Daniel Färm: Därför är högerns svek mot jämställdheten en möjlighet för S

En feministisk politik handlar om frihet, jämlikhet – och systerskap. Att högerregeringen nu driver en politik i rakt motsatt riktning innebär ett svek mot alla de kvinnor som återigen drabbas hårdast i den ekonomiska krisen. Därför är det hög tid för socialdemokratin att blåsa till strid i jämställdhetsfrågorna.

1. Ingen jämställdhet utan en feministisk samhällsanalys. Skillnaderna mellan en konservativ och en socialdemokratisk jämställdhetsanalys är tydliga. Mot högerns förnekelse av en könsmaktsordning och könsroller står socialdemokratins vilja att bekämpa de strukturella skillnaderna mellan kvinnor och män i inkomst, arbetsvillkor, inflytande, trygghet och hälsa. Högern saknar en förståelse för hur genomgripande över- och underordningen mellan kvinnor och män är. Därför kommer den aldrig vara beredd att använda politiska medel för att bryta sociala och ekonomiska klyftor.

att utrikespolitiken inte längre ska vara feministisk

2. Ingen jämställdhet utan en feministisk utrikespolitik. I vissa länder är kvinnoförtrycket en del av statsideologin. I andra länder är kvinnors friheter och möjligheter kraftigt begränsade av normer, lagar och faktiska maktstrukturer. Trots allt detta har högerregeringen tydligt deklarerat att utrikespolitiken inte längre ska vara feministisk. Dessutom är det kvinnor som drabbas mest av regeringens nedskärning av biståndet. Skillnaderna mellan en solidariskt feministisk socialdemokrati och högerregeringens bakåtsträvande politik kunde inte vara tydligare.

3. Ingen jämställdhet utan arbete åt alla. Den stora klyftan på svensk arbetsmarknad är mellan långtidsarbetslösa och andra. Utlandsfödda kvinnor med kortare utbildning är överrepresenterade i den gruppen. Socialdemokraterna vill prioritera insatser för att öka utlandsfödda kvinnors arbetskraftsdeltagande, vill göra heltid till norm och är beredda att gå före för att bekämpa delade turer i kommunerna, som i dag främst drabbar kvinnor.

färre kvinnor än män anvisas de allt färre arbetsmarknadsutbildningar som finns

Allt detta säger högerpartierna nej till. Kvinnor pekas inte ens ut i regeringens regleringsbrev till Arbetsförmedlingen. Och färre kvinnor än män anvisas de allt färre arbetsmarknadsutbildningar som finns kvar.

4. Ingen jämställdhet utan ekonomisk trygghet. Socialdemokratin värnar de starkt omfördelande socialförsäkringarna, och är i strid med högerregeringen beredd att ta konkreta steg för att nå ett jämställt uttag av föräldraförsäkringen. Till detta säger högerpartierna tydligt nej. Samma sak gäller pensionerna, barnbidragen och andra delar av den ekonomiska familjepolitiken: där högern vill skära ned ser socialdemokratin dessa som viktiga medel för stärka ett mer jämställt arbets- och familjeliv.

högern har en bristande förståelse för de orättvisor som präglar ett ojämställt samhälle

Detta är endast några av alla områden där högern har en bristande förståelse för de orättvisor som präglar ett ojämställt samhälle. Socialdemokratin har mycket att vinna på att lyfta kampen för ökad jämställdhet – som en naturlig del av den bredare jämlikhetssträvan.

Daniel Färm är politisk redaktör för Aktuellt i Politiken