Daniel Färm: Desarmera högern med viktiga initiativ

Valet nästa år borde bli ett val mellan höger och vänster i frågor om välfärd, jobb och klyftor. Men för många väljare riskerar valet i stället att handla om de frågor som högern driver högljutt: en hårdare migrationspolitik, tuffare tag mot gängbrottsligheten och mer kärnkraft.

En ny socialdemokratisk partiledare kan delvis desarmera dessa frågor – och därmed få bort dem från dagordningen under valrörelsen – genom tre kraftfulla och angelägna politiska initiativ som märks:

orimligt att valet skulle handla om asylinvandringen

1. Ett stopp för arbetskraftsinvandring till LO-yrken. Flyktingpolitiken har redan stramats åt rejält. Därför är det orimligt att valet skulle handla om asylinvandringen.

Däremot är det hög tid att strama åt arbetskraftsinvandringen rejält. Genom ett stopp för arbetsgivare att ta in och exploatera utländsk arbetskraft inom exempelvis restaurang-, städ- och skogsbruksbranscherna skulle de jobben i stället kunna tas av de arbetslösa invandrare och svenskar som redan bor och lever i Sverige – men då till schysta löner och villkor.

Tryggheten på gator och torg behöver återupprättas

2. Skärpta insatser mot gängkriminaliteten och segregationen. Regeringen har stärkt polisen och skärpt straffen. Satsningar som Sluta skjut! i Malmö, polisens Rimfrost och avkrypteringen av Enchrochat har betytt mycket och behöver spridas eller utökas.

Men det räcker inte. Tryggheten på gator och torg behöver återupprättas i hela landet. Det kan exempelvis innebära en massivt ökad närvaro av poliser, väktare och trygghetsvärdar i de områden där skjutningarna sker oftast. Men det handlar också om att flåsa gängen i nacken och få fler att vilja lämna dem.

Dessutom behövs förebyggande insatser. Ett massivt förortslyft behövs, exempelvis med riktade jobbsatsningar i dessa områden, upprustning av bostäder och torg samt ett förändrat skolvalssystem för att få mer blandade klasser.

betydligt mer måste göras för att undvika en riktig katastrof

3. En bred blocköverskridande överenskommelse om en mer kraftfull klimatpolitik. Budskapet från FNs klimatpanel nyligen var tydligt: betydligt mer måste göras för att undvika en riktig katastrof. En ny socialdemokratisk statsminister skulle kunna ta initiativ till en bred blocköverskridande överenskommelse om klimatet. I en sådan skulle alla partier kunna få med sina hjärtefrågor – och ge med sig på annat:

Miljöpartiet och Vänsterpartiet skulle kunna få med höjda koldioxidskatter, ökad lånefinansiering för klimatinvesteringar och mycket mer.

Moderaterna, Kristdemokraterna, Liberalerna och Sverigedemokraterna skulle kunna få med en verklig acceptans och offentligt stöd för ny, mer effektiv och säkrare kärnkraft i Sverige – samt en förlängning av de befintliga reaktorernas livslängd.

Socialdemokraterna och Centerpartiet skulle kunna få med satsningar på gröna jobb och näringar samt omställning av industrin.

Dessutom skulle man kunna få med investeringar i elnätet och ellagring, en kraftig utbyggnad av såväl laddinfrastrukturen som omställningen av fordonsflottan, samt stöd till storskalig utveckling och etablering av CCS-teknik för att fånga in koldioxid i atmosfären och lagra den.

Om en ny socialdemokratisk partiledare lyckas med detta, så kan valet i högre grad i stället få handla om a-kassan, äldreomsorgen, sjukförsäkringen, pensionerna, skolan, sjukvården och fler jobb med schysta villkor. Det vore bra.

Daniel Färm är vd och politisk redaktör för Aktuellt i Politiken