Daniel Färm: Detta säger högerpartierna nej till

Det är lätt att förledas att tro att en socialdemokratisk skuggbudget faktiskt kommer att genomföras. Men som bekant ligger det i oppositionsrollens natur att man inte får igenom sina förslag. Ändå spelar de en viktig roll. Den skuggbudget som Socialdemokraternas ekonomiskpolitiska talesperson Mikael Damberg idag presenterade innebär tydliga besked – om vad högerregeringen säger nej till:

  • En mer generös kompensation till bilägare än högerregeringens sänkta bensin- och dieselskatter. Socialdemokraternas förslag hade dels gynnat de som bor i gles- och landsbygd mer (och de som bor i storstädernas innerstäder och närförorter mindre). Dels hade det inte nödvändigtvis lett till höjda utsläpp och att gynna oljebolagen – eftersom den som får pengarna inte behöver använda dem till just bensin eller diesel.
  • Ökade möjligheter till utbildningar och stöd som leder till jobb för alla de som drabbas av arbetslöshet under den lågkonjunktur som kommer att drabba Sverige under 2023.

allt mer månad kvar i slutet av pengarna

  • Höjt barnbidrag med 200 kronor under första kvartalet nästa år, då det för många barnfamiljer lär bli allt mer månad kvar i slutet av pengarna.
  • Ett fortsatt investeringsstöd för hyresrätter, vilket hade varit extra viktigt när många drabbas under lågkonjunkturen nästa år.
  • 20 miljarder kronor till välfärden: skola, sjukvård och äldreomsorg. Inklusive en likvärdighetsmiljard som hade ökat möjligheterna att bryta skolsegregationen och se till att alla elever får samma chans att nå höjda kunskapsresultat.

ett hån mot alla de socialsekreterare och andra som går på knäna

  • Lika mycket i förebyggande insatser som det som läggs på polis och brottsbekämpning. Med Socialdemokraternas budgetalternativ hade polis och rättsväsende fått lika mycket tillskott som med högerregeringens budget. Men med detta alternativ hade socialtjänsten fått 500 miljoner kronor i ökade resurser. Nu blir det istället högerregeringens mer beskedliga 10 miljoner (inte miljarder) kronor, vilket hade blivit drygt 30 000 kronor per kommun om man hade slagit ut det rakt av. Det är ett hån mot alla de socialsekreterare och andra som går på knäna och får dras med en ständig frustration över att inte kunna förebygga fler brott.
  • Ökade satsningar på klimatet, bland annat en förändring av rotavdraget, som hade riktats in på energieffektiviserande åtgärder, samt en satsning på att elektrifiera industrins arbetsfordon som ett steg i industrisektorns omställning.

Nu blir det inget av detta. Högerpartierna säger nej till Socialdemokraternas förslag. I stället får vi en rad brutna vallöften samt svek mot både klimatet och strävan efter att bryta segregationen. Och en skattesänkning på 10 000 kronor för höginkomsttagare, som med högerns förslag inte ska behöva betala statlig skatt. Tack så mycket för det, Ulf, Ebba, Johan och Jimmie!

Daniel Färm är politisk redaktör för Aktuellt i Politiken