Sverige.

Valet 2022 blev en stor framgång för Socialdemokraterna – men riskerar att bli en rejäl förlust för Sverige. I skrivande stund visar det preliminära valresultatet (när 94 procent av rösterna har räknats) på en stor uppgång i väljarstöd för Socialdemokraterna, men en liten övervikt för högersidans regeringsunderlag. Det senare är mycket illa – för vanligt folk, klimatet, bekämpandet av segregationen och mycket mer.

Det slutliga valresultatet återstår att fastställas. Vi kan dock redan nu dra några slutsatser:

1. Socialdemokraterna ökar starkt. Partiet har under Magdalena Andersson bedrivit en stark valrörelse, och gör det omöjliga: ökar starkt efter åtta år vid regeringsmakten och en valrörelse som har dominerats av frågor som många bedömare anser traditionellt sett inte borde ha gynnat Socialdemokraterna. Det är extremt ovanligt.

tycks bli tydligt störst bland LO-väljarna

I vanliga fall brukar väljarna straffa ett parti som har lett en regering under två mandatperioder – nästan oavsett. Och allvarliga skjutningar, en energi- och priskris samt fokus på försvarsfrågor har traditionellt sett inte ansetts vara en dagordning som gynnar socialdemokratin. Att Socialdemokraterna trots allt detta ser ut att öka med drygt två procentenheter är inget annat än en bedrift. Partiet har genomfört en stark valrörelse, har Sveriges mest populära partiledare och tycks bli tydligt störst bland LO-väljarna (enligt SVTs stora vallokalsundersökning) och samtidigt öka bland många medelklassväljare. Förtroendet för socialdemokratin och Magdalena Andersson är med andra ord starkt.

2. Ingen anledning att ifrågasätta S prioriteringar i valrörelsen. Socialdemokraterna gick till val på ett antal prioriterade områden:

  • Att knäcka gängen och bryta segregationen.
  • Att stärka både finansiering och den offentliga styrningen av skolan, sjukvården och äldreomsorgen – och samtidigt stärka pensioner, a-kassa och sjukförsäkring.
  • Att ta ledartröjan i klimatomställningen och en grön industrialisering på ett sätt som skapar flera nya, gröna, jobb i hela landet.
  • En kraftfull politik för att stötta hushåll och företag som drabbas av de höga elpriserna.
  • Förstärk försvaret och gå med i Nato.

vår tids stora samhällsutmaningar

Dessa områden valdes inte ut av en slump. De är vår tids stora samhällsutmaningar. Magdalena Andersson har sedan hon valdes till partiledare velat sätta en lösningsorienterad samhällskritik i centrum för den socialdemokratiska politiken. Det finns ingen anledning att ifrågasätta om dessa prioriteringar var rätt. Det var och är de.

kommer Sverige de facto – om än inte formellt – att styras av ett högerradikalt och främlingsfientligt populistparti

3. Övervikt för högersidans regeringsunderlag. Det slutliga valresultatet är inte klart än. Man måste visa respekt för alla väljare. Det finns fortfarande en teoretisk möjlighet att mandatfördelningen ändras från valnatten. Men den preliminära räkningen ger ändå vid handen att högerpartierna blir större än de fyra rödgröna partierna. Jag skriver inte ”Ulf Kristerssons regeringsunderlag”, för Moderaterna gör inte ett starkt val. Det gör däremot Sverigedemokraterna, som trots den starka S-uppgången är valets stora segrare. Det är det sorgliga resultatet av att de övriga högerpartierna, som alla backar, har bidragit till att normalisera Jimmie Åkessons parti.

Om detta valresultat står sig, så kommer Sverige de facto – om än inte formellt – att styras av ett högerradikalt och främlingsfientligt populistparti. Eftersom Sverigedemokraterna ser ut att bli tydligt större än Moderaterna, så kommer Jimmie Åkesson att ha helt avgörande inflytande inte bara över regeringens politik, utan även över de insatser och strategiska vägval som regeringen kommer behöva göra. Ulf Kristersson blir i så fall den formella statsministern. Men det blir då mest en kuliss. Om valresultatet från valnatten står sig, så blir han den svagaste statsministern i mannaminne, med minimal auktoritet och trovärdighet. I praktiken kommer regeringen att styras av Jimmie Åkesson. Det är riktigt dåliga nyheter för Sverige, för vanliga löntagare, för klimatet, för jämställdheten, för kampen mot segregationen och för välfärden.

I praktiken var det på den rödgröna sidan bara Socialdemokraterna som ökade

4. C och V tappade för mycket. Det såg under valkvällen länge ut som att Magdalena Anderssons tänkta regeringsunderlag – Socialdemokraterna, Centerpartier, Vänsterpartiet och Miljöpartiet – skulle få majoritet. Men efter halva kvällen visade det sig att framför allt Vänsterpartiet och Centerpartiet tappade mer än vad de första prognoserna visade. Miljöpartiet ser ut att öka något, men då ska man nog i ärlighetens namn räkna in ett antal socialdemokratiska stödröster i det resultatet. I praktiken var det på den rödgröna sidan bara Socialdemokraterna som ökade tydligt.

Att Centerpartiet tappar så kraftigt (-1,9) kan tyckas överraskande. Partiet borde ha kunnat locka fler mittenväljare som ogillar Sverigedemokraterna. Här krävs ytterligare analyser, men mycket talar för att vissa av dessa istället har lagt sin röst på Magdalena Andersson. Dessutom tycks många landsbygdsväljare ha valt Sverigedemokraterna – eller Socialdemokraterna. Centerpartiet har under valrörelsen dessutom utsatts för en sällan skådad ”krossa”-kampanj från högerpartierna, inte minst på sociala medier. Det är bara ett av flera djupt problematiska aspekter av högerpartiernas ohederliga valkampanj, som kan ha kostat Annie Lööf en hel del ”allmänborgerliga” väljare.

Att Vänsterpartiet också tappar kraftigt (-1,4 i skrivande stund) bidrar också till att högersidan får ett övertag. Partiet försökte jaga samma väljargrupper som Socialdemokraterna, med en strategi som är nästan en karbonkopia på Socialdemokraternas, fast med lägre trovärdighet. Det visade sig inte vara ett smart vägval. Magdalena Andersson har lockat betydligt fler bland både medelklass och arbetarklass.

maktskifte i flera tidigare moderatstyrda kommuner och regioner

5. S-styren i fler regioner & kommuner? Det ser ut att kunna bli maktskifte i flera tidigare moderatstyrda kommuner och regioner runt om i landet. I exempelvis Stockholms stad, region Stockholm, Göteborg och Västra götalandsregionen ökar Socialdemokraterna och andra rödgröna partier starkt. Här återstår dock svåra förhandlingar innan vi vet hur styrena kommer att se ut. Socialdemokraterna har ökat förr – och ändå inte fått ihop ett styre.

6. Islamistparti kan ha gett främlingsfientligt parti regeringsmakten. Partiet Nyans, som av många har betecknats som islamistiskt, har mobiliserat mycket hårt i ett antal invandrartäta valdistrikt runt om i landet. I Göteborg ser partiet ut att få 1,5 procent av rösterna, och 2,8 i Malmö. Även här återstår att se exakt hur många röster de drog totalt i landet, men faktum kvarstår att de sannolikt kostade inte minst S, V och MP många tusen röster, som eventuellt hade kunnat påverka mandatfördelningen i riksdagsvalet. Om det är så, så kan alltså ett parti som har lockat många utlandsfödda väljare ha bidragit till att främlingsfientliga Sverigedemokraterna kan få avgörande inflytande över regeringen. Det vore en ödets ironi – men är också uttryck för en ökad polarisering och acceptans för extremism i det svenska samhället.

nytt läge i svensk politik

Nu väntar ett nytt läge i svensk politik. Det finns stor risk att det blir en högerregering. Men Socialdemokraterna går stärkta ur detta val, och vi kan få se S-styren i fler regioner och kommuner, bland annat landets största. Men – och det är inget litet men – att Sverigedemokraterna ökar så kraftigt är riktigt, riktigt illa. Om ett sådant högerradikalt och främlingsfientligt populistparti nu får den faktiska makten över regeringspolitiken, så kräver det en stark opposition. Socialdemokraterna går som parti stärkt ur valet 2022, och kommer vara berett att axla det ansvar som det slutliga valresultatet leder till. Om det nu inte blir som fortsatt ledare av en regering, så blir det som urstark ledare av en demokratisk och politisk motståndsrörelse.

Daniel Färm är politisk redaktör för Aktuellt i Politiken