Daniel Färm: Därför höjer högerns angrepp konfliktnivån

Högerpartiernas angrepp på Socialdemokraternas rätt att finansiera sin verksamhet är ett angrepp på den svenska folkrörelsedemokratiska modellen, skriver Daniel Färm.

Är politik till för att bekämpa samhällsproblem och orättvisor – eller för att tysta politiska motståndare? I veckan demonstrerade socialdemokrater mot orättvisor och klyftor. Samtidigt försöker högerpartierna straffa politiska motståndare med riktad lagstiftning för att hindra dem från att finansiera sin verksamhet på samma sätt som andra folkrörelser. Det är ett allvarligt brott mot den svenska demokratiska modellen – som höjer konfliktnivån rejält.

”Syftet är att dra åt kranen med finansiering till Socialdemokraterna”, säger SD-toppen Tobias Andersson om förslaget att stoppa Socialdemokraterna från att driva sitt eget lotteri. Han hoppas på mindre förstamajtåg redan nästa år.

I Sverige finansieras idéburna och medlemsstyrda organisationer oftast av både medlemsavgifter, bidrag från stat eller kommun – samt lotteriförsäljning. Nykterhetsrörelsen IOGT-NTO har sitt Miljonlotteri. Funktionshinderrörelsen, scouterna, miljörörelsen, Röda Korset, Rädda Barnen och Cancerfonden finansieras via Postkodlotteriet. Och bland annat idrottsföreningar får miljontals kronor från Bingolotto varje år.

Detta är en central del av den svenska modellen för ett levande föreningsliv som många värnar och själva är aktiva i. Men som högerpartierna nu ger sig på.

Högerns förment mer ”ädla” motiveringar bygger alltså på rena lögner

Alla idéburna och medlemsstyrda partier får i dag driva lotteri. Men medan Moderaterna och Sverigedemokraterna har misslyckats med sina lotterier så har Socialdemokraternas lotteri – Kombispel – varit framgångsrikt. Inte för att ”systemet är riggat”, som Sverigedemokraterna och Timbro nu påstår. Tvärtom. Samma regler gäller för alla. Inte heller driver Kombispels prenumerationslotteri något spelmissbruk. Och fattiga skickas inte längre till Kronofogden om de inte kan betala. Högerns förment mer ”ädla” motiveringar bygger alltså på rena lögner.

Nej, Socialdemokraterna har lyckats för att man är ett folkrörelseparti, där köp av lotter är naturligt för medlemmarna. Detta förstår inte Moderaterna eller Sverigedemokraterna. För de är inte folkrörelsepartier.

vad gör man om man själv har misslyckats, saknar demokratisk ryggrad, och har byggt hela sin politiska rörelse på att hata andra partier i stället för att hata orättvisor och samhällsproblem?

Så vad gör man om man själv har misslyckats, saknar demokratisk ryggrad, och har byggt hela sin politiska rörelse på att hata andra partier i stället för att hata orättvisor och samhällsproblem? Jo, man använder lagstiftning för att hindra sina politiska motståndare från att finansiera sin verksamhet på samma sätt som andra folkrörelser. Det är stötande.

Vad gör då Socialdemokraterna med sina pengar? Jo, bara den här veckan har man – i öppen demokratisk anda – demonstrerat mot orättvisor och samhällsproblem i varenda kommun. Och partiledaren Magdalena Andersson presenterade ett förslag om sommarlovsaktiviteter för barn – med lunch. Eftersom kostnadskrisen slår så hårt mot barnfamiljer.

en folkrörelse som attackeras blir lättare att mobilisera

Tyvärr tycks högerpartierna bryr sig mer om att försöka tysta oppositionen än om barnfamiljerna. De kommer dock inte att lyckas. För en folkrörelse som attackeras blir lättare att mobilisera.

Daniel Färm är politisk redaktör