Daniel Färm: Därför är högerbudgeten så passiv

Det finns flera skäl att högerregeringen är så passiva i sin första vårbudget – trots krisen, skriver Daniel Färm.

Högerregeringens vårbudget har i det stora hela en mer begränsad betydelse för väljaropinionen och det övergripande politiska läget. Men den säger en hel del om högerregeringens taktiska, ideologiska och sakpolitiska inställning. Det är desto mer intressant.

Sverige befinner sig i en längre period av olika kriser som överlappar och korsar varandra: från pandemin till effekterna av kriget, samt klimatet, klyftorna och välfärden. Och nu går vi alltså in i en period av både hög inflation och lågkonjunktur.

att högerregeringen sitter så extremt hårt på händerna riskerar att snarare förvärra kriserna

Visst behöver en regering se till att finanspolitiska satsningar i detta läge inte spär på inflationen. Men att högerregeringen sitter så extremt hårt på händerna riskerar att snarare förvärra kriserna, landets ekonomiska utveckling, och vanligt folks möjligheter att klara vardagen.

Mest allvarligt just nu är de ökande behoven inom skolan, sjukvården och äldreomsorgen – som högerregeringen möter med … 0 kr! Det kan få mycket allvarliga konsekvenser: större klasstorlekar och minskat stöd till elever med särskilda behov, uppsägningar och neddragningar av personal även inom äldreomsorgen och sjukvården. Allt detta drabbar patienter, brukare och elever – liksom alla som arbetar inom välfärdssektorn. Just äldreomsorgen och vården skulle ju aldrig mer få glömmas bort och nedprioriteras. Det sa alla under pandemin. Men det var då det…

En högerregering hade knappast presenterat något betydligt mer expansivt om konjunkturs- och inflationsförhållandena hade varit annorlunda

För att fullt ut förstå högerregeringens passivitet även i denna kris behöver man dock lyfta blicken bortom det aktuella ekonomiska läget. En högerregering hade knappast presenterat något betydligt mer expansivt om konjunkturs- och inflationsförhållandena hade varit annorlunda. Varför? Jo, taktik och ideologi.

Taktik. Väljarnas minne är kort. Därför har politiker lärt sig att de vid nästa val sällan belönas för sådant som har gjorts tidigt under mandatperioden. Ofta lönar det sig att hålla igen på kulorna i början av mandatperioden. I gengäld brukar budgetar strax innan val vara mer expansiva. Cyniskt? Ja. Men tyvärr sant.

Att högerregeringen drar detta mycket långt kan ändå straffa sig. Effekterna av att inte göra några större satsningar bärs av vanligt folk. Som även är väljare… Regeringens redan usla opinionssiffror lär knappast förstärkas av denna budget. Det kan i längden bli svårt att ta igen ett allt för stort opinionsgap ens genom expansiva reformer.

Ideologi. En högerregering kommer alltid vara mer passiv/stram än en socialdemokratisk. För en expansiv finanspolitik med satsningar på välfärden och vanligt folk kostar ju i slutänden. Och både liberala och konservativa samhällsanalyser bygger ju på ekonomiskt relativt sett privilegierade gruppers intressen: höginkomsttagare och kapitalägare. Och de brukar sällan vara beredda att bidra mer än nödvändigt till att finansiera reformer och satsningar.

Under tiden som högerregeringen sitter på händerna drabbas vanligt folk varje dag. Må väljarna komma ihåg detta också vid nästa val!

Daniel Färm är politisk redaktör för Aktuellt i Politiken