Daniel Färm: Dags att dra in vissa flyktingars rätt till svensk välfärd?

Vissa flyktingars rätt till välfärden kanske borde dras in, skriver AiP:s politiska redaktör Daniel Färm.

Vissa flyktingar borde kanske kunna få sina rättigheter till de svenska socialförsäkringarna indragna. Varför ska den som uppenbarligen inte ser Sverige som sitt hemland få del av den generella välfärden som alla hederliga skattebetalare bidrar till? Dessa flyktingar agerar ofta kriminellt – och det är hög tid att samhällets samlade resurser sätts in för att sätta dit dem. Jag talar naturligtvis om skatteflyktingar – inte politiska flyktingar.

Det är lätt att använda sig av högerpartiernas hårda tonläge mot skyddsbehövande från andra länder som befinner sig i ett mycket utsatt läge för att visa på hyckleriet i moderaters och sverigedemokraters svaga engagemang för att stoppa skatteflykt och skattefusk.

Det ligger i sakens natur att det är svårt att säga exakt hur omfattande dagens skattefusk och skatteflykt är. Skatteverket har tidigare talat om 46 miljarder kronor årligen. De uppmärksammade Panama-, Paradis- och Pandoraläckorna för några år sedan avslöjade hur många kända svenskar, välbärgade och företagsledare använde sig av avancerade upplägg för att undgå skatt. Många har till och med skrivit sig i ett annat land för att slippa betala skatt i Sverige.

varför moderatledda regeringar alltid tycks minska anslagen för att jaga skattefuskare och skatteflyktingar

Den socialdemokratiska riksdagsledamoten Mathias Tegnér pressade i en interpellation nyligen finansminister Elisabeth Svantesson (M) på varför moderatledda regeringar alltid tycks minska anslagen för att jaga skattefuskare och skatteflyktingar.

Under de socialdemokratiskt ledda regeringarna de senaste åren har resurser till arbetet mot skattefusk och skatteflykt prioriterats. Ett tolvstegsprogram togs fram. Det fanns ett genuint engagemang i frågan. I år sa den moderatledda regeringen nej till de ökade resurser som Skatteverket hade behövt för att komma till rätta med problemet.

Utgångspunkten för moderater och sverigedemokrater tycks genomgående vara att politiska flyktingar och andra skyddsbehövande är lömska systemutnyttjare

Skillnaden säger en hel del om högerpartiernas människosyn. Utgångspunkten för moderater och sverigedemokrater tycks genomgående vara att politiska flyktingar och andra skyddsbehövande är lömska systemutnyttjare.

Socialdemokrater gullar förvisso knappast med den som av ena eller andra skälet inte gör allt som står i ens makt för att få en egen försörjning – oavsett varifrån man kommer. Men det är något annat än högerns försök att skuldbelägga och straffa en hel grupp nya svenskar genom att jävlas med dem.

Samtidigt räcker inte de hittillsvarande insatserna för att komma till rätta med skattefusket. Skatteläckaget gör att vi inte kan lägga lika mycket pengar på välfärden.

Att välbärgade höginkomsttagare av ren och skär girighet väljer att lämna landet för att undanhålla det svenska samhället stora summor skattemedel är fullständigt oacceptabelt.

Man ska vara försiktig med att inskränka tillgången till de svenska trygghetssystemen. Välfärden är och ska vara generell – för alla som bor och betalar skatt i Sverige. Högerns ”bidragsreform” är därför djupt problematisk. De vill sänka ersättningsnivåerna generellt för människor som bor i Sverige, men ofta redan befinner sig i en utsatt situation. De vill också minska möjligheten att över huvud taget få del av föräldraförsäkring, sjukförsäkring, barnbidrag med mera. Detta drabbar redan i dag de ukrainska krigsflyktingarna på orimliga sätt.

Många av dem lever lyxliv i utlandet – fram tills pension eller att de behöver sjukvård

Men det är betydligt mindre orimligt att undersöka förutsättningarna för att kunna dra in rätten för bekräftade skatteflyktingar att få del av de generella trygghetssystemen. Många av dem lever lyxliv i utlandet – fram tills pension eller att de behöver sjukvård. Då duger tydligen de svenska välfärdssystemen – om de själva är skyldiga mycket pengar. Men varför ska den som aktivt har valt att lämna landet och undanhålla stora medel från välfärden ha samma rätt till allmän pension, föräldraförsäkring, barnbidrag, sjukförsäkring eller den offentliga skattefinansierade sjukvården – för att nämna några?

Det är viktigt att fortsätta jaga skatteflyktingar. Men Skatteverket kommer alltid vara steget efter i den jakten. Något som däremot verkligen skulle ha effekt är att förvägra dessa skatteflyktingar tillgången till det mest svenska av allt: vår välfärd. Det skulle avskräcka fler från att ens försöka smita undan skatt. Och det skulle tydliggöra att svensk välfärd är till för de som bor och lever i Sverige – och som inte lämnar landet för att slippa bidra till dess finansiering.

Det är möjligt att det finns formella, definitionsmässiga eller rättsliga hinder för en sådan förändring. Men rent principiellt vore det inte orimligt att markera hårdare mot de omoraliska skatteflyktingar som högern håller om ryggen.

Daniel Färm är politisk redaktör för Aktuellt i Politiken