Daniel Färm: Därför är S det främsta klimatpartiet

Socialdemokratin har nu tagit på sig ledartröjan för vår tids viktigaste uppgift: klimatomställningen. Foto: David Mark.

50 år efter att Olof Palme ledde den första globala klimatkonferensen står klimatminister Annika Strandhäll nu värd för det nya klimattoppmötet: Stockholm +50. Socialdemokratin har nu tagit på sig ledartröjan för vår tids viktigaste uppgift: klimatomställningen. Det är viktigt – av flera skäl:

• Klimatomställningen kan inte ”outsourcas” till Miljöpartiet. De gröna har ett äkta engagemang för klimatet, men har ibland fastnat i dogmatiska synsätt som inte fungerar för vanliga löntagare – i hela Sverige. I Stockholm har partiet blivit ett stödparti till Moderaterna. På landsbygden är Miljöpartiets bilfientliga politik ett rött skynke för många väljare. I höst kan partiet mycket väl åka ur riksdagen. I stället kliver nu socialdemokratin fram som det starka progressiva klimatpartiet.

Klimatomställningen handlar mer om ställa politiska krav på företag än att skuldbelägga individen.

• Klimatomställningen kräver politisk handlingskraft snarare än marknadsstyrning. Socialdemokratin ser näringslivets, transportsektorns och industrins roll för att faktiskt ersätta kol, olja och gas med fossilfria alternativ – men vet att det krävs regleringar, beskattningar och investeringar. Klimatomställningen handlar mer om ställa politiska krav på företag än att skuldbelägga individen. Den insikten saknar många andra partier.

• Klimatomställningen känner inga gränser.

Olof Palme sa redan 1972 att ”Inom det område som kallas mänskligt klimat finns det ingen individuell framtid, varken för människor eller nationer. Vår framtid är gemensam. Vi måste dela det tillsammans.” Högerns klimatnationalism innebär sänkta klimatambitioner både i Sverige och i andra länder. Socialdemokratin vet att klimatet kräver både internationellt samarbete – och att vi går före.

• Klimatomställningen skapar möjligheter till nya jobb. Miljöpartister vill minska tillväxten, medan högern anser att klimatomställningen mest hotar jobb. Socialdemokratin pekar i stället på de nya gröna jobb som växer fram, med allt ifrån nya batterifabriker till fossilfritt stål.

• Klimatomställningen kräver resurser. Socialdemokratin prioriterar investeringar i klimatsmart infrastruktur och trygghet i förändring framför stora skattesänkningar. Därför är en stark a-kassa, en aktiv näringspolitik och en stark finanspolitik bra klimatpolitik.

• Klimatomställningen handlar om att se, förstå och vilja använda nya fossilfria tekniska lösningar. Socialdemokratin är en teknikoptimistisk rörelse, som med spänning följer utvecklingen av nya klimatsmarta lösningar: havsbaserad vindkraft, energilagring, ny batteriteknologi, koldioxidförvaring, vätgaslösningar eller att återanvända ”uttjänt” kärnbränsle för kraftfull fossilfri elproduktion.

Om Annika Strandhäll lyckas tydliggöra den socialdemokratiska ledarrollen i klimatfrågorna, så lär hon skriva in sig i historieböckerna som en stor socialdemokratisk klimatpolitiker, tillsammans med Anna Lindh, Birgitta Dahl, Ingvar Carlsson – och Olof Palme.

Daniel Färm är politisk redaktör för Aktuellt i Politiken