Daniel Färm: Dags att mobilisera mot högerns dolda opinionskrafter

Det är dags att granska och avslöja Timbros inflytande över högerregeringen, skriver Daniel Färm.

Sverige befinner sig i ett mycket utsatt läge. Försvarsberedningens nya rapport talar om att vi befinner oss i ett ”allvarsläge”. Ryssland har redan visat att man kan störa EU-ländernas ekonomier och energiförsörjning genom det energikrig som Putinregimen har riktat mot Europa. Och ett väpnat angrepp mot Sverige – eller hot om militärt våld – kan inte uteslutas. Om läget förvärras allvarligt går det inte att utesluta att Sverige kan behöva en samlingsregering. Till det kommer den ekonomiska krisen med inflation och höga räntor, krisen inom skolan, sjukvården och äldreomsorgen, det allvarliga gängrelaterade våldet – samt klimatkrisen.

I detta läge hade vilken normal regering som helst tagit på sig rollen som samlande kraft. Vilken normal svensk statsminister som helst hade tagit på sig statsmannarollen – kanske i förhoppning att bli landsfader på sikt. Just nu skriker landet efter nationell samling.

söker polarisering och använder staten för att angripa den demokratiska oppositionens möjligheter att verka

I det läget gör den SD-styrda högerregeringen tvärtom: söker polarisering och använder staten för att angripa den demokratiska oppositionens möjligheter att verka. Regeringen Åkesson-Kristersson undergräver folkbildningen, universitetens oberoende – och den mångfald av nationella tidningar som är så viktig för demokratin. Dessutom angriper regeringen LOs rätt att själva – demokratiskt – bestämma om och hur fackförbunden ska samverka med Socialdemokraterna.

Ingen kan i efterhand säga att man inte förstod, att man lät sig dras med. Moderater, kristdemokrater och ”liberaler” måste själva ta ansvar för att man nu låter fullständigt oseriösa sverigedemokrater förstöra många av de spelregler som har präglat den svenska demokratin. I normala fall brukar partier bekämpa varandra med argument, låta sina förslag på olika områden mötas i en öppen och schyst debatt, och låta väljarna avgöra vem eller vilka man vill ge förtroende att leda landet.

Det är osvenskt – i dess allra sämsta betydelse

Men denna tillfälliga högerregering drar sig alltså inte för att använda staten – lagstiftning – för att med oseriösa argument kraftigt begränsa oppositionens rätt att finansiera sin verksamhet på samma sätt som alla andra idéburna och medlemsstyrda organisationer i Sverige: genom folkrörelselotterier. Det är en skam. Det är osvenskt – i dess allra sämsta betydelse.

Att i ett normalläge försätta Sverige i detta onödiga och polariserade läge är allvarligt. Att göra det just nu, när vi verkligen hade behövt en verklig nationell samling, är oförlåtligt. Att sätta egna kortsiktiga partifördelar framför vad som är bäst för Sverige

Dagens högerpartier har tyvärr tappat den heder som åtminstone hjälpligt präglade också Moderaterna och Kristdemokraterna, och drar isär det svenska samhället ännu mer. Bakom ligger ett kraftigt radikaliserat och fullständigt oseriöst Timbro – och Sverigedemokraterna med sina arméer av faktaresistenta nättroll och hatare. Det seriösa och intellektuella samtalet är långt borta.

ta initiativ för att stoppa högerpartiernas osynliga men högljudda arméer av opinionsbildare, lobbyister och påverkanskrafter

I detta läge behöver socialdemokratin ta hoten på allvar. Det är därför mycket bra och välkommet att partiet äntligen är beredda att ta initiativ för att stoppa högerpartiernas osynliga men högljudda arméer av opinionsbildare, lobbyister och påverkanskrafter.

Det är helt absurt att vanliga, hederliga företag – inte minst statliga och kommunala bolag – utan partipolitiska agendor betalar för Svenskt Näringslivs aggressiva, oseriösa och dogmatiska bandhundar på Timbro, Skattebetalarnas förening och Villaägarnas riksförbund. Samtliga dessa påstår sig vara ”partipolitiskt obundna”, men är i själva verket utstuderade kampanjorgan för Moderaterna och deras stödpartier.

Timbro driver en absurd nyliberal linje utan folklig förankring, finansierade av den ekonomiska eliten i form av Svenskt Näringsliv

Timbros chef Benjamin Dousa var tidigare MUF-ordförande och moderat riksdagsledamot. Efter att han tillträdde på den ”partipolitiskt obundna” ”tankesmedjan” – sa att han ”hatar socialdemokrater”. Alltså inte socialdemokratiska förslag eller socialdemokratiska värderingar – utan socialdemokrater: människorna. Dousa hatar alltså vanliga svenskar som har engagerat sig för något de tror på. Sanna demokrater brukar värna varandra som förtroendevalda. Timbro spär på hat och hot mot fritidspolitiker genom att själva driva en fullständigt oseriös retorik. Det är den typen av företrädare som våra kommunala och statliga bolag är med och finansierar. Det är helt vansinnigt. Timbro driver en absurd nyliberal linje utan folklig förankring, finansierade av den ekonomiska eliten i form av Svenskt Näringsliv.

Om Svenskt Näringsliv vill bli tagna på allvar framöver så stoppar de omedelbart Timbrosfärens politiserande och aggressiva semipolitiska organ och ger Dousa sparken. Annars bör vanliga, hederliga, företag lämna Svenskt Näringslivs bransch- och arbetsgivarorganisationer en masse. Och vi som konsumenter bör ställa krav på de företag som vi handlar av och anlitar att de inte är med i en sådan organisation.

är jag handlar på ICA vill jag inte att pengarna ska gå till politiska hatkampanjer mot Socialdemokraterna

När jag handlar på ICA vill jag inte att pengarna ska gå till politiska hatkampanjer mot Socialdemokraterna. När jag tecknar ett mobilabonnemang med Telia, så vill jag inte att pengarna ska gå till någon vrickad Timbrorapport om att vi har för lång semester eller för generös föräldraförsäkring i Sverige. Och när jag tar bussen till jobbet, så vill jag inte att pengarna som jag köper biljetten för går till organ som sprider falska budskap och eldar på högerregeringen att använda staten för att bekämpa demokratiska oppositionspartier.

Nu behöver vi i media granska högerregeringens hyckleri och informella påverkansarméer. Inte minst Timbro och dess inflytande över regeringen behöver avslöjas, kartläggas och ifrågasättas.

För Timbro fungerar som en nätverkshub för de informella – men extremt starka och hierarkiskt styrda – band som finns mellan framför allt Moderaterna och ett antal inflytelserika opinionsbildar- och påverkanskrafter utan demokratisk förankring. Dagens ETC har exempelvis avslöjat återkommande träffar – ”Onsdagsklubben” – mellan dessa högerns egna lobbyorgan och företrädare för högerregeringen och regeringspartierna. Det är bara ett exempel på de starka och organiserade banden mellan Timbrosfären och högerregeringen, som nu behöver upp till ytan.

även vanligt folk kan duperas av en kraftfull högerdominans i media och den opinionsbildande klassen

Socialdemokraterna får inga mångmiljonstöd från kapitalstarka krafter – eller aggressivt opinionsstöd från radikala opinionsbildare och lobbyister. Arbetarrörelsen har däremot något annat: en folklig förankring. Men även vanligt folk kan duperas av en kraftfull högerdominans i media och den opinionsbildande klassen. Särskilt om socialdemokratin försvagas genom att högerpartierna använder lagstiftning för att begränsa oppositionspartiernas möjligheter att verka.

Nu är det därför hög tid att mobilisera alla krafter för denna svenska motoffensiv mot högerns angrepp på fria och demokratiska folkrörelser, folkbildning, medier och universitet.

Daniel Färm är politisk redaktör