Daniel Färm: Dags för ett skattesänkningsstopp för rika

När inflationen drar i väg, reformbehoven är stora och fler kriser lär komma eller förvärras så är det orimligt med stora skattesänkningar som främst gynnar de riktigt välbärgade. Foto: Shutterstock.

Valrörelsens på många sätt farligaste utspel hittills var moderatledarens löften om ett skattehöjningsstopp och stora skattesänkningar med dålig fördelningsprofil. Det drar åt helt fel håll. Det vore i stället rimligt med ett stopp för stora skattesänkningar som främst gynnar de rikaste.

Putinrysslands fruktansvärda krig mot Ukraina påverkar de svenska hushållens ekonomi – rejält. Priserna på allt från livsmedel till el och drivmedel har ökat. Och inflationen har spätt på räntehöjningar. Dessutom har den ryska aggressionen skapat ett behov av kraftigt ökade försvarsanslag.

Men det finns också behov av andra rejäla satsningar och reformer: pensioner, skolan, sjukvården och äldreomsorgen, klimatomställningen samt krafttag mot segregation och gängkriminalitet. Det är skatter som behöver finansiera dessa. Samtidigt kan skatter också omfördela och minska klyftor.

Det vore kanske orimligt med ett motsvarande generellt skattesänkningsstopp från Socialdemokraterna. Inte minst om man vill kunna samarbeta eller regera tillsammans med Centerpartiet. Det var också rätt att slopa den orättvisa pensionärsskatten. Och Moderaternas påståenden om att Socialdemokraterna vill höja fastighetsskatten är rena lögner.

Högerpartiernas förslag gynnar de redan privilegierade: höginkomsttagare och kapitalstarka grupper.

Men när inflationen drar i väg, reformbehoven är stora och fler kriser lär komma eller förvärras så är det orimligt med stora skattesänkningar som främst gynnar de riktigt välbärgade. Därför borde man kunna verka för ett stopp för skattesänkningar som tydligt gynnar de rika och de största höginkomsttagarna. Det är dessa grupper, vars inkomster har dragit i väg rejält de senaste 25 åren, som behöver bidra mer till det gemensamma.

Skattekvoten i Sverige har sjunkit kraftigt sedan 1990: från nästan 50 procent till 42 procent.

Valet 11 september handlar i hög utsträckning om den ekonomiska politiken. Högerpartiernas förslag gynnar de redan privilegierade: höginkomsttagare och kapitalstarka grupper. Dessutom skulle Moderaternas skattesänkningar och Sverigedemokraternas populistiska politik elda på inflationen och slå hårt mot vanligt folk.

Mot det står en ansvarsfull och aktiv socialdemokratisk ekonomisk politik:

• inte lova mer än vi har råd med
• prioritera insatser mot de viktigaste samhällsproblemen: segregationen och gängkriminaliteten, bristerna inom välfärden, klimatförändringarna och det försämrade säkerhetsläget
• ha en god beredskap att hantera nuvarande och kommande kriser

Men också: se till att vi har tillräckliga skatteintäkter för allt detta. Att höginkomsttagare och kapitalägare skulle bidra mindre till detta vore fullständigt orimligt.

Daniel Färm är politisk redaktör för Aktuellt i Politiken.